Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_25

I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được một số tính chất hóa học của oxi. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. - Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ. - Dụng cụ: Đèn cồn, môi sắt. - Hóa chất: lọ chứa oxi, dây sắt III. Định hướng phương pháp: -...

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 2)

TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 2)
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Học sinh biết được một số tính chất hóa học của oxi.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một
số hợp chất.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ.
- Dụng cụ: Đèn cồn, môi sắt.
- Hóa chất: lọ chứa oxi, dây sắt
III. Định hướng phương pháp:
- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
1. Nêu tính chất vật lý và hóa học đã biết của oxi. Viết các PTHH
xảy ra?
2. Gọi HS chữa bài tập 4 SGK
B. Bài mới:
Hoạt động 1: Tác dụng với kim loại:
GV: Tiết trước chúng ta đã biết
oxi tác dụng với một số phi kim.
Tiết này chúng ta sẽ xét tiếp các
tính chất hóa học của oxi đó là tác
dụng với kim loại và các hợp chất.
GV: Làm thí nghiệm biểu diễn
- Cho đoạn dây sắt vào bình dựng
oxi.?
? Có dấu hiệu của phản ứng
không?
GV: Quấn vào đầu đoạn dây thép
một mẩu than gỗ đốt cho than
cháy và dây sắt nóng đỏ đưa - Sắt cháy sáng chói , không có
nhanh vào bình đựng oxi lửa , không có khói tạo ra các hạt
? Quan sát và nêu nhận xét hiện nhỏ nóng chảy màu nâu
tượng? 3 Fe(r) + 2O2 (k) t
Các hạt nâu đỏ là oxit sắt từ Fe3O4 (r)
Fe3O4
? Hãy viết PTHH? CH4 (k) + 2O2(k)
GV: Khí metan có nhiều trong CO2(k) + 2H2O(l)
bùn ao. Phản ứng của metan tronh
không khí tạo thành khí cacbonic
và nước đồng thời tỏa nhiều nhiệt
? Hãy viết PTHH?
C. Củng cố- luyện tập:
1. Nhắc lại nội dung chính của bài
2. Bài tập luyện tập:
1. a. Tính V khí oxi ở đktc cần thiết để đốt cháy hết 3,2 g khí metan.
b. Tính khối lượng khí CO2 tạo thành
Hướng dẫn giải:
nCH4 = 3,2 : 16 = 0,2 mol
PTHH : CH4 (k) + 2O2(k) CO2(k) + 2H2O(l)
Theo PT nO2 = 2nCH4 = 2. 0,2 mol = 0,4 mol
VO2 = 0,4 . 22,4 = 8,96l
nCO2 = nCH4 = 0,2 mol
m CO2 = 0,2 . 44 = 8,8g
2. Viết các PTHH khi cho bột đồng , cácbon , nhôm tác dụng với oxi
2Cu + O2 t 2CuO
C + O2 t CO2
4Al + 3O2 t 2 Al2O3

1. BTVN 3, 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản