Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: THỰC HÀNH: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME V VẬT LIỆU POLIME

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
757
lượt xem
35
download

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: THỰC HÀNH: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME V VẬT LIỆU POLIME

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Củng cố những tính chất đặc trưng của protein và vật liệu polime. - Tiến hnh một số thí nghiệm. + Sự đông tụ của protein khi đun nóng. +Phản ứng mu của protein (phản ứng biure). + Tính chất của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ khi đun nóng (tính chất của một vài vật liẹu polime khi đun nóng).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: THỰC HÀNH: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME V VẬT LIỆU POLIME

  1. Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: THỰC HNH: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME V VẬT LIỆU POLIME I. MỤC TIU: 1. Kiến thức: - Củng cố những tính chất đặc trưng của protein và vật liệu polime. - Tiến hnh một số thí nghiệm. + Sự đông tụ của protein khi đun nóng. +Phản ứng mu của protein (phản ứng biure). + Tính chất của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ khi đun nóng (tính chất của một vài vật liẹu polime khi đun nóng). + Phản ứng của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ với kiềm (phản ứng của vật liệu polime với kiềm). 2. Kĩ năng: Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành thành công một số thí nghiệm về tính chất của polime và vật liệu polime thường gặp.
  2. 3. Thái độ: Biết được tính chất của polime để bảo vệ các vật liệu polime trong cuộc sống. II. CHUẨN BỊ: 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm, kẹp sắt (hoặc panh sắt). 2. Hố chất: Dung dịch protein (lịng trắng trứng) 10%, dung dịch NaOH 30%, CuSO4 2%, AgNO3 1%, HNO3 20%, mẫu nhỏ PVC, PE, sợi len, sợi xenlulozơ (hoặc sợi bông). Dụng cụ, hoá chất đủ cho HS thực hiện thí nghiệm theo nhóm hoặc cá nhân. III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BY DẠY: 1. Kiểm tra bi cũ: Khơng. 2. Bi mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỊ Hoạt động 1. Công việc đầu buổi
  3. thực hành.  GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu, nhấn mạnh những lưu ý trong buổi thực hnh, nhấn mạnh yu cầu an tồn trong khi lm thí nghiệm với dd axit, dd xt. - Ôn tập một số kiến thức cơ bản về protein và polime. - Hướng dẫn một số thao tác như dùng kẹp sắt (hoặc panh sắt) kẹp các mẫu PE, PVC, sợi tơ gần ngọn lửa đèn cồn, quan sát hiện tượng. Sau đó mới đốt các vật liệu trên để quan st.  HS: Theo di, lắng nghe. Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của Hoạt động 2 protein khi đun nóng  HS: Tiến hành thí nghiệm như hướng dẫn của SGK.  GV: Quan sát, hướng dẫn HS
  4. thực hiện thí nghiệm, quan sát sự đông tụ của protein khi đun nóng. Thí nghiệm 2: Phản ứng mu biure Hoạt động 3  HS: Tiến hành thí nghiệm như hướng dẫn của SGK.  GV: Hướng dẫn HS giải thích. Cu(OH)2 tạo thnh theo phản ứng: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Cĩ phản ứng giữa Cu(OH)2 với cc nhĩm peptit −CO−NH− tạo sản phẩm mu tím. Thí nghiệm 3: Tính chất của một Hoạt động 4 vài vật liệu polime khi đun nóng  HS: Tiến hnh thí nghiệm với từng vật liệu polime. - Hơ nóng gần ngọn lửa đèn cồn: PE, PVC, sợi xenlulozơ. - Đốt các vật liệu trên ngọn lửa.
  5. Quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích.  GV: Theo di, hướng dẫn HS quan sát để phân biệt hiện tượng khi hơ nóng các vật liệu gần ngọn lửa đèn cồn và khi đốt cháy các vật liệu đó. Từ đó có nhận xét chính xác về các hiện tượng xảy ra.  HS: Tiến hành thí nghiệm như Thí nghiệm 4: Phản ứng của một v vật liệu polime với kiềm. hướng dẫn của SGK.  GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thí nghiệm. Hoạt động 6: Cơng việc sau buổi thực hnh.  GV: Nhận xét, đánh giá về tiết thực hành.  HS: Thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh PTN. Viết tường trình theo
  6. mẫu sau. V. CỦNG CỐ: VI. DẶN DỊ: 1. Viết bản tường trình thí nghiệm 3, 4 theo mẫu sau: Hiện tượng quan sát được từ thí nghiệm với vật liệu Thí PE (1) PVC (2) Sợi len Sợi nghiệm (3) xenlulozơ (4) Hơ nóng gần ngọn lửa đèn cồn Đốt vật liệu trên ngọn lửa đèn cồn
  7. Dung dịch 1’, 2’ tc dụng với dd AgNO3 Dung dịch 3’, 4’ tc dụng với dd CuSO4 2. Tiết sau LUYỆN TẬP .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản