Giáo án khoa điều dưỡng - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Chia sẻ: meoconlaoca

MỤC TIÊU 1- Trình bày được những thành tựu, những tồn tại cơ bản của ngành Điều dưỡng trong thời gian qua. 2- Trình bày được những định hướng cơ bản phát triển của ngành Điều dưỡng trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2010.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản