Giáo án Hoá học lớp 9 - THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT

Chia sẻ: sonyt707

Nhận biết hóa chất qua thí nghiệm. Tiếp tục rèn kĩ năng thực hành hóa học. Củng cố tính chất hóa học của nhôm và sắt . Nhận biết nhôm và sắt bằng dung dịch kiềm. 3/ Thái độ: Có tinh thần hợp tác trong nhóm nhỏ,có tính cẩn thận ,ý thức tiết kiệm trong quá trình làm thí nghiệm. II/ CHUẨN BỊ:: Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá ống nghiệm, khay, đèn cồn, lọ thủy tinh, nút cao su, que sắt,chén sứ . Hóa chất: Nhôm bột, nhôm ká, sắt bột ,đinh sắt, lưu huỳnh, dung...

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT

 

  1. BÀI 23: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức : Giúp HS:  Củng cố tính chất hóa học của nhôm và sắt .  Nhận biết nhôm và sắt bằng dung dịch kiềm. 2/ Kĩ năng:  Nhận biết hóa chất qua thí nghiệm.  Tiếp tục rèn kĩ năng thực hành hóa học. 3/ Thái độ: Có tinh thần hợp tác trong nhóm nhỏ,có tính cẩn thận ,ý thức tiết kiệm trong quá trình làm thí nghiệm. II/ CHUẨN BỊ:: Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá ống nghiệm, khay, đèn cồn, lọ thủy tinh, nút cao su, que sắt,chén sứ . Hóa chất: Nhôm bột, nhôm ká, sắt bột ,đinh sắt, lưu huỳnh, dung dịch natrhiđroxit. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ổn định lớp.
  2. Điểm danh sĩ số các nhóm. Kiểm tra phiếu học tập. Kiểm tra dụng cụ hóa chất. Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ: HS1: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của nhôm? HS2: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của sắt? Hoạt động 3: Thí nghiệm 1- Tác dụng của nhôm với khí oxi.  Hỏi:  Trả lời. 1) Nêu cách tiến hành thí nghiệm 1?  Tiến hành TN: 2) Dự đoán hiện tượng xảy Bước 1: Đặt đèn cồn vào khay ra khi phun bột nhôm trên ngọn lửa nhựa, dùng ống hút để lấy bột nhôm. đèn cồn? Bước 2: Đốt đèn cồn rồi phun  Yêu cầu HS làm TN 1 . nhẹ bột nhôm lên ngọn lửa đèn cồn (phun thẳng từ trên xuống ).  Trả lời.  Hỏi: 3) Hiện tượng nào chứng tỏ
  3. nhôm tác dụng được với oxi? 4) Viết PTHH minh họa? 5) Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng? Hoạt động 2: Thí nghiệm 2-Tác dụng của sắt với lưu huỳnh  Hướng dẫn HS làm TN2:  Lắng nghe và tiến hành thí nghiệm 2. Bước 1: Trộn bột sắt với lưu huỳnh theo tỉ lệ mFe : mS = 7 : 4 Bước 2: Lấy một ít hỗn hợp cho vào chén sứ.  Trả lời Bước 3: Nung nóng que sắt trên ngọn lửa đèn cồn rối dí vào hỗn hợp
  4. trên.  Hỏi: 1) Hiện tượng nào chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra? 2) Chất tạo thành có màu đen là chất nào? Viết PTHH? Hoạt động 3: Thí nghiệm 3: Nhận biết sắt và nhôm  Hỏi:  Trả lời và tiến hành thí nghiệm 3. 1) Nêu cách tiến hành thí nghiệm 3? Bước 1: Lấy một ít bột nhôm và bột sắt cho vào hai ống nghiệm riêng 2) Nêu hiện tượng quan sát biệt. được? Bước 2: Nhỏ dung dịch NaOH 3) Xác định kim loại trong vào hai kim loại trên. mỗi lọ hóa chất? Hoạt động 4: Tổng kết:  Nhận xét buổi thực hành.
  5.  Các nhóm thu gom dụng cụ hóa chất , rửa sạch và sắp xếp lại như ban đầu.  Hoàn thiện phiếu thực hành.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản