Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: CAO SU

Chia sẻ: phalinh10

Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Làm thực hành để tìm ra tính chất đặc trưng của cao su. - Kể tên các vật liệu dùng để chế tạo ra cao su. - Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su.

Nội dung Text: Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: CAO SU

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: CAO SU

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Làm thực hành để tìm ra tính chất đặc trưng của cao su.

- Kể tên các vật liệu dùng để chế tạo ra cao su.

- Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng
bằng cao su.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình trang 62, 63 SGK.

- Sưu tầm một số đồ dùng bằng cao su như quả bóng,
dây chun, mảnh săm, lốp…

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS

- Hãy nêu tính chát của thuỷ tinh?

- Hãy kể tên một số đồ dùng được làm bằng thuỷ tinh
mà em biết?

- GV nhận xét và ghi điểm.
T Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
G

2. Bài mới:

1’ a. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu của tiết - HS nhắc lại đề.
học.

1 b. Nội dung:
6’ Hoạt động 1: Thực hành.

Mục tiêu: Làm thực hành để
tìm ra tính chất đặc trưng của
cao su.
- HS thực hành.
Tiến hành:

- GV yêu cầu HS thực hành theo
- Đại diện HS trình
chỉ dẫn SGK/63.
bày kết quả làm việc.
- Đại diện một số nhóm báo cáo
kết quả làm thực hành của nhóm
mình.
1 KL: GV nêu kết luận: Cao su
5’ có tính đàn hồi.

Hoạt động 2: Thảo luận.

Mục tiêu: Kể tên các vật liệu
dùng để chế tạo ra cao su. Nêu
- HS đọc mục bạn
tính chất, công dụng và cách bảo
cần biết.
quản các đồ dùng bằng cao su.

Tiến hành:
- HS trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS đọc mục bạn
cần biết trang 63 để trả lời các
- 2 HS đọc mục bạn
câu hỏi cuối bài.
cần biết.
- Gọi một số HS lần lượt trả lời
từng câu hỏi.

GV rút ra kết luận - HS trả lời.
3 ’ K L:
SGK/63.

- Gọi 2 HS đọc lại mục bạn cần
biết.

3. Củng cố, dặn dò: (3’)
- Hãy nêu tính chất của cao su?

- Cao su thường được sử dụng
để làm gì?

- Khi sử dụng đồ dùng bằng cao
su chúng ta cần lưu ý điều gì?

- GV nhận xét tiết học.IV. Rút kinh nghiệm:

................................
................................
................................
................................
..............

................................
................................
.......

................................
................................
.......
................................
................................
.......

................................
................................
.......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản