Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A

Chia sẻ: phalinh10

Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A. - Nêu cách phòng bệnh viêm gan A. - Có ý thức thực hiên phòng tránh bệnh viên gan A.

Nội dung Text: Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy:

PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A.

- Nêu cách phòng bệnh viêm gan A.

- Có ý thức thực hiên phòng tránh bệnh viên gan A.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Thông tin và hình trang 32, 33 SGK.

- Có thẻ sưu tầm các thông tin về các tác nhân, đường lây
truyền và cách phòng tránh bệnh viêm gan A.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 03 HS

- Tác nhân gây bệnh viêm não là gì?

- Bệnh viêm não nguy hiểm như thế nào?

- Cách tốt nhất để phòng bệnh viêm não là gì?

- GV nhận xét và ghi điểm.
T Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
G

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu của tiết - HS nhắc lại đề.
1’
học.

1 b. Nội dung:
Làm việc với
5’ Hoạt động 1:
SGK.

Mục tiêu: Nêu tác nhân, đường
lây truyền bệnh viêm gan A.

Tiến hành:
- HS đọc sách.
- GV chia lớp thành 4 nhóm và
giao nhiệm vụ cho các nhóm:
Đọc các lời thoại và trả lời câu
- HS làm việc theo
hỏi SGK/32.

- GV yêu cầu các nhóm làm việc nhóm 4.
theo sự điều khiển của nhóm
trưởng. - Đại diện nhóm trình
- Gọi đại diện nhóm trình bày bày kết quả thảo
kết quả thảo luận. luận.

- GV và HS nhận xét.
1
7’ KL: GV chốt lại kết luận đúng.
Hoạt động 2: Quan sát và thảo
luận.

Mục tiêu: Nêu cách phòng
bệnh viêm gan A.

Có ý thức thực hiên phòng
tránh bệnh viên gan A.


- HS quan sát tranh
Tiến hành:
và trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS quan sát các
hình 2, 3, 4, 5 trong SGK/33 và
trả lời các câu hỏi:

+ Chỉ và nói nội dung của từng
hình.

+ Hãy giải thích tác dụng của - HS phát biểu ý
việc làm trong từng hình đối với kiến.
việc phòng tránh bệnh viêm gan
A.

- Gọi HS nêu ý kiến, GV và HS
nhận xét, bổ sung.
3’
- GV nêu câu hỏi như SGV/69,
- 2 HS nhắc lại kết
yêu cầu HS thảo luận.
luận.
KL: GV nhận xét, rút ra kết luận
SGK/33.
- HS trả lời.
- Gọi 2 HS đọc lại phần kết
luận.

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Bênh viêm gan A lây truyền
qua đường nào?

- Chúng ta làm thế nào để phòng
bệnh viêm gan A?

- Bệnh nhân mắc viêm A cần
làm gì?

- GV nhận xét tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm:

................................
................................
................................
................................
..............

................................
................................
.......

................................
................................
.......

................................
................................
.......
................................
................................
.......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản