Giáo án Hoá học lớp 9 - AXIT CACBONIC- MUỐI CACBONAT

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
312
lượt xem
26
download

Giáo án Hoá học lớp 9 - AXIT CACBONIC- MUỐI CACBONAT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự đoán tính chất hóa học một số muối cacbonat cụ thể. Chu trình cacbon trong tự nhiên Tính chất hóa học của các muối cacbonat và những ứng dụng 3/ Thái độ: HS có hứng thú học tập. II/ CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá ống nghiệm,giá thí nghiệm, khay, lọ thủy tinh, cốc thủy tinh, ống dẫn khí+nút cao su, ống dẫn khí L,đèn cồn - Hóa chất: Nước vôi trong , dung dịch HCl.,CaCO3, NaHCO3 Na2CO3. Tranh vẽ về chu trình. Nêu tính chất hóa học của axit cacbonic? cacbon trong tự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - AXIT CACBONIC- MUỐI CACBONAT

  1. BÀI 29: AXIT CACBONIC- MUỐI CACBONAT I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức : Giúp HS biết và hiểu được:  Tính chất hóa học của các muối cacbonat và những ứng dụng của chúng.  Chu trình cacbon trong tự nhiên 2/ Kĩ năng: .  Viết PTHH.  Dự đoán tính chất hóa học một số muối cacbonat cụ thể. 3/ Thái độ: HS có hứng thú học tập. II/ CHUẨN BỊ::  Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá ống nghiệm,giá thí nghiệm, khay, lọ thủy tinh, cốc thủy tinh, ống dẫn khí+nút cao su, ống dẫn khí L,đèn cồn  Hóa chất: Nước vôi trong , dung dịch HCl.,CaCO3, NaHCO3 Na2CO3.  Tranh vẽ về chu trình  Nêu tính chất hóa học của axit cacbonic? cacbon trong tự nhiên III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
  2. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ HS 1: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của muối ? HS2: Có mấy loại muối ? Trong thành phần hóa học của muối axit và muối trung hòa có gì khác nhau? Hoạt động 2: Tìm hiểu vê axit cacbonic Hỏi: Hãyđọc thông tin từ sgk tr  Trả lời và ghi bài. 88 và cho biết: I. Axit cacbonic: 1) Thông tin nào cho biết ở CTHH: H2CO3- - PTK: 62 điều kiện thường CO2 ít tan trong nước? 1) Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí: sgk tr 88 2) Vì sao nước tinh khiết( nước cất) nếu để lâu ngày sẽ có tính 2) Tímh chất hóa học: axit? Axit cacbonic là một axit yếu 3) Muốn dung dịch trên có pH ~ 4, bị phân hũy ngay ở điều chuyển thành nước tinh khiết trở lại kiện thường tạo thành CO2 và ta phải làm thế nào? H2O. 4) Vì sao nước mưa có tính  Lắng nghe axit? Lưu ý: H2CO3 chỉ tồn tại trong dung dịch rất loãng, không thể tách
  3. riêng axit này . Hoạt động 3: Tìm hiểu về muối cacbonat.  Hỏi:Viết CTHH một số  Mỗi đội cử một HS lên muối cacbonat trung hòa và muối bảng viết CTHH của muối cacbonat. cacbonat axit? II. Muối cacbonat: 1) Phân loại : 2 loại a. Muối trung hòa: còn gọi là muối cacbonat: Na2CO3, CaCO3… 1) Cho biết tính tan của một b. Muối axit: còn gọi là số muối cacbonat? muối hiđrocacbonat NaHCO3, Ca(HCO3)2…  Trả lời và ghi bài 2) Từ sơ đồ tính chất hóa học của muối hãy dự đoán tính chất 2) Tính chất: hóa học của muối cacbonat? a. Tính tan: Sgk tr 88  Thông báo: Dãy axit xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:HCl,HNO3, H2SO4, H3PO4,  Trả lời CH3COOH, H2CO3, H2S, HClO,
  4. H3PO3.  Hỏi:  Lắng nghe 1) Muối cacbonat có thể tác dụng được với những axit nào trong  Trả lời dãy axit trên? 2) Dự đoán hiện tượng xảy ra khi nhỏ dung dịch HCl vào Na2CO3 và NaHCO3?  Các nhóm làm thí nghiệm  Yêu cầu các nhóm làm 1: thí nghiệm 1: muối cacbonat tác dụng với axit. Bước 1: Cho Na2CO3 và NaHCO3 vào hai ống nghiệm . Bước 2: Nhỏ dung dịch HCl vào  Hỏi: hai muối trên. 1) Giải thích hiện tượng và  Trả lời và ghi bài viết PTHH? b. Tính chất hóa học 2) Nêu kế luận về tính chất hóa học của muối cacbonat?  Tác dụng với axit 3) Điều kiện để phản ứng Na2CO3 + 2HCl 2NaCl giữa dung dịch muối với dung dịng +CO2+ H2O bazơ xảy ra? NaHCO3 + HCl NaCl  Yêu cầu HS làm thí +CO2+ H2O nghiệm 2: Na 2CO3 và NaHCO3 tác
  5. dụng với dung dịch Ca(OH)2.  Các nhóm làm thí nghiệm 2.  Hỏi: Bước 1: Cho Na2CO3 và NaHCO3 1) Nêu hiện tượng quan sát vào hai ống nghiệm . được? Bước 2: Nhỏ dung dịch Ca(OH)2 2) Giải thích hiện tượng và vào hai muối trên. viết PTHH?  Trả lời và ghi bài 3) Nêu kết luận về tính chất hóa học của muối cacbonat?  Tác dụng với dung dịch kiềm  Thông báo và cho HS ghi phản ứng sau: Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O 2NaHCO3+Ca(OH)2 CaCO3+Na2CO3+ 2H2O  Hỏi: NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + 1) Điều kiện để phản ứng H2O giữa hai dung dịch muối xảy ra?  Yêu cầu HS làm thí nghiệm 3: Na 2CO3 và NaHCO3 tác  Trả lời dụng với dung dịch CaCl2  Hỏi:  Các nhóm làm thí nghiệm 4) Nêu hiện tượng quan sát 2. được? Bước 1: Cho Na2CO3 và NaHCO3
  6. 5) Giải thích hiện tượng và vào hai ống nghiệm . viết PTHH? Bước 2: Nhỏ dung dịch CaCl2 6) Nêu kết luận về tính chất vào hai muối trên. hóa học của muối cacbonat?  Trả lời và ghi bài  Thông báo :  Tác dụng với dung dịch  Nhiều muối cacbonat ( muối trừ muối cacbonat trung hòa của Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + kim loại kiềm) dễ bị nhiệt phân hủy 2NaCl . (2NaHCO3+CaCl2  Viết PTHH phân hủy Ca(HCO3)2 +NaCl+ 2H2O) một số muối cacbonat.  Lắng nghe và ghi bài  Một số muối cacbonat không tan trong nước nhưng nếu CaCO3 to CaO + CO2 trong nước có lẫn khí CO2 thì tan được tạo muối axit: Ca(HCO3)2 to CaCO3 + CO2 + H2O CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2  Hỏi: nêu ứng dụng của muối cacbonat?  Trả lời và ghi bài 3) Ứng dụng: sgk tr 90
  7. Hoạt động 4: Chu trình cacbon trong tự nhiên  Treo sơ đồ chu trình  Quan sát sơ đồ , trả lời cacbon trong tự nhiên và nêu câu câu hỏi và ghi bài. hỏi,trong tự nhiên: III.Chu trình cacbon trong tự 1) Những quá trình nào sinh nhiên:. Sgk tr 91 ra cacbon? 2) Những quá trình nào tiêu thụ cacbon? Hoạt động 5: Vận dụng: BT SGK tr 91. Bài tập về nhà Bài tập 1: Na 2CO3 có lẫn tạp chất NaHCO3 . Đúng cách nào sau đây để loại bỏ tạp chất , thu được Na2CO3 tinh khiết? A. nung B. hòa tan vào nước rồi lọc C. Cho tác dụng với dd HCl rồi cô cạn
  8. D. Trung hòa bằng dd NaOH dư rồi cô cạn
Đồng bộ tài khoản