Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: NHÔM

Chia sẻ: phalinh10

Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Kể tên một số dụng cụ, máy móc, đồ dùng được làm bằng nhôm. - Quan sát và phát biện một vài tính chất của nhôm. - Nêu nguồn gốc và tính chất của nhôm. - Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm có trong gia đình.

Nội dung Text: Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: NHÔM

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: NHÔM

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Kể tên một số dụng cụ, máy móc, đồ dùng được làm
bằng nhôm.

- Quan sát và phát biện một vài tính chất của nhôm.

- Nêu nguồn gốc và tính chất của nhôm.

- Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim
của nhôm có trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình và thông tin trang 52 ÷ 53 trong SGK.

- Một số thìa nhôm hoặc đồ dùng khác bằng nhôm.

- Sưu tầm một số thông tin, tranh, ảnh về nhôm và một
số đồ dùng được làm bằng nhôm hoặc hợp kim của
nhôm.

- Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS
- Đồng và hợp kim của đồng có tính chất gì?

- Đồng và hợp kim của đồng có ứng dụng gì trong cuộc
sống?

* GV nhận xét và ghi điểm.T Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
G

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu của tiết - HS nhắc lại đề.
1’
học.

1 b. Nội dung:
Làm việc với
0’ Hoạt động 1:
thông tin, tranh, ảnh, đồ vật sưu
tầm được.

Mục tiêu: Kể tên một số dụng
cụ, máy móc, đồ dùng được làm
- HS làm việc theo
bằng nhôm.
Tiến hành: nhóm 4.

- GV yêu cầu HS làm việc theo
nhóm: Nhóm trưởng điều khiển
các bạn trong nhóm mình giới
thiệu các thong tin và tranh, ảnh
- HS trình bày kết
về nhôm và một số đồ dùng
quả làm việc.
được làm bằng nhôm.

- Gọi đại diện các nhóm trình
bày kết qủa làm việc.

1 - GV và HS nhận xét.
0’ KL: GV rút ra kết luận như
SGV/99.

Hoạt động 2: Làm việc với vật
thật.

Mục tiêu: Quan sát và phát - HS quan sát các đồ
biện một vài tính chất của nhôm. vật đem đến.Tiến hành:

- GV yêu cầu nhóm trưởng điều
khiển các bạn quan sát thìa
nhôm hoặc đồ dùng khác bằng - HS trình bày kết
nhôm được đem đến lớp và mô quả làm việc.
tả màu sắc, độ sáng, tính cứng,
tính dẻo của các đồ dùng làm
bằng nhôm đó.
1 - Đại diện nhóm trình bày kết
0’ quả quan sát và thảo luận.

KL: GV nhận xét, rút ra kết
luận.

Làm việc với
Hoạt động 3:
SGK. - HS làm bài trên
Mục tiêu: Nêu nguồn gốc và phiếu.
tính chất của nhôm. Nêu cách
bảo quản đồ dùng làm bằng
nhôm hoặc hợp kim của nhôm
- HS trình bày kết
có trong gia đình.
quả làm bài.
Tiến hành:

- GV phát phiếu học tập cho HS,
yêu cầu HS làm việc theo chỉ
dẫn ở mục thực hành trang 53 - HS nhắc lại kết
SGK. luận.
3’
- Gọi một số HS trình bày kết
quả bài làm của mình, các HS
khác góp ý.

KL: GV rút ra kết luận trong
SGK/53.

- Gọi HS nhắc lại kết luận.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cách bảo quản đồ dùng
bằng nhôm hoặc hợp kim của
nhôm có trong gia đình em?

- Khi sử dụng đồ dùng, dụng cụ
nhà bếp bằng nhôm cần lưu ý
điều gì? Vì sao?

- GV nhận xét tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm:

................................
................................
................................
................................
..............

................................
................................
.......

................................
................................
.......

................................
................................
.......

................................
................................
.......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản