Giáo án học vần lớp 1 - Bài 32 : oi - ai

Chia sẻ: audi123

I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần oi, ai và từ nhà gói, bé gái 2.Kĩ năng :Học sinh đọc và viết được : vần oi, ai và từ nhà gói, bé gái Đọc được câu ứng dụng : Chú bói cá nghĩa gì thế? Chú nghĩa về bữa trưa 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Sẻ, ri ri, bói cá, le le. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: nhà gói, bé gái; Câu ứng dụng: Chú bói cá nghĩa gì thế?… -Tranh minh hoạ phần luyện...

Nội dung Text: Giáo án học vần lớp 1 - Bài 32 : oi - ai

Ngày dạy : ...............................Bài 32 : oi - ai
I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần oi, ai và từ nhà gói, bé gái

2.Kĩ năng :Học sinh đọc và viết được : vần oi, ai và từ nhà gói, bé gái

Đọc được câu ứng dụng : Chú bói cá nghĩa gì thế?

Chú nghĩa về bữa trưa

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Sẻ, ri ri, bói cá, le le.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: nhà gói, bé gái; Câu ứng dụng: Chú bói cá nghĩa gì

thế?…

-Tranh minh hoạ phần luyện nói : Sẻ, ri ri, bói cá, le le.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III.Hoạt động dạy học: Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết: mua mía, mùa dưa, ngựa tía, trỉa đỗ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết

bảng con)

-Đọc đoạn thơ ứng dụng: Gió lùa kẽ lá…( 2 em)

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :


Hoạt động của GV Hoạt động của HS


1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :

Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu

cho các em vần mới : vần oi, ai– Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
Phát âm ( 2 em - đồng

+Mục tiêu: nhận biết được :oi, ai và nhà gói, bé gái thanh)

+Cách tiến hành : Phân tích vần oi.Ghép

bìa cài: oi
a.Dạy vần oi:
-Nhận diện vần : Vần oi được tạo bởi: o và i Giống: o ( hoặc i)

GV đọc mẫu Khác : i ( hoặc o)

Hỏi: So sánh: ua và ưa? Đánh vần( c nhân - đ

thanh)
-Phát âm vần:

Đọc trơn( cá nhân -
-Đọc tiếng khoá và từ khoá: ngói, nhà ngói
đồng thanh)

Phân tích và ghép bìa
-Đọc lại sơ đồ:
cài: ngói
oi
Đánh vần và đọc trơn
ngói
tiếng ,từ

nhà ngói
( cá nhân - đồng thanh)

b.Dạy vần ai: ( Qui trình tương tự)

ai
Đọc xuôi – ngược ( cá

gái nhân - đồng thanh)

bé gái

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng Đọc xuôi – ngược ( cá

 Giải lao nhân - đồng thanh)
-Hướng dẫn viết bảng con : ( cá nhân - đồng thanh)

+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui

trình đặt bút, lưu ý nét nối)
Theo dõi qui trình

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:
Viết b. con: oi, ai,nhà

ngà voi gà mái ngói, bé gái

cái còi bài vở Tìm và đọc tiếng có vần

vừa học
-Đọc lại bài ở trên bảng

Đọc trơn từ ứng dụng:
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

( cá nhân - đồng thanh)
Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

Luyện nói theo chủ đề

Đọc (c nhân 10 em – đ
+Cách tiến hành :
thanh)
a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
Nhận xét tranh
GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
Đọc (cá nhân – đồng
b..Đọc câu ứng dụng: thanh)

Chú bói cá nghĩa gì thế? HS mở sách . Đọc (10

em)
Chú nghĩa về bữa trưa

Viết vở tập viết
c.Đọc SGK:

 Giải lao

d.Luyện viết:

Quan sát tranh và trả lời
e.Luyện nói:

+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :

“Sẻ, ri ri, bói cá, le le”.

+Cách tiến hành :

Hỏi:-Trong tranh vẽ con vật gì?

-Em biết con chim nào?

-Con le le, bói cá sống ở đâu và thích ăn

gì?

-Chim sẻ, chim ri thích ăn gì? Chúng

sống ở đâu?
-Chim nào hót hay? Tiếng hót như thế

nào?

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò- Nhận xét

giờ học
RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản