Giáo án khoa điều dưỡng - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐIỀU DƯỠNG

Chia sẻ: meoconlaoca

MỤC TIÊU 1. Nêu được định nghĩa, các định hướng của nghề Điều dưỡng. 2. Trình bày được chức năng, của người Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh. 3. Nêu được vai trò của người điều dưỡng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản