Giáo án Hóa Học lớp 10: TINH THỂ KIM LOẠI

Chia sẻ: abcdef_32

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học sinh hiểu: Thế nào là liên kết kim loại. Tính chất chung của tinh thể kim loại. Học sinh vận dụng: Dựa vào đặc điểm của liên kết lim loại để giải thích tính chất chung của tinh thể kim loại. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên: Mô hình các mạng tinh thể lập phương tâm khối, lập phương tâm diện, lục phương. III –LÊN LỚP : 1 – On định lớp : 2 – Kiểm tra bài cũ : 3 – Bài giảng :...

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 10: TINH THỂ KIM LOẠI

TINH THỂ KIM LOẠI

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Học sinh hiểu:

Thế nào là liên kết kim loại.

Tính chất chung của tinh thể kim loại.

Học sinh vận dụng:

Dựa vào đặc điểm của liên kết lim loại để giải thích tính chất

chung của tinh thể kim loại.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Giáo viên: Mô hình các mạng tinh thể lập phương tâm khối, lập

phương tâm diện, lục phương.

III –LÊN LỚP :

1 – On định lớp :

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng :HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GIÁO VIÊN

Hoạt động 1 : I.Khái niệm về liên kết kim loại:

H quan sát SGK và _Liên kết kim loại là liên kết được hình thành

địng nghĩa liên kết giữa các nguyên tử và ion kim loại trong

kim loại . mạng tinh thể có sự tham gia của electron tự

do.

_Bản chất của l/k kim loại : là lực hút tĩnh

điện giữa các e với ion dương.

II.Mạng tinh thể kim loại:

1.Một số kiểu mạng tinh thể:

Hoạt động 2 :

H quan sát mô hình DẠNG CẤU TRÚC HÌNHVẼ VÍ

các tinh thể trong DỤ

SGK và so sánh sự Lập ng.tử
Các Nhóm

khác nhau giữa các phương hoặc ion nằm I A và

mạng tinh thể . ở các đỉnh và
tâm Ba…

khối tâm của hình
lập phương

Ca,

ng.tử
Các Sr,

Lập hoặc các ion Rh,

phương nằm ở các Ni,

đỉnh và tâm
tâm Cu,

diện của các hình Al…

lập phương.ng.tử
Các Sc,

Lục hoặc ion nằm Ti,

phương trên đỉnh và Lu,

tâm của 2 đáy Y, Tc,

Hoạt động 3 : hình lục giác Re…

G liên hệ thực tế để đứng, 3 ng.tử

H rút ra tính chất vật hoặc ion kl

lý của kim loại . khác name
phía trong

hình lục giác.

2.Tính chất của tinh thể kim loại:

*Do có dòng electron tự do nên kim loại có

những tính chất chung sau:

_Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

_Có ánh kim.

_Có tính dẻo.
IV. CỦNG CỐ:

H cho biết liên kết trong tinh thể kim loại .

So sánh nhiệt độ nóng chảy của Cu với nuớc đá

V. BÀI TẬP :

Làm bài 1,2 ,3 ,4 SGK
VI – RÚT KINH NGHIỆM :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản