Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: THỰC HÀNH: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME V VẬT LIỆU POLIME

Chia sẻ: phalinh11

Kiến thức: - Củng cố những tính chất đặc trưng của protein và vật liệu polime. - Tiến hnh một số thí nghiệm. + Sự đông tụ của protein khi đun nóng. +Phản ứng mu của protein (phản ứng biure). + Tính chất của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ khi đun nóng (tính chất của một vài vật liẹu polime khi đun nóng).

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: THỰC HÀNH: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME V VẬT LIỆU POLIME

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24:

THỰC HNH: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME

V VẬT LIỆU POLIME

I. MỤC TIU:

1. Kiến thức:

- Củng cố những tính chất đặc trưng của protein và vật
liệu polime.

- Tiến hnh một số thí nghiệm.

+ Sự đông tụ của protein khi đun nóng.

+Phản ứng mu của protein (phản ứng biure).

+ Tính chất của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ khi đun
nóng (tính chất của một vài vật liẹu polime khi đun nóng).

+ Phản ứng của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ với kiềm
(phản ứng của vật liệu polime với kiềm).

2. Kĩ năng: Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành thành
công một số thí nghiệm về tính chất của polime và vật liệu
polime thường gặp.
3. Thái độ: Biết được tính chất của polime để bảo vệ các
vật liệu polime trong cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ:

1. Dụng cụ: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ,
giá để ống nghiệm, kẹp sắt (hoặc panh sắt).

2. Hố chất: Dung dịch protein (lịng trắng trứng) 10%, dung
dịch NaOH 30%, CuSO4 2%, AgNO3 1%, HNO3 20%, mẫu
nhỏ PVC, PE, sợi len, sợi xenlulozơ (hoặc sợi bông). Dụng
cụ, hoá chất đủ cho HS thực hiện thí nghiệm theo nhóm
hoặc cá nhân.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt
động nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH BY DẠY:

1. Kiểm tra bi cũ: Khơng.

2. Bi mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC
TRỊ

Hoạt động 1. Công việc đầu buổi
thực hành.

 GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu,
nhấn mạnh những lưu ý trong buổi
thực hnh, nhấn mạnh yu cầu an tồn
trong khi lm thí nghiệm với dd
axit, dd xt.

- Ôn tập một số kiến thức cơ bản
về protein và polime.

- Hướng dẫn một số thao tác như
dùng kẹp sắt (hoặc panh sắt) kẹp
các mẫu PE, PVC, sợi tơ gần ngọn
lửa đèn cồn, quan sát hiện tượng.
Sau đó mới đốt các vật liệu trên để
quan st.

 HS: Theo di, lắng nghe.

Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của
Hoạt động 2
protein khi đun nóng
 HS: Tiến hành thí nghiệm như
hướng dẫn của SGK.

 GV: Quan sát, hướng dẫn HS
thực hiện thí nghiệm, quan sát sự
đông tụ của protein khi đun nóng.

Thí nghiệm 2: Phản ứng mu biure
Hoạt động 3

 HS: Tiến hành thí nghiệm như
hướng dẫn của SGK.

 GV: Hướng dẫn HS giải thích.

Cu(OH)2 tạo thnh theo phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ +
Na2SO4

Cĩ phản ứng giữa Cu(OH)2 với cc
nhĩm peptit −CO−NH− tạo sản
phẩm mu tím.

Thí nghiệm 3: Tính chất của một
Hoạt động 4
vài vật liệu polime khi đun nóng
 HS: Tiến hnh thí nghiệm với
từng vật liệu polime.

- Hơ nóng gần ngọn lửa đèn cồn:
PE, PVC, sợi xenlulozơ.

- Đốt các vật liệu trên ngọn lửa.
Quan sát hiện tượng xảy ra, giải
thích.

 GV: Theo di, hướng dẫn HS
quan sát để phân biệt hiện tượng
khi hơ nóng các vật liệu gần ngọn
lửa đèn cồn và khi đốt cháy các
vật liệu đó. Từ đó có nhận xét
chính xác về các hiện tượng xảy
ra.

 HS: Tiến hành thí nghiệm như Thí nghiệm 4: Phản ứng của một v
vật liệu polime với kiềm.
hướng dẫn của SGK.

 GV: Hướng dẫn HS thực hiện
các thí nghiệm.

Hoạt động 6: Cơng việc sau buổi
thực hnh.

 GV: Nhận xét, đánh giá về tiết
thực hành.

 HS: Thu dọn dụng cụ, hoá chất,
vệ sinh PTN. Viết tường trình theo
mẫu sau.

V. CỦNG CỐ:

VI. DẶN DỊ:

1. Viết bản tường trình thí nghiệm 3, 4 theo mẫu sau:

Hiện tượng quan sát được từ thí nghiệm
với vật liệu
Thí
PE (1) PVC (2) Sợi len Sợi
nghiệm
(3) xenlulozơ
(4)

Hơ nóng
gần ngọn
lửa đèn
cồn

Đốt vật
liệu trên
ngọn lửa
đèn cồn
Dung dịch
1’, 2’ tc
dụng với
dd AgNO3

Dung dịch
3’, 4’ tc
dụng với
dd CuSO4

2. Tiết sau LUYỆN TẬP .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản