Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
815
lượt xem
98
download

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU : 1-Kiến thức : Củng cố kiến thức về một số tính chất vật lý và hoá học của etilen, axetilen ,và toluen . 2- Kỹ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM

  1. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM I-MỤC TIÊU : 1-Kiến thức : Củng cố kiến thức về một số tính chất vật lý và hoá học của etilen, axetilen ,và toluen . 2- Kỹ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất. 3- Thái độ : 4-Trọng tâm: Kỹ năng thực hành : Điều chế và thử tính chất của Axetilen , tính chất của Toluen. II-PHƯƠNG PHÁP :
  2. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Hoạt động nhóm , thí nghiệm thực hành, thảo luận , nêu vấn đề. II-CHUẨN BỊ : 1 –Giáo viên : -Dụng cụ : ống nghiệm , giá để ống nghiệm, nút cao su 1 lỗ đậy miệng ống nghiệm,ống dẫn thuỷ tinh thẳng một đầu vuốt nhọn, giá để ống nghiệm,kẹp hoá chất,ống hút nhỏ giọt, ống nghiệm có nhánh. -Hoá chất :dd nước Brom ,Iot ,dd KMnO4 1% , CaC2 ( đất đèn ),Toluen ,ddNaOH (hoặc Ca(OH)2. 2-Học sinh : -Chuẩn bị lý thuyết bài thực hành , -Xem lại kiến thức về hydrocacbon không no và hydrocacbon thơm III-TỔ CHỨC THỰC HÀNH : 1- Kiểm tra sự chuẩn bị bài thực hành của học sinh, chia lớp ra thành 6 nhóm
  3. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... hay 4,5 nhóm tuỳ theo sỉ số học sinh, mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh để làm thí nghiệm. 2-Nội dung thực hành : -Thí nghiệm 1 : Điều chế và thử tính chất của Axetilen. -Thí nghiệm 2 : Tính chất của Toluen. Hoạt động của Hoạt động của trò thầy THÍ NGHIỆM 1 -Giáo viên : nêu cách tiến -Học sinh : làm thí nghiệm hành thí nghiệm 1 a-Cho một vài mẫu Điều chế và thử tính CaC2 bằng hạt đỗ vào một chất của Axetilen. ống nghiệm chứa sẵn 2ml -Học sinh quan sát hiện nước,đậy nhanh nút có ống tượng : dẫn khí gấp khúc sục vào +Canxicacbua(CaC2) tác ống nghiệm chứa 2ml nước dụng với H2O brom.Quan sát hiện tượng, tạo thành khí giải thích ? Axetilen(C2H2) Giáo viên : + Sụt khí Axêtilen vào Cho các nhóm nêu hiện
  4. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... tượng quan sát được ống nghiệm chứa dd của nhóm mình, theo dõi và nước Brom,dd Brom mất hướng dẫn học sinh màu, do các phản ứng ghi vào bản tường trình. đã xảy ra, cuối cùng tạo thành 1,1,2,2-tetrabrom- etan (Br2CH-CHBr2) không Giáo viên : màu. hướng dẫn học sinh viết -Học sinh viết phương phương trình để giải thích. trình :( giải thích) CaC2 + 2H2O  CHCH + Ca(OH)2 b- Tương tự thí CHCH + 2Br2  nghiệm a nhưng thay nước Br2CH-CHBr2 (không màu) brom bằng dung dịch KMnO4 -Giáo viên : theo dõi cách -Học sinh nêu hiện tượng tiến hành thí nghiệmcủa hs quan sát được: ( cả nhóm cùng quan sát) (Học sinh không viết phương trình phản ứng này). Sụt đầu ống dẫn khí
  5. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... axetilen vào dungdịch KMnO4 ,dung dịch mất màu c- Cho hạt mẩu đất do axetilen bị oxihoá đèn bằng hạt đỗ ( vài hạt) ở liên kết ba tạo ra các sản vào ống nghiệm chứa 2ml phẩm phức tạp, còn nước. Đậy nhanh nút có ống dẫn khí thẳng đứng KMnO4 bị khử thành đầu vuốt nhọn . Đốt khí MnO2(kết tủa màu đen ) sinh ra . Đưa 1 mẩu sứ -Học sinh quan sát hiện trắng lại gần ngọn lửa . tượng và giải thích: Nhận xét ? + Axetilen cháy với ngọn lửa sáng , toả nhiều nhiệt , tạo ra khí CO2 và nước , khi đưa mẫu sứ trắng lại gần xuất hiện muội đen -Giáo viên nêu cách tiến và các giọt nước trên mặt hành thí nghiệm: sứ. Cho ống nghiệm 1 chứa * C2H2 + 2,5O2 mẩu I2 bằng hạt tấm, 2CO2 + H2O ống nghiệm 2 chứa 2ml dung dịch KMnO4 1% , THÍ NGHIỆM 2 : ống nghiệm 3 chứa 2ml
  6. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... -Học sinh quan sát hiện dung dịch Brom, tượng : cho vào mỗi ống +Ống 1 : Khi nhỏ dung nghiệm 0,5 ml Toluen. dịch toluen vào ống nghiệm Lắc kỹ.Để yên. Quan sát. chứa mẫu iot , lắc kỹ,để Đun sôi ống nghiệm 2 và yên có dung dịch màu tím quan sát màu dung dịch. nâu , chứng tỏ iot tan trong Giáo viên theo dõi cách toluen. tiến hành thí nghiệm của các +Ống 2: Khi nhỏ dung nhóm , hướng dẫn ghi tường dịch toluen vào ống nghiệm trình chính xác chứa dung dịch KMnO4 và (Chú ý ghi phương trình : lắc kỹ , lớp toluen không + KMnO4 C6H5CH3 màu nổi lên trên. Dung dịch C6H5COOK + MnO2 + KMnO4 không bị mất màu KOH+H2O nằm ở phía dưới. 80 - 100C  Chứng tỏ toluen không phản ứng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường. Đun sôi , dung dịch mất Giáo viên lưu ý học sinh màu do KMnO4 oxi hoá quan sát hiện tượng .
  7. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Nêu nhận xét của phản ứng toluen thành kalibenzoat và của toluen với dung dịch bản thân nó bị khử thành brôm MnO2. +Ống 3: Nhỏ dung dịch toluen vào nước brom , lắc kĩ rồi để yên.Toluen hoà tan trong brom và tạo thành lớp chất lỏng màu hung nhạt nổi lên phía trên.Nước hoà tan brom kém hơn toluen,nêu dung dịch nước brôm ở phía dưới bị nhạt màu đi.Như vậy brôm bị toluen chiết lên trên mà không xảy ra phản ứng hoá học. IV.NỘI DUNG TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM:
  8. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... 1-Tên học sinh : …………………………………………………………… Lớp:…………………… 2-Tên bài thực hành:…………………………………………………… 3-Nội dung tường trình: a)Trình bày tóm tắt cách tiến hành thí nghiệm,mô tả hiện tượng quan sát được , giải thích , viết phương trình phản ứng(nếu có) trong thí nghiệm:điều chế và thử tính chất của axetilen. b)Trình bày tóm tắt cách tiến hành thí nghiệm : tính chất của toluen. Rút ra kết luận. *Chú ý: Cuối buổi các nhóm dọn vệ sinh trong phòng thực hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản