Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Chia sẻ: sonyt707

1. Kiến thức: Biết được một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của phi kim và mức độ hoạt động hóa học khác nhau của chúng. 2. Kĩ năng: Sử dụng nhữngkiến thức đã biết để rút ra tính chất của phi kim. 3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

BÀI 25 TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết được một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của phi
kim và mức độ hoạt động hóa học khác nhau của chúng.

2. Kĩ năng: Sử dụng nhữngkiến thức đã biết để rút ra tính chất của phi kim.

3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học.

II CHUẨN BỊ:

I. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của phi kim
 Hỏi :  Hai đội A và B – mỗi
đội cử 1 HS lên bảng viết tên và
1) Liệt kê tên và KHHH
KHHH các nguyên tố phi kim.
một số nguyên tố phi kim ?
 Trả lời và ghi bài.
2) Chỉ ra các nguyên tố
phi kim, trong điều kiện bình thường I.Tính chất vật lí:
:
SGK/Tr 74
 Ở thể rắn
 Ở thể khí

 Ở thể lỏng

 Dẫn điện tốt

 Có tính độc hại

 Có tính dẫn
nhiệt

(chỉ định lần lượt HS 2 đội trả lời
các câu hỏi trên – mỗi câu trả lời đúng 10
đ)

3) Nêu tính chất vật lí
của phi kim ?
Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học của phi kim .


0
t
 Hỏi: hoàn thành các phản ứng sau:  Hai đội A và B : Mội đội cử một
HS lên bảng viết PTHh, mỗi phản ứng viết
1- Na + Cl2
0
t đúng đạt 10 điểm.

2- Fe + 0
S
t

3- K + O2
0
t

4- H2 + O2
0
t  Trả lời
5- H2 + Cl2
0
t

6- S + O2

 Hỏi: Phi kim có những tính chất
hóa học nào?

 Hình thành sơ đồ TCHH của phi
 Thảo luận nhóm và ghi bài
kim:

Nhóm 1,2,3 : câu 1, 2, 5.
Kim loại muối

Nhóm 4,5,6 : câu 3, 4, 5.
Hiđrô
I/ Tính chất hóa học
Phi kim

1/ Tác dụng kim loại muối
Oxi oxit
(riêng oxi tác dụng với kim loại sẽ tạo
oxit)
 Hỏi : Viết PTHH thể hiện những
2K + Cl2 2KCl
tính chất sau của phi kim :

2Al + 3S Al2S3
1) Kim loại+ Khí clo
muối clorua 4K + O2 2K2O

2) Kim loại+ lưu huỳnh 2/ Tác dụng hiđrô Hợp chất
muối sunfua khí

3) Phi kim + Oxi O2 + 2H2 2H2O
oxit
Cl2 + H2 2HCl
4) Oxi + Kim loại
oxit N2 + 3H2 2NH3

5) Phi kim + khí hiđro 3/ Tác dụng với oxi Oxit
hợp chất khí
C + O2 CO2
Hoạt động 3: Tìm hiểu mức độ hoạt động hóa học của phi kim
 Để so sánh khhả năng hoạt  Lắng nghe.
động hóa học của 2 phi kim Cl và S
người ta tiến hành TN sau :

TN1 : Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và
S hỗn hợp cháy sáng , tạo chất rắn đen là
FES.
 Trả lời và ghi bài.
TN 2 : Đốt nóng dây sắt rồi đưa
vào lọ chứa khí clo , sắt cháy sáng tạo II/ Độ mạnh yếu của phi kim
khói nâu đỏ là FeCl3 . .

 Hỏi: Phi kim nào hoạt động Phụ thuộc khả năng phản
mạnh hơn? ứng của phi kim với hiđrô và với
kim loại.
 Nêu : Để so so sánh khả
năng HĐHH của 4 phi kim : Cl, F, Br,
I , người ta làm TN như sau : cho lần
lượt từng phi kim tác dụng với hiđrô
được kết quả sau :


Phản ứng Phản ứng
hóa học xảy ra trong điều
kiện


F2 + H2 Bóng tối
2HF
Ánh sáng
Cl2 + H2
Đun nóng
2HCl
nhẹ
Br2 + H2
Đun nóng
2HBr
mạnh
I2 + H2
2HI


Hỏi:

1) Qua kết quả của những thí
nghiệm trên hãy sắp xếp các phi kim
trên theo chiều hoạt động hóa học
giảm dần?

2) Độ mạnh yếu của phi kim
phụ thuộc những yếu tố nào?Hoạt động 4: Vận dụng BT sgk tr 76.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản