Giáo án Hóa Học lớp 10: Phản ứng oxy hóa - khử

Chia sẻ: abcdef_32

I.MỤC DÍCH YÊU CẦU: 1.Về kiến thức: Học sinh biết: _Lập phương trình phản ứng oxy hóa – khử bằng phương pháp thăng bằng electron. Học sinh hiểu: Cách xác định số oxy hóa, chất khử, quá trình oxy hóa, quá trình khử. Thế nào là phản ứng oxy hóa – khử. 2.Về kỹ năng: Phân biệt phản ứng oxy hóa – khử với các loại phản ứng khác. Xác định chính xác số oxy hóa của các chất trong phản ứng hóa học. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hoc sinh : ôn lại kiến thức về : Phản ứng...

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 10: Phản ứng oxy hóa - khử

Phản ứng oxy hóa - khử

I.MỤC DÍCH YÊU CẦU:

1.Về kiến thức:

Học sinh biết:

_Lập phương trình phản ứng oxy hóa – khử bằng phương pháp thăng

bằng electron.

Học sinh hiểu:

Cách xác định số oxy hóa, chất khử, quá trình oxy hóa, quá

trình khử.

Thế nào là phản ứng oxy hóa – khử.

2.Về kỹ năng:

Phân biệt phản ứng oxy hóa – khử với các loại phản ứng khác.

Xác định chính xác số oxy hóa của các chất trong phản ứng hóa

học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Hoc sinh : ôn lại kiến thức về :

Phản ứng oxy hóa – khử trong chương trình lớp 8 THCS.

Ôn lại kiến thức về liên kết ion, hợp chất ion.
Quy tắc tính số oxy hóa.

III –LÊN LỚP :

1 – On dịnh lớp : Điểm danh

2 – Kiểm tra bài cũ :

a) Các pứ sau thuộc loại pứ nào :

Ca + 2 H2O  Ca(OH)2 + H2

NaCl + AgNO3  AgCl + NaNO3

KClO3  KCl + KClO4

b) Viết phương trình nhiệt hóa học : khí H2 + khí Cl2 thu

được 1 mol HCl , phản ứng toả ra lượng nhiệt là : 185,7 kJ .

3 – Bài giảng :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

VIÊN

I.Phản ứng oxy hóa khử:

1.Các ví dụ:

Ví dụ 1 :

nhường e :QToxi hoá

4Na + O2  2Na2O

nhận e : QT khử

Đây là phản ứng oxy hóa khử

Nhận xét : có sự thay đổi soh


Na0 Na+1 + 1e quá

trình oxy hóa.

[Ne] 3s1

O0 + 2e  O-2 quá trình
khử.

[ He ] 2s2 2p6

Chất oxy hoá : soh  nhận e.

Chất khử : soh  nhường e.

II.Thiết lập phản ứng oxy hóa –

khử:

1.Phương pháp: gồm 4 bước:

Bước 1: xác định nguyên tố thay

đổi soh , xác định chất oxy hóa,

chất khử.

Bước 2: viết quá trình oxy hóa,

quá trình khử.

Bước 3: nhân hệ số vào 2 quá

trình sao cho số e cho = số e

nhận.

Bước 4: đưa hệ số lên phương

trình phản ứng và cân bằng kim
loại, phi kim, hidro và kiểm tra

oxy ở 2 vế.

2-Ví dụ :

a-Dạng 1 : Hai nguyên tố thay

đổi soh :

Vd 1 :
6 3
0
Fe + H2 S O4  Fe 2(SO4)3 +
4
S O2 + H2O

Chất khử : Fe

Chất oxi hóa : H2SO4
3
0
2 Fe 2 Fe
1x - 2x3e = :

QT oxi hóa
6 4
S S
3x + 2e = : QT

khử
6 3 4
0
Fe S Fe S
2 +3 =2 +3
6 3
0
2 Fe + 6H2 S O4  Fe 2(SO4)3 +
4
3 S O2 + 6H2O

Vd 2 :
1 7 2
H Cl + K Mn O4  KCl + Mn Cl2 +
0
Cl 2 + H2O

Chất khử : HCl

Chất oxi hóa : KMnO4
0
1
2 Cl = Cl 2
5x - 2e
7 2
2x + 5e =
Mn Mn

0
1 7 2
5 Cl 2
10 +5 = +2
Cl Mn Mn

1 7
16H Cl +2 K Mn O4 2 KCl +2
0
2
Mn Cl2 5 Cl 2
+ + 8H2O
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản