Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: GỐM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI

Chia sẻ: phalinh10

Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Kể tên một số đồ gốm. - Phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ. - Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng. - Làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch, ngói.

Nội dung Text: Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: GỐM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy:

GỐM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Kể tên một số đồ gốm.

- Phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ.

- Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng.

- Làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của
gạch, ngói.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình trang 56, 57 SGK.

- Sưu tầm thông tin và tranh, ảnh về đò gốm nói chung
và gốm xây dựng nói riêng.

- Một vài viên gạch, ngói khô, chậu nước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 03 HS

- HS 1: Làm thế nào để biết được hòn đá đó có phải là
đá vôi hay không?
- HS 2: Đá vôi có tính chất gì?

- HS 3: Đá vôi có ích lợi gì?

- GV nhận xét và ghi điểm.T Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
G

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu của tiết - HS nhắc lại đề.
1’
học.

1 b. Nội dung:
0’ Hoạt động 1: Thảo luận.

Mục tiêu: Kể tên một số đồ
gốm. Phân biệt gạch, ngói với
các loại đồ sành, sứ.
- HS làm việc theo
Tiến hành:
nhóm 6.
- GV tổ chức cho HS làm việc
theo nhóm sắp xếp các thông tin
và tranh, ảnh sưu tầm được về
các laọi đồ gốm vào giấy khổ to
tuỳ theo sáng kiến của mỗi
- Các nhóm trình bày
nhóm.
sản phẩm.
- Gọi đại diện các nhóm trình
bày sản phẩm của mình và
1 thuyết trình.
0’
KL: GV nhận xét, rút ra kết
luận.

Hoạt động 2: Quan sát.

Mục tiêu: Kể tên một số loại
gạch, ngói và công dụng của - HS làm việc theo
nhóm 4.
chúng.

Tiến hành:

- GV yêu cầu các nhóm trưởng
điều khiển nhóm của mình làm
các bài tập ở mục quan sát
- Đại diện các nhóm
SGK/56.
trình bày kết quả làm
- GV yêu cầu thư ký của mỗi việc.
nhóm ghi lại kết quả làm việc
như mẫu SGV/105.

1 - Gọi đại diện từng nhóm trình
0’ bày kết quả làm việc của nhóm
mình.

- GV và cả lớp nhận xét.

KL: GV rút ra kết luận đúng.
- HS thực hành quan
Hoạt động 3: Thực hành.
sát viên gạch.
Mục tiêu: Làm thí nghiệm để
phát hiện ra một số tính chất của
gạch, ngói.

Tiến hành:
- HS trình bày kết
- GV yêu cầu HS quan sát kỹ
quả quan sát.
một viên gạch hoặc một viên
ngói rồi nhận xét.

- Cho HS thực hành thả một

3’ viên gạch hay một viên ngói vào
nước, nhận xét xem có hiện - HS trả lời.
tượng gì xảy ra.
- Gọi đại diện các nhóm trình
bày kết quả làm việc, GV và HS
nhận xét.

KL: GV chốt lại kết luận như
SGK/57.

3. Củng cố, dặn dò:

- Đồ gốm gồm những đồ dùng
nào?

- Gạch, ngói có tính chất gì?

- GV nhận xét tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm:

................................
................................
................................
................................
..............
................................
................................
.......

................................
................................
.......

................................
................................
.......

................................
................................
.......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản