Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

Chia sẻ: phalinh10

Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: - Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xam hại và những điểm cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại. - Rèn luyện kỹ năng ứng phó với nguy cơ bị xâm hại. - Liệt lên danh sách những người có thể tin cậy, chia sẻ, tâm sự, nhờ giúp đỡ bản thân khi bị xâm hai.

Nội dung Text: Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy:

PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS có khả năng:

- Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xam
hại và những điểm cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại.

- Rèn luyện kỹ năng ứng phó với nguy cơ bị xâm hại.

- Liệt lên danh sách những người có thể tin cậy, chia sẻ,
tâm sự, nhờ giúp đỡ bản thân khi bị xâm hai.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình trang 38, 39 SGK.

- Một số tình huống để đóng vai.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS

- Câu hỏi 1: Chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với
người nhiễm HIV và gia đình họ?

- Câu hỏi 2: Làm như vậy có tác dụng gì?

* GV nhận xét và ghi điểm.
T Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
G

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu của tiết - HS nhắc lại đề.
1’
học.

1 b. Nội dung:
0’ Hoạt động 1: Quan sát và thảo
luận.

Nêu một số tình
Mục tiêu:
huống có thể dẫn đến nguy cơ bị
xam hại và những điểm cần chú ý
- HS quan sát hình
để phòng tránh bị xâm hại.
SGK.
Tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát các
hình 1, 2, 3/38.

- GV yêu cầu HS làm việc theo
nhóm trao đổi về nội dung của - Đại diện các nhóm
từng hình. trình bày kết quả
làm việc.
- GV đi đến gợi ý cho các em.

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết
quả làm việc.
1
0’
- GV và HS nhận xét.

KL: GV đi đến kết luận đúng.

Hoạt động 2: Đóng vai “Ứng
phó với nguy cơ bị xâm hại”.

Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng ứng - HS làm việc theo
phó với nguy cơ bị xâm hại. Nêu nhóm.
được các quy tắc an toàn cá nhân.

Tiến hành:
- Các nhóm trình
- GV giao nhiệm vụ cho từng bày kết quả làm
nhóm, mỗi nhóm một tình huống việc.
để các em ứng xử.

- Gọi từng nhóm trình bày ứng xử
trong những việc nêu trên.

1 - GV và cả lớp nhận xét, bổ sung.
0’ - GV yêu cầu cả lớp thảo luận câu

hỏi: Trong trường hợp bị xâm
hại, chúng ta cần phải làm gì?

KL: GV rút ra kết luận SGV/81.

Hoạt động 3: Vẽ bàn tay tin cậy.

Liệt lên danh sách
Mục tiêu:
những người có thể tin cậy, chia
- HS làm việc cá
sẻ, tâm sự, nhờ giúp đỡ bản thân
nhân.
khi bị xâm hai.

Tiến hành:
- HS làm việc theo
- GV hướng dẫn HS làm việc cá
nhóm đôi.
nhân, yêu cầu mỗi em vẽ bàn tay
của mình lên tờ giấy A4.

- GV yêu cầu HS làm việc theo
nhóm đôi để trao đổi về “bàn tay - HS trình bày kết
tin cậy” của mình với bạn bên quả làm việc.
cạnh.
- Gọi 1 vài nhóm nói về “bàn tay

3’ tin cậy” cho cả lớp nghe.
- GV và HS nhận xét. - HS nhắc lại mục
KL: GV đi đến kết luận mục bạn bạn cần biết.
cần biết SGK/39.

- Gọi HS nhắc lại kết luận. - HS trả lời.
3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Chúng ta phải làm gì để phòng
tránh bị xâm hại?

- Khi có nguy cơ bại xâm hại em
sẽ làm gì?

- GV nhận xét tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm:

................................
................................
................................
................................
..............

................................
................................
.......

................................
................................
.......

................................
................................
.......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản