Giáo án Hoá học lớp 9 -THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

Chia sẻ: sonyt707

1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: Nắm vững tính chất hóa học của bazơ và muối. Viết PTHH, các thao tác thí nghiệm 3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học có lòng tin vào khoa học. II CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống nghiệm( 10 ), kẹp gỗ ( 5 ), giá ống nghiệm ( 2 ), Cốc thủy tinh 250 ml ( 2), ống hút ( 5 ). Hóa chất: các dung dịch: CuSO4, NaOH, FeCl3, BaCl2, Na2SO4, HCl, H2SO4.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 -THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

BÀI 14: THỰC HÀNH:

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nắm vững tính chất hóa học của bazơ và muối.

2. Kĩ năng: Viết PTHH, các thao tác thí nghiệm

3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học có lòng tin vào khoa học.

II CHUẨN BỊ:

 Dụng cụ: Ống nghiệm( 10 ), kẹp gỗ ( 5 ), giá ống nghiệm ( 2
), Cốc thủy tinh 250 ml ( 2), ống hút ( 5 ).

 Hóa chất: các dung dịch: CuSO4, NaOH, FeCl3, BaCl2,
Na2SO4, HCl, H2SO4.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định lớp.

Điểm danh sĩ số các nhóm.

Kiểm tra phiếu học tập.

Kiểm tra dụng cụ hóa chất.

Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ:
HS1: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của bazơ tan và bazơ không
tan?

HS2: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của muối ?

HS2: Nêu điều kiện xảy ra của phản ứng trao đổi?

Hoạt động 3: Thí nghiệm 1 và 2 - Tính chất hóa học của bazơ .
 Hỏi:  Trả lời.

1) Nêu cách tiến hành thí
nghiệm 1?

2) Mục đích của thí nghiệm
1?

 Tiến hành TN:
3) Cho biết trạng ,thái màu
sắc của NaOH, FeCl3?
Bước 1: Nhỏ dung dịch NaOH
vào ống nghiệm 1.
4) Dự đoán hiện tượng xảy ra
trộn lẫn hai hóa chất trên? Bước 2: Thêm vài giọt dung
dịch FeCl3 dung dịch NaOH.
 Yêu cầu HS làm TN 1 .

 Trả lời.
 Hỏi:
3) Giải thích hiện
tượng xảy ra trong TN trên?

4) Vịết PTHH minh
họa?

 Tiến hành TN 2:
5) Kết luận về tính chất
hóa học của dung dịch bazơ?
 Bước 1: Điều chế
Cu(OH)2 : Nhỏ dung dịch NaOH
6) Bằng cách nào có
vào dung dịch CuSO4 rồi gạn lấy
thể điều chế Cu(OH)2?
kết tủa.
7) Cách tiến hành TN
2?  Bước 2: Nhỏ dung dịch
HCl vào Cu(OH)2.
8) Dự đoán hiện tượng
xảy ra khi nhỏ dung dịch HCl vào  Trả lời.

Cu(OH)2 ?

 Yêu cầu HS làm TN 2.
 Hỏi :

1) Giải thích hiện
tượng xảy ra trong TN trên?

2) Vịết PTHH minh
họa?
3) Kết luận về tính chất
hóa học của dung dịch bazơ?
Hoạt động 4: Thí nghiệm về tính chất hóa học của muối.
 Hỏi:  Trả lời.

1) Nêu cách tiến hành thí
nghiệm 3 ?

2) Mục đích của thí nghiệm
3?

 Tiến hành TN 2:
3) Cho biết trạng ,thái màu
sắc của dung dịch CuSO4 và đinh
 Nhúng ½ đinh sắt
sắt?
vào dung dịch CuSO4.

4) Dự đoán hiện tượng xảy
 Sau 4 – 5 phút lấy
ra Nhúng đinh sắt vào dung dịch
đinh sắt ra khỏi dung dịch và quan
CuSO4?
sát.

 Yêu cầu HS làm TN 3 .
 Trả lời và tiến hành TN 4
+5 :

 Bước 1: Nhỏ dung
dịch BaCl2 vào hai ống nghiệm 4
va 5.
 Hỏi:
 Bước 2:
1) Giải thích hiện
tượng xảy ra trong TN trên?  Nhỏ dung dịch Na 2SO4
vào ống nghiệm 4.
2) Vịết PTHH minh
họa?  Nhỏ dung dịch H2SO4 vào
ống nghiệm 5.
3) Nêu cách tiến hành
TN 4 +5.

4) Dụ đoán hiện
tượng, giải thích , viết PTHH
minh họa?
Hoạt động 5: Tổng kết:

 Nhận xét buổi thực hành.

 Các nhóm thu gom dụng cụ hóa chất , rửa sạch và sắp xếp lại như
ban đầu.

 Hoàn thiện phiếu thực hành.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản