Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT

Chia sẻ: abcdef_30

Mục tiêu : 1. Kiến thức : Củng cố những hiểu biết về tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic . 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng thực hành hóa học. 3. Thái độ : Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hóa học . II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : -

Nội dung Text: Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT

THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU

VÀ AXITI. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

Củng cố những hiểu biết về tính chất hóa học của rượu etylic và

axit axetic .

2. Kĩ năng :

Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng thực hành hóa học.

3. Thái độ :

Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hóa

học .

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên :

- Hóa chất : Axit axetic, quỳ tím, Zn viên, CaCO3, CuO, rượu

etilic, H2SO4 đặc.
- Dụng cụ : ống nghiệm, đèn cồn, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, giá sắt,

cốc thủy tinh.

2. Học sinh :

- Ôn tập TCHH của rượu etylic và axit axetic

- Kẻ bản tường trình vào vở:

Tên thí
Hóa chất Hiện tượng PTPư - Giải thích
STT
nghiệm

01

02

03

III. Tiến trình bài dạy :

1. Kiểm tra bài cũ : (2p)

Kiểm tra sự chuẩn bị

Nêu tính chất của rượu etilic ?Nêu tính chất của axitaxetic ?

Nhớ lại kiến thức cũ

* Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Nhằm giúp các em rèn luyện

thêm kĩ năng thực hành thí nghiệm, đồng thời củng cố kiến thức về
rượu etylic, axit axetic. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bi thực hành

hôm nay.

2. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên và học Nội dung bài học

sinh

GV Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1: I.Tiến hành thí nghiệm

Cho vào lần lượt vào 4 ống (25p)

nghiệm: 1 .Thí nghiệm 1: Tính chất

Ô1: mẫu giấy quỳ tím của axit axetic

Ô 2: mãnh kẽm

Ô3: mẫu đá vôi nhỏ

Ô 4: bột đồng II oxit

Cho tiếp 2 ml axit axetic vào từng

GV ống nghiệm

Yêu cầu HS làm thí nghiệm và ghi

HS lại kết quả

Làm thí nghiệm theo hướng dẫn
?

của GV
HS Nhận xét và viết phương trình hóa

học của phản ứng? +Axit axetic làm qùi tím đổi

+Axit axetic làm qùi tím đổi thành thành màu đỏ.

màu đỏ. +Axit axetic tác dụng với kim

+Axit axetic tác dụng với kim loại loại Zn: có bọt khí thoát ra.

Zn: có bọt khí thoát ra. +Axit axetic tác dụng với

+Axit axetic tác dụng với CuO: CuO: dung dịch sau phản ứng

dung dịch sau phản ứng có màu có màu xanh.

dụng
xanh. +Axit axetic tác

GV +Axit axetic tác dụng CaCO3: có CaCO3: có bọt khí thoát ra.

bọt khí thoát ra. 2.Thí nghiệm 2: “ phản ứng

HS của rượu etilic và axitaxetic

GV Hướng dẫn HS lắp dụng cụ như “

HS hình 5.5 trang 141

Quan sát.

Gọi HS nêu các bước làm thí

nghiệm

Nêu các bước thực hành
Cho vào ống nghiệm A 2 ml rượu

khan, 2 ml axitaxetic, 1ml

axitsunfuric đặc, lắc đều

Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay

hơi từ từ sang ống B. đến khi chất

GV lỏng trong ống A chỉ còn khoảng

1/3 thể tích ban đầu thì ngừng đun.

HS Lấy ống B ra cho thêm 2 ml dung

dịch muối ăn bo hồ, lắc rồi để yên.

Yêu cầu HS làm thí nghiệm và Hiện tượng: Trong ống

nhận xét mùi của lớp chất lỏng nổi nghiệm 2 có chất lỏng màu

trên mặt nước vàng nhạt được tạo thành,
?

Hiện tượng: Trong ống nghiệm 2 không tan trong nước và nổi

HS có chất lỏng màu vàng nhạt được trên mặt nước.

tạo thành, không tan trong nước và PT:

H2SO4đ,t0
nổi trên mặt nước.

Viết phương trình hóa học của CH3COOH+C2H5OH

GV phản ứng xảy ra? CH3COOC2H5 +
Viết pt H2O.

HS Etyl axetat

GV

HS II. Viết bản tường trình:

Hướng dẫn HS thu hồi hoá chất, vệ (15p)

sinh phòng thí nghiệm

Làm theo hướng dẫn

Cho HS làm tường trình

Làm tường trình

3. Củng cố, luyện tập : (1p)

- Nhận xét tinh thần thái độ thực hành của HS.

- Thu vở HS chấm bài thực hành.

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p)

- Đọc bài 50: glucozơ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản