Giáo án Hóa Học lớp 10: Phản ứng oxi hóa khử – tính chất của axit clohdric

Chia sẻ: abcdef_32

A – Mục đích bài học : Củng cố các thao tác thí nghiệm an toàn , kỹ năng quan sát , nhận xét các hiện tượng xảy ra , viết phương trình phản ứng hóa học, cân bằng phản ứng oxi hóa khử . Khắc sâu kiên thức về axt clohidric , cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử . B – Dụng cụ hoá chất : 1 – Hoá chất : - Zn , Cu , Fe ,CaCO3 - Dung dịch HCl , H2SO4 , KMnO4 , NaOH , PP 2 – Dụng cụ : Đèn côn...

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 10: Phản ứng oxi hóa khử – tính chất của axit clohdric

Phản ứng oxi hóa khử – tính chất của axit clohdricA – Mục đích bài học :

Củng cố các thao tác thí nghiệm an toàn , kỹ năng quan sát ,

nhận xét các hiện tượng xảy ra , viết phương trình phản ứng hóa học,

cân bằng phản ứng oxi hóa khử .

Khắc sâu kiên thức về axt clohidric , cách cân bằng phản ứng

oxi hóa khử .

B – Dụng cụ hoá chất :

1 – Hoá chất :

- Zn , Cu , Fe ,CaCO3

- Dung dịch HCl , H2SO4 , KMnO4 , NaOH , PP

2 – Dụng cụ :

Đèn côn , ống nghiệm , kẹp , giá đựng ống nghiệm , quẹt diêm

C – Chuẩn bị :

Chia mỗi lớp thành 12 nhóm hay 10 nhóm ( tuỳ sĩ số học sinh )

.

Hướng dẫn làm tường trình .
D – Thực hành :

I – Phản ứng oxi hóa khử :

Cho biết hiện tượng , viết phương trình phản ứng , xác định vai

trò các chất tham gia phản ứng .

- Thí nghiệm 1 : 1 viên Zn + 1 ml dd H2SO4 (l)

- Thí nghiệm 2 : 1 cây đinh Fe + 1 ml dd CuSO4

- Thí nghiệm 3 : 1 ml dd FeSO4 + 1ml dd KMnO4 + 1 ml dd

H2SO4(l)

II – Tính chất axi Clohidric :

Cho biết hiện tượng , viết phản ứng :

- Thí nghiệm 1 : 1 viên Zn + 1 ml dd HCl

- Thí nghiệm 2 : 1 it CuO + 1 ml dd HCl , t0

- Thí nghiệm 3 : 1 ml dd NaOH + 1 giọt PP + 1 ml dd HCl

- Th nghiệm 4 : 1 muỗng CaCO3 + 1 ml dd HCl

III – Nhận biết :

Chỉ dùng quỳ và một thuốc thử nhận biết 4 dd A , B , C , D

chứa : HNO3 , HCl , NaNO3 , NaCl

Hướng dẫn : H kẻ bảng :
A B C D

QUỲ

DD

KẾT

QUẢ
Phương trình phản ứng :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản