Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 11 : AMONIAC VÀ MUỐi AMONi ( tt )

Chia sẻ: phalinh11

MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Giúp HS hiểu - Tính chất hóa học của muối amoni . - Vai trò quan trọng của amiac và muối amoni trong đời sống và trong kỹ thuật HS biết : - Phương pháp điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp .

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 11 : AMONIAC VÀ MUỐi AMONi ( tt )

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 11 : AMONIAC
VÀ MUỐi AMONi ( tt )

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức : Giúp HS hiểu

- Tính chất hóa học của muối amoni .

- Vai trò quan trọng của amiac và muối amoni trong đời
sống và trong kỹ thuật

HS biết :

- Phương pháp điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm
và trong công nghiệp .

2. Kỹ năng :

- Dựa vào cấu tạo phân tử để giải thích tính vật lý , hóa học
muối amoni.

- Rèn luyện khả năng lập luận logic và khả năng viết các
phương trìnhtrao đổi ion

3. Thái độ :

- Nâng cao tình cảm yêu khoa học .

- Có ý thức gắn những hiểu biết về khoa học với đời sống .
4. Trọng tâm :

- Hiểu được các tính chất vật lý muối amoni .

- Hiểu rõ vai trò quan trọng muối amoni trong đời sống và
trong sản xuất .II. PHƯƠNG PHÁP :

Trực quan - Đàm thoại phát vấn

III. CHUẨN BỊ :

- Dụng cụ và hóa chất

- Tranh hình 3.8 SGK .

IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG :

1. Kiểm tra :

* Nêu tính chất hóa học củaAmoniac ? VD minh
hoạ ?

* Bài 5/ 64 SGK .

* Bài 2 SGK (3đ)

2. Bài mới :
Hoạt động 1 : Vào bài

- Cho HS quan sát tinh thể muối amoni clorua.
 Vậy muối amoni có những tính chất gì ?

- HS quan sát trả lời :

NH4Cl là tinh thể không màu dễ tan , pH < 7

Hoạt động 2 :

- Hòa các tinh thể muối amoni clorua vào nước , dùng qùi tím để thử
môi trường của d2 NH4Cl

- Hãy nhận xét trạng thái , màu sắc , tính tan và độ pH ?

GV khái quát :

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ :
- Là những hợp chất tinh thể ion , Phân tử gồm cation NH4+ và anion
gốc axit .

- Muối amoni đều dễ tan trong nước và khi tan điện ly hoàn toàn
thành các ion .

- HS quan sát hiện tượng , viết phương trình phân tử và ion rút gọn

Ví dụ :

NH4Cl  NH4+ + Cl-

Ion NH4+ không có màu .

Hoạt động 2 :

II . TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Tìm hiểu tính chất hóa học của muối amoni .

GV : Hướng dẫn HS làm thí nghiệm :

Chia dd NH4Cl ở trên vào 2 ống nghiệm

- Ong 1 : NH4Cl + NaOH

- Ong 2 : NH4Cl + AgNO3 .

HS nhận xét và giải thích :

- Muối ở đáy ống nghiệm hết , xuất hiện muối ở gần miệng ống
nghiệm .
- Giải thích , viết phương trình

- GV nhận xét bổ sung :

 Các pứ trên là phản ứng trao đổi ion .

 Ở phản ứng 1 ion Nh4+ nhường proton cho ion OH- nên Nh4+ là
axit ( dd làm quỳ tím hoá đỏ )

- GV hướng dẫn thí nghiệm:

Cho NH4Cl vào ống nghiệm, đun nóng .

Nhận xét : muối NH4Cl thăng hoa .

- Yêu cầu HS lấy thêm một số ví dụ : NH4HCO3 thường gọi là bột nở
a5

1 . Phản ứng trao đổi ion :VD :

(NH4)2SO4+ 2 NaOH 2NH3↑ + Na2SO4 + 2H2O . (1)

NH4+ + OH- → NH3↑ +H2O

 Phản ứng này dùng để điều chế NH3 trong PTN

NH4Cl +AgNO3  AgCl↓ + NH4NO3 (2)

Cl- +Ag+  AgCl ↓.

 Các phản ứng trên là phản ứng trao đổi .
2 – Phản ứng nhiệt phân :

Khi đun nóng các muối amoni dễ bị nhiệt phân , tạo thành những sản
phẩm khác nhau .

a. Muối amoni tạo bởi axít không có tính oxihóa :

Khi đun nóng bị phân hủy thành amoniac và axit

Ví dụ :

NH4Cl(r )  NH3(k) + HCl(k) .

HCl + NH3  NH4Cl

(NH4)2CO3 NH3 +NH4HCO3

NH4HCO3 NH3 +CO2 + H2O

b. Muối tạo bởi axít có tính oxihóa :

- Như axít nitrơ , axít nitric khi bị nhiệt phân cho ra N2 hoặc N2O và
nước .

Ví dụ :

NH4NO2  N2 + 2H2O .

NH4NO3  N2O + 2H2O .

 GV phân tích và Kết luận
-Dựa vào phản ứng gv phân tích để hs thấy được bản chất của phản
ứng phân huỷ muối amoni

-Về nguyên tắc : tuỳ thuộc vào axit tạo thành mà NH3 có thể bị oxi
hoá thành các sản phẩm khác nhau .Bài tập 5 – 6 / SGK
3. Củng cố :

4. Bài tập về nhà : Bài 7 , 8 / sgk
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản