Giáo án Hoá học lớp 9 - NHÔM

Chia sẻ: sonyt707

1. Kiến thức: Biết được những tính chất vật lí của kim loại nhôm Hiểu được tính chất hóa học của nhôm 2. Kĩ năng: Viết PTHH Làm TN, quan sát TN, nêu hiện tượng thí nghiệm , viết PTHH và kết luận về tính chất hóa học của chất 3.Thái độ tình cảm: II CHUẨN BỊ: Bột nhôm, đèn cồn, ống hút, quẹt, nhôm lá, dd CuSO4 , dd CuCl2 , NaOH , ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - NHÔM

BÀI 18 NHÔM
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết được những tính chất vật lí của kim loại nhôm

Hiểu được tính chất hóa học của nhôm

2. Kĩ năng: Viết PTHH

Làm TN, quan sát TN, nêu hiện tượng thí nghiệm , viết
PTHH và kết luận về tính chất hóa học của chất

3.Thái độ tình cảm:

II CHUẨN BỊ: Bột nhôm, đèn cồn, ống hút, quẹt, nhôm lá, dd CuSO4 , dd
CuCl2 , NaOH , ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của nhôm
 Hỏi  Trả lời và ghi bài
:
1) Có 3 thanh kim
loại Al, Cu, Pb, có kích cỡ bằng I/ Tính chất vật lí :
nhau,bằng tính chất vật lí nào có
SGK/Tr 55
thể phân biệt được nhôm với 2 kim
loại kia ?

2) Làm thế nào để
xác định được nhôm có dẫn điện
hay không ?

3) Cho biết nhiệt độ
nóng chảy của nhôm?

4) Vì sao chủ yếu
các dây điện được làm bằng nhôm
mặc dù độ dẫn điện của nhôm chỉ
bằng 1/3 của đồng ?

5) Dựa trên tính chất
nào có thể dát mỏng nhôm thành
tấm, kéo sợi,gò thành nồi?

6) Nêu những tính
chất vật lí của nhôm?
Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học của nhôm
 Hỏi :  Trả lời
1/ Từ vị trí của nhôm trong dãy
hoạt động hóa học của kim loại , cho
biết nhôm có những tính chất hóa học
nào ?
 Theo dõi TN

2/ Rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn  Trả lời và ghi bài
lửa đèn cồn , ngọn lửa sẽ sáng hơn hay
yếu đi ? Vì sao ? II/ Tính chất hóa học:

 Thí nghiệm biễu 1/ Tác dụng với phi kim
diễn :
a/ Với oxi :
Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn
4Al(r) + 3O2(k) t0
cồn.
2Al2O3(r)
Hỏi :
b/ Với phi kim khác : tạo muối
1) Nêu hiện tượng
2Al + 3Cl2 t0 2AlCl3
quan sát được, kết luận về tính chất
hóa học của nhôm? 2Al + 3S t0 Al2S3

2) Vì sao những vật 2/ Tác dụng với dd axit
dụng bằng nhôm ít bị gỉ?
2Al + 6HCl 2AlCl3
3) Viết PTHH Xảy + 3H
2
ra khi cho nhôm tác dụng với các
phi kim sau: Khí clo, lưu huỳnh. 2Al + 3H2SO4
Al2(SO4)3 + 3H2
4) Hiện tượng gì
xảy ra khi cho nhôm lá vào:  Nhôm không tác
dụng với axit nitrc và axit sunfuric
 Dung dịch axit đặc nguội.
sunfuric  Trả lời

 Dung dịch axit
clohiđric

5) Viết PTHH cho
các TN trên.

6) Có thể dùng
thùng bằng nhôm để đựng axit  Các nhóm làm
sunfuric đặc và axit clohiđric nguội TN: nhúng lá nhôm vào dung dịch
được không ? vì sao ? CuCl2:

 Trả lời và ghi bài

7) Dự đoán hiện 3/ Tác dụng với dd muối .
tượng xảy ra khi nhúng lá nhôm vào
dung dịch CuCl2: 2Al + 3CuCl 2 2AlCl3 +
3Cu
 Yêu cầu các
nhóm làm TN trên. 4/ Tác dụng với dung dịch
kiềm
 Hỏi:

1) Giải thích hiện
tượng quan sát được, viết PTHH ?

2) Nhôm có thể tác
dụng với dung dịch muối của những
kim loại nào trong dãy HĐHH của
kim loại?
3) Vì sao không nên dùng
các vật dụng bằng nhôm để đựng vôi
hoặc tôi vôi?
Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng của nhôm


 Hỏi:  Trả lời và ghi bài

Từ tính chất vật lí và tính chất III/ Ứng dụng
hóa học hãy nêu những ứng dụng của
 Làm đồ dùng gia
nhôm?
đình

 Làm dây dẫn điện

 Làm vật liệu xây
dựng

 Công nghệ chế tạo
máy bay,ô tô,tàu vũ trụ.
Hoạt động 4: Tìm hiểu về sản xuất nhômHỏi IV/ Sản xuất nhôm

1) Nguyên liệu để sản Điện phân hỗn hợp nóng
xuất nhôm chảy của nhôm và criolit – thu
nhôm và oxi
2) Phương pháp sản
xuất nhôm ? 2Al2O3
đpnc 4Al +
3O2 criolit
3) Phương trình hóa
học sản xuất nhôm ?
Hoạt động 5: Vận dụng- BT SGK tr 58

Bài tập về nhà:

Bài 1: 13,5g kim loại hóa trị III tác dụng với Cl2 dư thu được 66,75 g
muối.kim loại đó là:

A. Fe B. Cr C. Al D. As

Bài 2: Cho 5,1 g Al-Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,8 l khí (
đktc) Cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là:

A. 13,500g B.13,975g C. 14,000g D. 14,500g
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản