Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 28 Bài thực hành số 2 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

Chia sẻ: phalinh11

Tiếp tục tập luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm, quan sát, nhận xét, và giải thích các hiện tượng xảy ra khi làm thí nghiệm. - Vận dụng kiến thức đã học để g/thích các h.tượng xảy ra trong các phản ứng oxi hoá- khử. - Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ và hoá chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm .

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 28 Bài thực hành số 2 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 28

Bài thực hành số 2

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬI. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Tiếp tục tập luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm, quan sát,
nhận xét, và giải thích các hiện tượng xảy ra khi làm thí
nghiệm.

- Vận dụng kiến thức đã học để g/thích các h.tượng xảy ra
trong các phản ứng oxi hoá- khử.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ và hoá chất tiến hành an
toàn, thành công các thí nghiệm .

- Rèn kĩ năng viết tường trình thí nghiệm.

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ thí nghiệm:

- Ống nghiệm - Ống hút nhỏ giọt : 6
:4

- Capsun sứ hoặc hõm sứ :1 - Thìa xúc hoá
chất : 1
- Kẹp lấy hoá chất :1

2. Hoá chất:

- Kẽm viên - Đinh sắt loại 1,5
cm

- Dung dịch HCl, H2SO4 loãng - Băng Mg

- Dung dịch CuSO4 - Dung dịch FeSO4

- Dung dịch KMnO4 loãng - Lọ chứa khí CO2

III . NỘI DUNG THỰC HÀNH

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV

1. Thí nghiệm 1 1. Thí nghiệm 1

- Để phản ứng xảy ra Phản ứng giữa kim loại và
nhanh, nên dùng dung dung dịch axit.
dịch H2SO4 nồng độ - Cho vào ống nghiệm 2ml dung
khoảng 30%, các hạt Zn dịch axit H2SO4 loãng, bỏ tiếp
phải được rửa sạch bằng vào ống một hạt kẽm.
dung dịch HCl loãng, sau
- Hiện tượng:
đó rửa bằng nước cất.
Trong ống nghiệm có bọt khí
- Để tiết kiệm hoá chất không màu nổi lên, kẽm tan dần
và thêm an toàn cho HS, trong dung dịch axit.
có thể tiến hành các thí - Giải thích hiện tượng, viết
nghiệm lượng nhỏ trong phương trình phản ứng, cho biết
các hõm sứ để trên giá vai trò từng chất trong phản
thí nghiệm. ứng.
2. Thí nghiệm 2 2. Thí nghiệm 2
- Nên dùng chiếc đinh sắt Phản ứng giữa kim loại và
còn mới và được lau dung dịch muối
sạch. Nếu dùng đinh sắc
- Cho vào ống nghiệm 2ml dung
cũ phải đánh sạch gỉ.
dịch CuSO4 loãng, bỏ tiếp vào
ống một đinh sắt.

- Hiện tượng:

Trên mặt chiếc đinh được phủ
dần một lớp đồng kim loại màu
đỏ. Màu xanh của dung dịch
CuSO4 nhạt dần do phản ứng
tạo thành dung dịch FeSO4
không màu.

- Giải thích hiện tượng, viết
phương trình phản ứng, cho biết
2. Thí nghiệm 3
vai trò từng chất trong phản
- Điều chế sẵn khí CO2
ứng.
từ dung dịch HCl và
3. Thí nghiệm 3:
CaCO3, thu đầy lọ miệng
rộng 100ml, sau đó đậy Phản ứng oxi hoá khử giữa
Mg và CO2
nút lại.

- Cho vào đáy lọ một ít - Lấy một băng Mg (kẹp bằng
cát để tránh cho lọ khỏi kẹp sắt) đem châm lửa trong
bị nứt, vỡ khi tiến hành không khí rồi đưa vào bình có
chứa khí CO2.
thí nghiệm.
- Quan sát hiện tượng

Khi đốt Mg trong không khí sẽ
cho ngọn lửa sáng chói. Đưa
nhanh đầu dây đang cháy vào lọ
đựng CO2, Mg tiếp tục cháy, tạo
thành bột MgO màu trắng rơi
xuống và muội than (C màu đen
xuất hiện.
2. Thí nghiệm 4

- Hướng dẫn HS xác định - Giải thích hiện tượng, viết
phương trình phản ứng, cho biết
sản phẩm tạo thành.
vai trò từng chất trong phản
ứng.

4. Thí nghiệm 4: Phản ứng oxi
hoá khử trong môi trường axit

- Cho vào ống nghiệm 2ml dung
dịch FeSO4 loãng, thêm tiếp vào
ống nghiệm 1ml dung dịch
H2SO4. Nhỏ vào ống nghiệm
từng giọt dung dịch KMnO4, lắc
nhẹ ống sau mỗi lần thêm một
giọt dung dịch.

- Quan sát hiện tượng:

Khi nhỏ từng giọt dung dịch
KMnO4 màu tím vào hỗn hợp
dung dịch FeSO4 và H2SO4
trong ống nghiệm, lắc nhẹ, dung
dịch mất dần màu tím.

Giải thích hiện tượng, viết
phương trình phản ứng, cho biết
vai trò từng chất trong phản
ứng.IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Họ và
1. tên
HS:…………………………………..Lớp………………………
……...

thực
2. Tên bài
hành………………………………………………………………
….Hiện tượng
Cách tiến hành Giải thích kết
TT Tên TN quan sát
quả TN
TN
được
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản