Giáo án Hóa Học lớp 12: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

Chia sẻ: abcdef_25

I. Mục tiêu: + Hiểu cơ sở của sự thành lập dãy điện hóa của kl. + Nắm trình tự các cặp oxi hóa – khử trong dãy. + Hs nắm được chiều của pư hh giữa các cặp oxi hóa – khử. II. Chuẩn bị: + Gv: Hệ thống câu hỏi + Hs: Xem bài trước ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: T/c hh chung của kl là gì ? Viết các pt pư c/minh. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò I. Cặp oxi hóa –...

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 12: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

I. Mục tiêu:

+ Hiểu cơ sở của sự thành lập dãy điện hóa của kl.

+ Nắm trình tự các cặp oxi hóa – khử trong dãy.

+ Hs nắm được chiều của pư hh giữa các cặp oxi hóa – khử.

II. Chuẩn bị:

+ Gv: Hệ thống câu hỏi

+ Hs: Xem bài trước ở nhà.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ: T/c hh chung của kl là gì ? Viết các pt pư

c/minh.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy Nội dung

và trò

I. Cặp oxi hóa – khử của kl:


Fe2+ + 2e Fe
Gọi hs viết các pt 
Ag+ + e Ag

cho e và cho biết Chất oxi hóa Chất khử

chất khử, chất oxi  Fe2+/ Fe ; Ag+/ Ag; ... tạo nên cặp oxi

hóa ? hóa – khử.

II. So sánh t/c những cặp oxi hóa – khử:

1. Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu:

Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu
Hd cho hs viết pt
 Fe2+: là ion có t/c oxi hóa yếu hơn
pư và rút ra kết luận
ion Cu2+
?
Fe : là kl có t/c khử mạnh hơn Cu.

2. Cặp Cu2+/ Cu và Ag+/ Ag:

Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag
Cho hs thực hiện
 Cu2+là ion có t/c oxi hóa yếu hơn
tương tự như trên ?
ion Ag+.

Cu là kl có t/c khử mạnh hơn Ag.
Từ 2 trường hợp
Kl: T/c oxi hóa của ion: Fe2+  Cu2+
trên, hãy rút ra kết
 Ag+
luận chung ? T/c khử của kl: Fe  Cu  Ag

3. Một số cặp oxi hóa – khử khác: Sgk.

III. Dãy điện hóa của kim loại:

Hd cho hs nêu đ/n. 1. Đ/n: Là 1 dãy những cặp oxi hóa – khử

được sắp xếp theo chiều tăng t/c oxi hóa của

Gọi hs nêu lạidãy các ion kl và chiều giảm t/c khử của kl.

hoạt động hóa học

của kl ? K+ Na+ Mg2+Al3+Zn2+ Fe2+ Ni2+Sn2+

Pb2+2H+ Cu2+ Hg2+Ag+ Pt2+Au3+

Gọi hs viêt các pt K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2

pư c/minh ? Cu Hg Ag Pt Au

Trình bày qui tắc  T/c oxi hóa của ion kl tăng. T/c khử của kl

giảm2. Ý nghĩa: D/đoán được chiều của pư giữa

hai cặp oxi hóa – khử.

4. Củng cố: Nắm đ/n và ý nghĩa, đồng thời viết được các pt c/minh.
5. Bài tập: 2, 3, 4 tr 92, 93 sgk.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản