Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( tiết 1)

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
144
lượt xem
9
download

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS nắm được những tính chất hoá học của những bazơ NaOH, Ca(OH)2; Chúng có đầy đủ các tính chất hoá học của 1 dung dịch bazơ. Dẫn ra được những thí nghiệm minh hoạ. Và viết đúng PTPƯ cho mỗi tính chất; - Những ứng dụng quan trọng của những

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( tiết 1)

  1. MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( tiết 1) I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS nắm được những tính chất hoá học của những bazơ NaOH, Ca(OH)2; Chúng có đầy đủ các tính chất hoá học của 1 dung dịch bazơ. Dẫn ra được những thí nghiệm minh hoạ. Và viết đúng PTPƯ cho mỗi tính chất; - Những ứng dụng quan trọng của những bazơ này trong đời sống và sản xuất. -Biết được ý nghĩa của pH đối với dung dịch. 2. Kĩ năng : -Phương pháp sản xuất NaOH bằng cách điện phân dung dịch NaCl trong công nghiệp, Viết được PTPƯ điện phân. - Vận dụng những tính chất của NaOH, Ca(OH)2 trong việc giải các bài tập định tính và định lượng. 3. Thái độ :
  2. - HS có ý thức cẩn thận khi sử dụng các hoá chất bazơ và dụng cụ thí nghiệm. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - Hoá chất: dung dịch HCl, Ca(OH)2 , NaOH, H2SO4l, CuSO4, FeCl3, khí CO2, SO2 giấy pH... - Dụng cụ: Cốc, ống nghiệm, phểu, giấy lọc.... 2. Học sinh : - Kiến thức đã học về bazơ. III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (4p) Bazơ tan có những tính chất hoá học nào? Viết các PTPƯ minh hoạ?(10đ) TL : - Dung dịch bazơ làm đổi màu chất chỉ thị - Tác dụng với oxit axit PTHH : 3Ca(OH)2(dd) + P2O5(r)  Ca3(PO4)3(r) + H2O
  3. - Tác dụng với axit PTHH : 3Cu(OH)2(dd)+HNO3(dd)Cu(NO3)2(dd) + H2O - Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ PTHH: to Cu(OH)2(r)  CuO(r) + H2O - Tác dụng với muối.(học ở bài sau) * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p)Trong hoá học hợp chất bazơ củng như các hợp chất khác rất cần thiết cho nhiều lỉnh vực khác nhau. Nhưng các bazơ NaOH và Ca(OH)2 là 2 bazơ quan trọng hơn cả. Vậy 2 bazơ này có những tính chất hoá học nào? Ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới. 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học Nội dung bài học sinh A. NATRI HIĐRÔXIT
  4. (NaOH= 40) GV Hướng dẫn Hs lấy ra một viên I.Tính chất vật lý: (5p) NaOH đế sứ thí nghiệm và quan HS sát Cho viên NaOH vào 1 ống nghiệm đựng nước lắc đều  sờ tay vào GV thành ống nghiệm và nhận xét HS hiện tượng Gọi đại diện một nhóm Hs nêu nhận xét. ? Nêu nhận xét: Natri hiđroxit là chất rắn không - Là chất rắn không màu, hút HS GV màu, tan nhiều trong nước và toả ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và toả nhiệt. nhiệt. GV NaOH có những tính chất vật lý nào? ? II.Tính chất hoá học : (15p) TL:
  5. HS Dung dịch NaOH có tính nhờn, - NaOH có đầy đủ các tính làm bục vải, giấy và ăn mòn da. chất hoá học của một bazơ tan. ? Khi sử dụng Natri hiđroxit phải a.Đổi màu chất chỉ thị: HS hết sức cẩn thận. - Quỳ tím hoá xanh Natri hiđroxit thuộc loại hợp chất - DD phenolptalein khônh màu nào?  hồng GV Natri hiđroxit là bazơ tan b.Tác dụng với axit: Các em hãy dự đoán các tính chất PTHH: hoá học của natri hiđroxit. ? NaOH(dd)+HCl(dd)→NaCl(dd)+ Dự đoán: Natri hiđroxit có tính H2O(l) HS chất hoá học của bazơ tan(đó là c.Tác dụng với ôxit axit: GV các tính chất mà Hs1 đã ghi ở góc PTHH: HS bảng) SO2(k) 2NaOH(dd) + GV Cho HS làm các thí nghiệm: Na2SO3(dd) + H2O(l) NaOH + HCl, NaOH + CO2. III.Ứng dụng: (7p) Các thí nghiệm trên có sản phẩm ? HS tạo thành là gì?
  6. Sản phẩm là muối và nước - Natri hiđroxit được dùng để Gọi 1 số HS lên bảng viết các sản xuất xà phòng,chất tẩy PTPƯ xảy ra? rửa,bột giặt Lên bảng viết - Sản xuất tơ nhân tạo Cho HS q/s tranh “Những ứng - Sản xuất giấy dụng của NaOH” - Sản xuất nhôm( làm sạch Nêu các ứng dụng của NaOH ? quặng nhôm trước khi sản xuất) TL: - Chế biến dầu mỏ và nhiều GV ngành công nghiệp hoá chất ? HS khác. IV.Sản xuất Natri hiđrôxit: ? (8p) HS - Nguyên liệu: Dung dịch ? HS Nghiên cứu thông tin SGK cho NaOH bão hoà.
  7. biết: Nguyên liệu để sản xuất NaOH ? -Phương pháp sản xuất: Điện Dung dịch NaOH bão hoà. phân dung dịch NaOH bão hoà có màng ngăn. Em hãy nêu phương pháp sản xuất PTPƯ: đpmn NaOH ? NaOH được sản xuất bằng PP điện 2NaCl(dd) + 2H2O(l) phân dd NaCl bão hoà (có màng 2NaOH(dd) + H2(k) + Cl2(k) ngăn) Viết PTHH ? Lên bảng viết 3. Củng cố, luyện tập : (4p) BT1. Hướng dẫn : Hoà tan các chất vào nước rồi thử các dung dịch : – Dùng quỳ tím, nhận biết được dung dịch NaCl. – Nhận biết các dung dịch NaOH và Ba(OH)2 bằng dung dịch Na2CO3 : có kết tủa là dung dịch Ba(OH)2, không kết tủa là dung dịch NaOH.
  8. BT2. Hướng dẫn : – Cho CaO tác dụng với H2O, lọc lấy dung dịch Ca(OH)2. – Hoà tan Na2CO3 vào nước, được dung dịch Na2CO3. – Cho 2 dung dịch trên tác dụng với nhau, lọc bỏ kết tủa, được dung dịch NaOH. BT3. Hướng dẫn : a) ; b) NaOH ; c) ; d) HCl ; Fe(OH)3 Zn(OH)2 e) NaOH BT4. Hướng dẫn : – Tìm s ố mol CO2 và s ố mol NaOH đ ã dùng, có s ố mol NaOH (0,16 mol lớn hơn 2 lần số mol CO2 (0,07 mol). Do vậy muối tạo thành sau phản ứng là Na2CO3. – Đáp số : 7,42 gam Na2CO3. NaOH dư là 0,8 gam. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Học bài cũ. - Làm các bài tập 2,3,4 (SGK- 27). - Xem trước hợp chất Canxi hiđrôxit ( Ca(OH)2 )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản