Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 28 CÔNG THỨC PHÂN TỬ

Chia sẻ: phalinh11

Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức HS biết: các khái niệm và ý nghĩa : Công thức đơn giản nhất, công thức phân tử. 2. Về kĩ năng HS biết : Cách thiết lập công thức đơn giản nhất từ kết quả phân tích nguyên tố. Cách tính phân tử khối và cách thiết lập công thức phân tử.

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 28 CÔNG THỨC PHÂN TỬ

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 28
CÔNG THỨC PHÂN TỬI - M ục tiêu bài học

1. Về kiến thức
HS biết: các khái niệm và ý nghĩa : Công thức
đơn giản nhất, công thức phân tử.

2. Về kĩ năng

HS biết :

 Cách thiết lập công thức đơn giản nhất từ kết quả
phân tích nguyên tố.

 Cách tính phân tử khối và cách thiết lập công thức
phân tử.

II - Chuẩn bị

Máy tính bỏ túi

III - Tổ chức hoạt động dạy học
Hoạt động của Nội dung
GV & HS

Công thức đơn giản nhất
I
Hoạt động1

GV yêu cầu HS 1. Công thức phân tử và công
viết công thức thức đơn giản nhất
phân tử một số a.TD: SGK
chất đã biết, tìm tỉ
b.ý nghĩa:
lệ số nguyên tử
 Công thức phân tử cho biết
từng nguyên tố
: Số nguyên tử mỗi nguyên tố có
trong mỗi công
trong phân tử.
thức, suy ra công
 Công thức đơn giản nhất
thức đơn giản
cho biết : Hợp chất tạo bởi
nhất.
nguyên tố hoá học nào và tỉ lệ
HS nêu ý nghĩa
về số lượng nguyên tử các
của công thức
nguyên tố trong phân tử (tỉ lệ tối
phân tử và công
giản).
thức đơn giản
nhất. c. Chú ý:

Hoạt động 2 2. Thiết lập công thức đơn
giản nhất
Dưới sự hướng
dẫn của GV, HS a) Thí dụ:Bước 1 : Xác định
lần lượt giải bài thành phần định tính chất A :
toán theo các bước C, H, O
sau : Bước 2 : Đặt công thức phân tử
của A : CxHyOz

Bước 3 : Căn cứ đầu bài tìm tỉ lệ
73, 14 7, 24 19, 62
x:y:z= : : =5:6
12 1 16

:1

Bước 4 : Từ tỉ lệ tìm công thức
đơn giản nhất : C5H6O

b) Tổng quát:SGK

Thiết lập công thức phân tử
II

1. Xác định phân tử khối
M = 22,4.d (d : khối lượng
riêng của khí g/l (hơi) ở đktc)

MA = MB.dA/B

MA = 29.dA/kk

Thí dụ : Hiđrocacbon A nặng
gấp 2 lần không khí. Hãy tính
Hoạt động 4
khối lượng mol của A và suy ra
HS căn cứ vào
công thức phân tử của A.
kiến thức đã học
MA = 29 . dA/kk = 29 . 2
(bài mol, thể tích
= 58 g
mol phân tử)
= 58 g  A =
M(C xH y )
Rút ra các biểu
C4H10
thức tính phân tử
khối. 2. Thiết lập công thức phân tử
GV cho một số thí a) Thí dụ :
dụ yêu cầu HS áp Bước 1 : Xác định khối lượng
dụng biểu thức để mol : MA = 164 (g)
xác định phân
tử khối. Bước 2 : Căn cứ đầu bài tìm
CTĐGN : C5H6O

Bước 3 : Xác định CTTQ :
(C5H6O)n suy ra n = 2 vậy CTPT
của A : C10H12O2.

Thiết lập CTPT trực tiếp từ
Hoạt động 6
phân tử khối (để ở phần củng cố
Từ thí dụ trong
nếu còn
thực
SGK, HS
thời gian)
hiện các bước :
b) Tổng quát :SGK

BTVN

1. a). Công thức đơn giản nhất
của : Vitamin A là : C2OH30O ;
Vitamin C là : C3H4O3

Đặt công thức tổng quát
2.
hợp chất là CxHyOzNt
%C %H %O
Có x : y : z : t = : : :
12 1 16
%N
Hoạt động 7 14

GV gợi ý HS tổng Công thức đơn giản nhất :
kết theo sơ đồ C12H13O2N
trong SGK.
b.Vậy công thức đơn giản nhất
của hợp chất hữu cơ là C10H14O3

3.PTK = 112đvC

b) Đặt công thức phân tử của
hiđrocacbon là : CxHy ta có : 12x
12x.
+ y = 112 y = 112


Vậy 7,9 < x < 9,3

y = 16  CTPT :
x=8 

C8H16 ; Ctđg: CH2

y = 4  CTPT :
x=9 

C9H4 ; Ctđgn : C9H4IV- Củng cố bài học

Bài tập về nhà/
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản