Giáo án Hóa Học lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Chia sẻ: abcdef_25

1.Kiến thức: - Học sinh biết được phương trình dùng để biểu diễn , gồm CTHH của các chất tham gia phản ứng với hệ số thích hợp. 2.Kỹ năng: - Viết PTHH 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. II. CHUẨN BỊ:

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

I. MỤC TIÊU:


1.Kiến thức:

- Học sinh biết được phương trình dùng để biểu diễn , gồm CTHH của các chất

tham gia phản ứng với hệ số thích hợp.

2.Kỹ năng:

- Viết PTHH

3.Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.

II. CHUẨN BỊ:

Tranh vẽ trang 55

III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP:

- Hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ? giải thích?

2. Chữa bài tập 2.

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Phương trình hóa học:
? Em hãy viết PT chữ khi cho khí hidro Khí hidro + khí oxi Nước

tác dụng oxi tạo thành nước? H2 + O2 H2O

? Em hãy thay bằng các CTHH? 2H2 + O2 2H2O

? Nhận xét số nguyên tử của mỗi 2H2 + O2 2H2O

nguyên tố ở 2 vế? Có đúng với định 2H2 + O2 2H2O

luật bảo toàn khối lượng không?

? Làm thế nào để số nhuyên tử oxi ở 2

vế bằng nhau?

GV: kết hợp dùng hình vẽ để giải thích?

GV: Khi thêm hệ số 2 ở nước thì số

nguyên tử 2 vế không bằng nhau

? Vậy làm thế nào để dảm bảo địng luật

bảo toàn khối lượng

? Đã đảm bảo định luật bảo toàn khối

lượng chưa?

? Vậy PTHH biểu diễn gì? - Phương trình hóa học biểu diền ngắn

HS làm việc theo nhóm gọn phản ứng hóa học.

- Có mấy bước lập PTHH đó là những - Gồm 3 bước:

bước nào? 1. Viết sơ đồ phản ứng

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. Các 2. Cân bằng số nguyên tử ng / tố ở 2 vế
nhóm khác bổ sung 3. Viết thành PTHH

GV: chốt kiến thức

lưu ý:

- Không được thay đổi chỉ số.

? Hãy lập PTHH sau: - Hệ số viết cao bằng KHHH

Al + O2 Al2O3

NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgClC. Củng cố - luyện tập:

1. Phương trình hóa học biểu diễn gì?

2. Sơ đồ phản ứng khác với PTHH ở điểm nào?

3. Lập PTHH sau:

K + O2 K2O

Mg + HCl MgCl2 + H2
t
Cu(OH)2 CuO + H2O

4. BTVN: 2, 3, 4 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản