Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ( TIẾP)

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
183
lượt xem
3
download

Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ( TIẾP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu:1.Kiến thức: Học sinh biết được - Cách tính thể tích ở ĐKTC hoặc khối lượng , lượng chất của các chất trong phản ứng 2.Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập PTHH và kỹ năng tính toán theo PTHH. 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ( TIẾP)

  1. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ( TIẾP) I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh biết được - Cách tính thể tích ở ĐKTC hoặc khối lượng , lượng chất của các chất trong phản ứng 2.Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập PTHH và kỹ năng tính toán theo PTHH. 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ. - III. Định hướng phương pháp: - Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1. Hãy nêu các bước làm bài toán theo PTHH. 2. Làm bài tập 1b SGK B. Bài mới: Hoạt động 1: Tính thể tích chất khí tham gia và tạo thành :
  2. ? Nhắc lại công thức chuyển đổi giữa Bài tập 1: lượng chất và thể tích? Tính thể tích khí O2(ĐKTC) cần đung ? Muốn tính thể tích cuae một chất khí ở để đôt cháy hết 3,1g P. Biết sơ đồ phản ĐKTC áp dụng công thức nào? ứng: P + O2 P2O5 Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau GV: yêu cầu HS tóm tắt đề bài phản ứng Tóm tắt đề: mP = 3,1g Tính VO2(ĐKTC) = ? HS lần lượt giải từng bước mPO =? 2 5 - HS 1: chuyển đổi số liệu Giải: nP = 3,1 : 31 = 0,1 mol - HS 2: Viết PTHH PTHH - HS 3: rút tỷ lệ theo PT tính số mol O2 t 4P + 3O2 2P2O5 và P2O5 4 mol 3 mol 2 mol 0,1 x y x = 0,125 mol - Hãy tính V O2 ĐKTC y = 0,05 mol mP O VO2(ĐKTC) = 0,125 . 22,4 = 2,8l 2 5 mPO = 0,05 . 142 = 7,1 g 2 5 C. Củng cố - luyện tập:
  3. 1. Bài tập: Cho sơ đồ phản ứng Bài tập 1: Tóm tắt đề: V CH4 = 1,12 l CH4 + O2 C O2 + H2O Đốt cháy hoàn toàn 1,12l CH4 . Tính thể Tính VO2 = ? tích khí O2 cần dùng và tính thể tích khí V CO2 = ? CO2 tạo thành(ĐKTC). Giải: n CH4 = 1,12 : 22,4 = 0,5 mol Gọi HS tóm tắt đề PTHH Hs lên bảng làm bài tập GV: Sửa lại nếu có CH4 + 2O2 CO2 + H2O 1 mol 2 mol 1 mol 0,05 x y x = 0,05 . 2 = 0,1 mol y = 0,05 . 1 = 0,05 mol VO2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 l VCO2 = 0,05 . 22,4 = 1,12l ? Muốn xác định được kim loại R cần Bài tập 2: Biết rằng 2,3 g một kim loại phải xác định được cái gì? áp dụng công R (I) tác dụng vừa đủ với 1,12l khí clo thức nào? ở ĐKTC theo sơ đồ phản ứng. ? dựa vào đâu để tính nR R + Cl RCl a. Xác định tên kim loại trên.
  4. b. Tính khối lượng hợp chất tạo thành. GV: Gọi HS lên bảng làm bài Giải: HS làm bài GV sửa sai nếu có. nCl = 1,12 : 22,4 = 0,5 mol 2 PTHH: 2R + Cl 2 RCl 2 mol 1mol 2 mol x 0,05 y x = 2. 0,05 = 0,1 mol y = 0,05 . 2 = 0,1 mol MR = 2,3 : 0,1 = 23g Vậy kim loại đó là natri: Na b. 2Na + Cl2 2 NaCl Theo PT n NaCl = 2nCl2 nNaCl = 2. 0,05 = 0,1mol m NaCl = 0,1 . 58,5 = 5,58g BTVN: 1a, 2 ,3 4, 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản