Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 9 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
291
lượt xem
50
download

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 9 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức Hiểu được: - Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bản tuần hoàn. - Cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (Nhóm A, nhóm B), các nguyên tố họ Lantan, họ Actini. Kĩ năng - Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron và ngược lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 9 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

 1. Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 9 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (Sách giáo khoa Hoá học lớp 10 nâng cao) A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức Hiểu được: - Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bản tuần hoàn. - Cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (Nhóm A, nhóm B), các nguyên tố họ Lantan, họ Actini. Kĩ năng - Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron và ngược lại. B. CHUẨN BỊ GV: - Hình vẽ ô nguyên tố. - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dạng bài).
 2. HS: Ôn lại cách viết cầu hình electron nguyên tử các nguyên tố. a. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY
 3. HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ THẦY I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP Hoạt động 1 CÁC NGUYÊN TỐ TRONG * GV gọi 3 HS viết cấu BẢNG TUẦN HOÀN của các - Các nguyên tố hoá học được hình electron nguyên tố hàng 1 (Z = 1 xếp theo chiều tăng dần của đến Z = 2); hàng 2 (Z = 3 điện tích hạt nhân. đến Z = 11); cột dọc (kim - Các nguyên tố có cùng số lớp loại kiềm). electron trong nguyên tử được * Dựa vào BTH, cấu hình xếp thành một hàng. e, hãy nhận xét: - Các nguyên tố có cùng số + Z+ của các số nguyên electron hoá trị trong nguyên một hàng tử được sắp xếp thành một cột. trong cùng ngang, trong cùng một cột * Electron hoá trị là những dọc. electron có khả năng tham gia + Số lớp electron của các hình thành liên kết hoá học. nguyên tố trong cùng một hàng ngang, trong cùng
 4. một cột dọc. Từ ý kiến nhận xét của HS, GV tổng hợp, kết luận rồi hướng dẫn HS rút ra tắc xây dựng nguyên II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN BTH. HOÀN Hoạt động 2: 1. Ô nguyên tố * GV treo hình vẽ ô Mỗi nguyên tố hoá học được nguyên tố. xếp vào một ô của bảng gọi là * HS Dựa vào sơ đồ ô ô nguyên tố. nguyên tố, hãy nhận xét về thành phần ô nguyên tố. * GV nhấn mạnh những thành phần không thể thiếu trong một ô nguyên tố như kí hiệu hoá học, số hiệu nguyên tử, NTKTB, 2. Chu kì tên nguyên tố. a. Định nghĩa (SGK - tr.37) Hoạt động 3: HS nghiên Chu kì là dãy các nguyên tố,
 5. cứu SGK rút ra KN chu kì, mà nguyên tử của chúng có số số chu kì, số nguyên tố lớp electron, được sắp xếp theo trong mỗi chu kì ? chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Yêu cầu trả lời: b. Giới thiệu các chu kì * KN chu kì như SGK. HS nghiên cứu SGK. * BTH có 7 nhiêu chu kì. *Số lượng các nguyên tố trong mỗi chu kì lần lượt là : 2/8/8/18/18/32. Riêng chu kì 7 chưa đầyđủ, còn đang xây dựng dở.
 6. c. Phân loại chu kì - Chu kì 1, 2, 3 là các chu kì * Chọn mỗi chu kì một nhỏ. nguyên tố đứng đầu tiên, - Chu kì 4, 5, 6, 7 là các chu kì một nguyên tố đứng gần lớn. cuối và một nguyên tố Nhận Xét: đứng cuối cùng để yêu cầu - Các nguyên tố trong cùng CK HS viết cầu hình electron có số lớp electron bằng nhau nguyên tử của chúng rồi và bằng STT của CK. - Mở yêu cầu HS nhận xét: Số đầu chu kì là kim loại kiềm, electron, nguyên tố nào là gần cuối chu kì là halogen (trừ kim loại, phi kim hay khí CK1); cuối CK là khí hiếm. hiếm. - Dưới bảng có 2 họ nguyên tố: * GV hướng dẫn HS để rút Lan tan và Actini. ra nhận xét: 3. Nhóm nguyên tố ĐN (SGK): Nhóm là tập hợp các nguyên tố được xếp thành Hoạt động 4: một cột, gồm các nguyên tố mà * GV yêu cầu HS dựa vào nguyên tử có cầu hình electron
 7. BTH và tìm hiểu SGK để tương tự nhau, có TCHH gần trả lời các câu hỏi: giống nhau. - Nhóm nguyên tố là gì? NX: Nguyên tử các nguyên tố - Các nhóm nguyên tố trong cùng một nhóm có số được chia thành mấy loại? electron hoá trị bằng nhau và STT nhóm (trừ một số ít ngoại - Có bao nhiêu nhóm A, lệ) đặc điểm cấu tạo nguyên Phân loại theo nhóm: tử các nguyên tố nhóm A. - Có bao nhiêu nhóm B, - Nhóm A: gồm 8 nhóm từ IA đặc điểm cấu tạo nguyên  VIIIA (có chứa các nguyên tố s và p). tử các nguyên tố nhóm B. GV lưu ý nhóm A còn gọi - Nhóm B: gồm 8 nhóm từ IB là phân nhóm chính, nhóm  VIIIB (Mỗi nhóm là một B còn gọi là phân nhóm cột, riêng nhóm VIIIB có 3 cột). phụ. Phân loại theo khối: có 4 họ nguyên tố s, p, d, f. VD3: Cấu hình electron của Br:
 8. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 5p5. Yêu cầu HS nghiên cứu - Ô số 35 (Z=35) SGK tìm hiểu 4 họ nguyên - Chu kì 4 vì có 4 lớp electron. tố s, p, d, f. - Nhóm A vì electron cuối cùng điền vào phân lớp s. GV nêu VD để giúp HS - Nhóm 1 A vì có 1 e ở lớp nắm vững vấn đề. ngoài cùng.
 9. Hoạt động 5: Củng cố bài
 10. Bài 1: Nguyên tử X có phân lớp e ngoài cùng là 3p4. Hãy chỉ ra điều sai khi nói về nguyên tử X: a. Hạt nhân nguyên tử X có 16 p. b. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 6e. c. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở chu kỳ 3. d. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở nhóm IVA. (*) e. X là một nguyên tố phi kim. Bài 2 Hãy chỉ ra câu trả lời đúng: Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của R trong BTH là: a. Chu kì 2, nhóm VIA. b. Chu kì 2, nhóm VIIIA. c. Chu kì 3, nhóm IA (*) d. Chu kì 2, nhóm VIB e. Tất cả đều sai Bài 3: Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VI của BTH. Hỏi: a. Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng? Giải thích.
 11. b. Các electron ngoài cùng nằm ở lớp thứ mấy? Giải thích. c. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. Trả lời: a. Nguyên tử có 6 electron ở lớp ngoài cùng, thuộc nhóm VIA vì chu kì 3 gồm các nguyên tố nhóm A, STT nhóm = số electron ngoài cùng. b. Các electron ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba, vì nguyên tố thuộc chu kì 3 có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng là lớp thứ 3. c. Cấu hình electron nguyên tử: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p4 Bài 4: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z=12; Z=26; Z = 47 và xác định vị trí của nguyên tố trong BTH. Lưu ý: Xác định STT nhóm của các nguyên tố nhóm B cần xét đến lớp ngoài cùng và phân lớp d sát lớp ngoài cùng (n-1)d. Gọi tổng số electron trên hai phân lớp này là x: - Nếu x < 8 thì số nhóm = x.
 12. - Nếu 8  x  10 thì nguyên tố ở nhóm VIIIB. - Nếu x > 10 thì số nhóm = x- 10.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản