Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT

Chia sẻ: abcdef_30

. Mục tiêu: - Củng cố các kiến thức về phản ứng đặc trưng của glucozơ, saccarozơ, tinh bột. - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hĩa học. II. Chuẩn bị: - Dụng cụ: Giá đựng ống nghiệm, ống nghiệm, đèn cồn. - Hĩa chất:

Nội dung Text: Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT

THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA

GLUXIT


I. Mục tiêu:

- Củng cố các kiến thức về phản ứng đặc trưng của glucozơ,

saccarozơ, tinh bột.

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, rèn luyện ý thức

cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hĩa học.

II. Chuẩn bị:

- Dụng cụ: Giá đựng ống nghiệm, ống nghiệm, đèn cồn.

- Hĩa chất: Dung dịch glucozơ, NaOH, AgNO3, NH3

III. Tiến trình dạy – học:

Hoạt động 1: Kiểm tra dụng cụ, hĩa chất , kiến thức liên quan.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS các nhĩm kiểm tra - Kiểm tra dụng cụ, hĩa chất.

dụng cụ và hĩa chất của nhĩm mình.
- Nhắc lại phản ứng tráng gương và - Nhắc lại kiến thức cĩ liên quan.

cách nhận biết dd glucozơ.

Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1) Thí nghiệm 1: Tác dụng của

Glucozơ với AgNO3 trong dd NH3.

- Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: - Làm thí nghiệm theo nhĩm.

+ Cho vài giọt dd AgNO3 vào dd - Quan sát và ghi chép.

NH3, lắc nhẹ

+ Cho tiếp 1ml dd glucozơ vào, rồi

đun nĩng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn

(hoặc đặt vào cốc nước nĩng) - Nêu hiện tượng:

- Gọi 1 vài HS nêu hiện tượng, + Cĩ Ag tạo thành

nhận xét và viết PTHH. + PTHH:

C6H12O6 + Ag2O 3  C6H12O7 +
NH2Ag

2) Thí nghiệm 2: Phân biệt
- Đặt vấn đề:
+ Cĩ 3 dd: glucozơ, saccarozơ, hồ glucozơ, saccarozơ và tinh bột.

tinh bột (lỗng) đựng trong 3 ống

nghiệm khơng nhãn.

+ Hãy trình bày cách phân biệt 3 - Trình bày cách làm:

+ Nhỏ 1 – 2 giọt dd iốt vào 3 dd
dd trên.

- Gọi HS trình bày cách làm. trong 3 ống nghiệm. Nếu thấy ống

nghiệm nào xuất hiện màu xanh là

hồ tinh bột.

+ Nhỏ 1 – 2 giọt dd AgNO3 tronh

NH3 vào 2 ống nghiệm cịn lại, đun

nĩng nhẹ. Nếu thấy xuất hiện Ag

kết tủa bám vào thành ống nghiệm,

là dd glucozơ.

+ Ống nghiệm cịn lại là dd

saccarozơ.

- Yêu cầu các nhĩm tiến hành thí - Các nhĩm tiến hành làm thí

nghiệm theo các bước trên. nghiệm phân biệt 3 lọ hĩa chất và
ghi lại kết quả vào bảng tường

trình.Hoạt động 3: Viết tường trình.

- Yêu cầu HS làm bảng tường trình cá nhân theo mẫu để chấm điểm

thực hành.

- Thu bảng tường trình của HS, nhận xét bài làm của HS.

- Yêu cầu các nhĩm thu dọn dụng cụ, hĩa chất, vệ sinh phịng thực

hành.---------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản