Giáo án Hoá học lớp 9 - KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ – HÓA HỌC HỮU CƠ

Chia sẻ: sonyt707

1) Kiến thức:HS nắm được khái niệm về hợp chất hữu cơ cách phân loại hchc. 2) Kĩ năng: phân biệt hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ dựa vào thành phần nguyên tố 3) Thái độ: HS yêu thích môn học II/ CHUẨN BỊ: Bông hấp, nước vôi trong,ống nghiệm, kẹp gỗ,nút cao su,phễu thủy tinh,đế sứ, giá thí nghiệm.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ – HÓA HỌC HỮU CƠ

BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT

HỮU CƠ – HÓA HỌC HỮU CƠ

I/ MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:HS nắm được khái niệm về hợp chất hữu cơ cách phân
loại hchc.

2) Kĩ năng: phân biệt hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ dựa vào
thành phần nguyên tố

3) Thái độ: HS yêu thích môn học

II/ CHUẨN BỊ: Bông hấp, nước vôi trong,ống nghiệm, kẹp gỗ,nút cao
su,phễu thủy tinh,đế sứ, giá thí nghiệm.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hợp chất hữu cơ


 Quan sát hình 4.1/Tr 106  Trả lời và ghi bài
sgk, hãy:
I. Khái niệm về
1) Kể tên những lương thực, hợp chất hữu cơ.
thực phẩm,đồ dùng có chứa hợp chất
1) Hợp chất hữu cơ có ở
hữu cơ?
đâu?
2) Nêu một số hợp chất hữu cơ
Hợp chất hữu cơ có ở xung
có trong lương thực, thực phẩm,đồ
quanh chúng ta và có ở khắp nơi.
dùng ở trên?  Theo dõi thí nghiệm

3) Cho biết hợp chất hữu cơ có
ở đâu?

 Biễu diễn thí nghiệm : Xác
định sự có mặt của nguyên tố
cacbon trong hợp chất hữu cơ.  Trả lời và ghi

 Bước 1: Đốt bông 2) Hợp chất hữu cơ là gì?
trên đế sứ.
Hợp chất hữu cơ là hợp chất
 Bước 2: Dùng phễu của cacbon (trừ CO, CO , H CO ,
2 2 3
thủy tinh và ống nghiệm để thu CO2 các muối cacbonat , kim loại …)
sinh ra.
 Chọn và giải thích sự
 Bước 3: Đổ dd lựa chọn đó
Ca(OH)2 vào ống nghiệm thu khí ở
trên rồi lắc đều.

 Hỏi :

1) Chất nào trong sản  Trả lời và ghi

phảm cháy đã làm đục nước vôi
3) Phân loại : Hợp chấ
trong?
hữu cơ được chia làm 2 loại.

2) Đốt cháy bông thu
a. Hiđrô cacbon : phân
được CO2.Hãy cho biết trong bông
tử chỉ có 2 nguyên tố : cacbon và
có chứa nguyên tố nào?
hiđrô

 Bài tập 1/Tr 108 .Dựa vào
b. Dẫn xuất hiđrô cacbon
dữ kiện nào trong số các dữ kiện cho :
dưới đây để có thể nói một chất là vô
Ngoài cabon và hiđrô trong
cơ hay hữu cơ ?
phân tử còn có chứa các nguyên tố
A. Trạng thái khác, oxi, nitơ, clo

B. màu sắc

C. Độ tan trong
nước

D. Thành phần
nguyên tố

 Hỏi

1) Hợpchất hữu cơ được chia
làm mấyloại?

2) Thế nào là hiđrô cacbon ,
dẫn xuất hiđrô cacbon?
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm hợp chất hữu cơ
 Thông báo:  Lắng nghe và ghi bài
Hóa học hữu cơ được tách thành II.Hóa học hữu cơ.
ngành riêng từ đầu thế kỉ 19 . Ngày nay
Hóa học hữu cơ là ngành hóa
hóa học hữu cơ phân ra thành nhiều
học chuyên nghiên cứu các hợp chất
ngành riêng như:
hữu cơ.
 Chế biến dầu mỏ

 Polime

 Sản xuất dược phẩm

 Sản xuất phẩm nhuộm

Hóa học hữu cơ đóng vai trò
quan trọng trong sự phát triển kinh tế
xã hội ( không có ngành nghề nào hay
hoạt đông xã hội nào không cần đến hợp
chất hữu cơ).
Hoạt động 3: Vận dụng Bài tập sgk tr 108

Bài tập về nhà:

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn m g một hiđrocacbon thu được 44 g CO2 và 18
g H2O. Giá trị của m là:
A. 11g B.12g C.13g D.14g

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp hai hiđrocacbon thu được 17,6g
CO2 và 14,4 g H2O. Giá trị của m là:

A. 6,4g B.12,8g C.16g D.32g
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản