Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : AXETILEN

Chia sẻ: abcdef_30

Mục tiêu : 1. Kiến thức : – Nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học của axetilen. – Nắm được khái niệm và đặc điểm của liên kết ba. – Củng cố kiến thức chung về hiđrocacbon : không tan trong nước, dễ cháy tạo ra CO2 và H2O, đồng thời toả nhiệt mạnh. –

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : AXETILEN

AXETILEN
I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

– Nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học

của axetilen.

– Nắm được khái niệm và đặc điểm của liên kết ba.

– Củng cố kiến thức chung về hiđrocacbon : không tan trong nước,

dễ cháy tạo ra CO2 và H2O, đồng thời toả nhiệt mạnh.

– Biết một số ứng dụng quan trọng của axetilen

2. Kĩ năng :

– Củng cố kĩ năng viết PTHH của phản ứng cộng, bước đầu biết

dự đoán tính chất của các chất dựa vào thành phần và cấu tạo.

3. Thái độ :

- Có ý thức yêu thích môn học, có thế giới quan khoa học.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên :

- Mô hình phân tử khí axêtilen (nếu có).
- Tranh các sản phẩm ứng dụng của axêtilen.

- Đất đèn, nước, dung dịch brôm, bình cầu, phểu chiết, chậu thuỷ

tinh, ống dẫn khí, bình thu khí ...

2. Học sinh :

- Xem trước bài mới, ôn tập bài mêtan và êtilen

III. Tiến trình bài dạy :

1. Kiểm tra bài cũ : (4p)

Nêu các tính chất hoá học và viết các PTPƯ minh hoạ của êtilen?

(10đ)

- Phản ứng cháy: (2đ)

to

PTPƯ: C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O + Q

- Phản ứng với brom: (4đ)

- PTPƯ : H H H H

‫׀‬ ‫׀‬ ‫׀‬ ‫׀‬
dd

C  C + Br − Br  Br − C − C− Br

‫׀‬ ‫׀‬ ‫׀‬ ‫׀‬
H H H H

dd

Viết gọn: C2H4 + Br2  BrCH2−CH2Br

(Đibrômêtan)

- Phản ứng trùng hợp: (4đ)

xt,p,to
PTPƯ:

... + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +...  ( CH2 

CH2 CH2 )n

(P.E)

* Đặt vấn đề vào bài mới : (1p)Các em đã tìm hiểu được 2 hợp

chất hiđrocacbon: CH4, C2H4. Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu

thêm một hợp chất nửa là: Axêtilen (C2H2), đây là một

hiđrocacbon có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vậy Axêtilen có

công thức cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? ...

2. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên và học Nội dung bài học

sinh
bình chứa khí I. Tính chất vật lí (5p)
GV Cho HS quan sát

? axetilen

HS Nêu một số tính chất vật lý của - Chất khí, không màu,

không mùi, nhẹ hơn không
GV axetilen ?

khí, ít tan trong nước.
TL:

Thông báo bổ sung axetilen không

GV mùi, nhưng nếu điều chế từ CaC2 thì II. Cấu tạo phân tử:(5p)

có mùi khó chịu.

Yêu cầu HS so sánh CTPT của

etilen và axetilen từ đó nêu sự khác
?

HS nhau về thành phần phân tử của 2

GV chất.

So sánh CTPT của C2H4 và C2H2?
? - CTPT: C2H2

HS So sánh - CTCT:

? Cho HS quan sát mô hình C2H2. H  C  C  H  Viết

HS Viết CTCT của C2H2 lên bảng? gọn CH  CH

Lên bảng viết * Nhận xét: Giữa 2 nguyên
Giữa 2 nguyên tử C có bao nhiêu tử C có 3 liên kết. Những

liên kết? liên kết biểu diễn bởi 3 nét

gạch gọi là liên kết ba.
TL:

- Trong liên kết đôi có 2 liên

kết kém bền, dể bị đứt ra lần

lượt trong các phản ứng

hoád học.
?

III. Tính chất hoá học :

(15p)

HS 1. Axêtilen có cháy không?

GV Có nhận xét gì về thành phần của - Axêtilen cháy được trong

CH4 và C2H4, C2H2, từ đó cho biết không khí với ngọn lửa

HS C2H2 có cháy không? sáng, toả nhiều nhiệt  hơi

Dự đoán
? nước + Khí CO2.

HS Làm thí nghiệm: Dẫn C2H2 vào ống

to
? thuỷ tinh  Đốt  Nhận xét?

TL: PTPƯ: 2C2H2 + 5O2 
Viết PTHH? 4CO2 + 2H2O + Q

HS Lên bảng viết 2. Axêtilen có làm mất

GV Trong liên kết ba có 2 liên kết kém màu dung dịch Brôm

bền vậy C2H2 có tác dụng với dung không?

HS dịch brôm không? - Thí nghiệm: Dẫn khí

C2H2 qua dung dịch brôm có
? TL:

HS Tiến hành làm thí nghiệm trên cho màu da cam.

HS quan sát hiện tượng, nhận xét? - Hiện tượng: Dung dịch
?

Dung dịch brôm bị mất màu. brôm bị mất màu.

Viết PTHH? - PTPƯ :

HS Lên bảng viết CH  CH + Br - Br  Br −

Sản phẩm mới sinh ra còn liên kết CH  CH − Br

đôi trong phân tử nên có thể cộng (Da cam) (không
tiếp với thêm 1 phân tử Brôm màu)

GV không? * Giai đoạn 2:
Có Br − CH  CH − Br + Br −

Br
GV  Br2 − CH − CH −

Br2.

Cần chú ý là phản ứng cộng của Viết gọn:
?

axetilen với hiđro không yêu cầu HS C2H2 + 2Br2  Br2CH −

HS viết PTHH. CHBr2

(Têtrabrôm êtan)
Cho HS quan sát sơ đồ ứng dụng của * Ngoài ra ở điều kiện thích

axetilen, sau đó nêu nhận xét hợp C2H2 còn cộng thêm với

Dựa vào tính chất vật lí và hoá học H2 và các chất khác.

cho biết ứng dụng của axêtilen? IV. Ứng dụng: (5p)
GV TL:GV

- Dùng làm nhiên liệu trong

GV đèn xì Ôxi - Axêtilen để hàn

cắt kim loại.
Quan sát hình vẽ 4.12 (SGK) cách - Là nguyên liệu sản xuất
điều chế axetilen trong phòng TN Polivinylclorua (P.V.C), cao

Yêu cầu HS mô tả quá trình họat su, axit axêtic ...

động của thiết bị V. Điều chế: (5p)

Giải thích vai trò của bình đựng dd

NaOH là loại bỏ các tạp chất khí có

lẫn với C2H2 như H2S... - Cho canxi cacbua + nước:

Phản ứng hiện đại để điều chế CaC2 + H2O  C2H2 +

axetilen là nhiệt phân metan ở nhiệt Ca(OH)2.

độ cao. - Nhiệt phân CH4 ở nhiệt độ

cao:

to

2CH4  C2H2 + 3H23. Củng cố, luyện tập : (4p)

BT3. Viết PTHH, sau đó tính theo hai cách :

Cách 1 : Tính số mol của axetilen và etilen trong 0,1 lít ở đktc, sau

đó tính theo PTHH.
Cách 2 : Theo PTHH cứ 1 mol C2H4 phản ứng với 1 mol brom.

1 mol C2H2 phản ứng với 2 mol brom.

Trong 0,1 lít khí chứa số mol C2H4 và C2H2 như nhau :

Vậy số mol brom phản ứng với C2H2 gấp 2 lần C2H4 nên thể tích

dung dịch brom bị mất màu là 100 ml.

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p)

- Học bài cũ.

- Làm các bài tập: 1, 2, 3, 4, 5 (SGK)

- Ôn các bài từ học kỳ 2 để kiểm tra 1 tiết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản