Giáo án học vần lớp 1 - Bài 8 : l - h

Chia sẻ: audi123

I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ l , h ; tiếng lê, hè . 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : ve ve ve , hè về. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :le le . II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : lê, hè; câu ứng dụng : ve ve ve , hè về. -Tranh minh hoạ phần luyện nói : le le -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : On định tổ chức 2.Kiểm...

Nội dung Text: Giáo án học vần lớp 1 - Bài 8 : l - h

Ngày dạy : ...............................


Bài 8 : l - h

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ l , h ; tiếng lê, hè .

2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : ve ve ve , hè về.

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :le le .

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : lê, hè; câu ứng dụng : ve ve ve , hè về.

-Tranh minh hoạ phần luyện nói : le le

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III.Hoạt động dạy học: Tiết1

1.Khởi động : On định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết : ê, v , bê, ve.

-Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê.

-Nhận xét bài cũ.
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS


1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp :

Hôm nay học âm l, h.

2.Hoạt động 2 : Dạy chữ ghi âm

a.Dạy chữ ghi âm l :
Thảo luận và trả lời: giống

+Mục tiêu: nhận biết được chữ l và âm l chữ b .

+Cách tiến hành : Giống :đều có nét khuyết

trên
-Nhận diện chữ: Chữ l gồm 2 nét : nét

khuyết trên và nét móc ngược. Khác : chữ b có thêm nét

thắt.
Hỏi: Chữ l giống chữ nào nhất ?

(Cá nhân- đồng thanh)


-Phát âm và đánh vần : l , lê
b.Dạy chữ ghi âm h :

+Mục tiêu: nhận biết được chữ h và âm h Giống : nét khuyết trên

+Cách tiến hành : Khác : h có nét móc hai đầu,

l có nét móc ngược.
-Nhận diện chữ: Chữ h gồm một nét

khuyết trên và nét móc hai đầu. (C nhân- đ thanh)

Hỏi: Chữ h giống chữ l ?

Viết bảng con : l , h, lê, hè

-Phát âm và đánh vần tiếng : h, hè Đọc cnhân, nhóm, bàn, lớp

c.Hướng dẫn viết bảng con :

+Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui

trình đặt ‘bút)

+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón

trỏ.
Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ
d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng
thanh)

-Đọc lại toàn bài trên bảng
Thảo luận và trả lời : ve

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò kêu, hè về

Đọc thầm và phân tích tiếng
Tiết 2: hè

1.Hoạt động 1: Khởi động : On định tổ Đọc câu ứng dụng (C nhân- đ thanh)

chức
Đọc SGK(C nhân- đ thanh)

2.Hoạt động 2: Bài mới:
Tô vở tập viết : l, h, lê, hè.

+Mục tiêu: -Đọc được câu ứng dụng : ve ve ve, hè

về

- Phát triển lời nói tự nhiên .
Quan sát và trả lời
+Cách tiến hành :
( con vịt, con ngang, con vịt
a.Luyện đọc:
xiêm )

-Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?

-Tìm tiếng có âm mới học ( gạch chân :
( vịt trời )
hè)

-Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè v

b.Đọc SGK:

c.Luyện viết:

d.Luyện nói:

+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên
theo nội dung le le

+Cách tiến hành :

Hỏi: -Trong tranh em thấy gì ?

-Hai con vật đang bơi trông giống

con gì ?

-Vịt, ngan được con người nuôi ở

ao, hồ. Nhưng có loài vịt sống tự do

không có nguời chăn, gọi là vịt gì ?

+ Kết luận : Trong tranh là con le le.

Con le le hình dáng giống vịt trời nhưng

nhỏ hơn, chỉ có vài nơi ở nước ta.

-Giáo dục : Cần bảo vệ những con vật

quí hiếm.

3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò


RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản