Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ I. Mục

Chia sẻ: phalinh10

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Nêu một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già. - Xác định bản thân HS đang ở giai đoạn nào của cuộc đời. II. Đồ dùng dạy - học: - Thông tin và hình trang 16,17 SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh của người lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1....

Nội dung Text: Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ I. Mục

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy:

TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Nêu một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi
trưởng thành, tuổi già.

- Xác định bản thân HS đang ở giai đoạn nào của cuộc
đời.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Thông tin và hình trang 16,17 SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh của người lớn ở các lứa tuổi khác
nhau và làm các nghề khác nhau.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS

- Gọi HS lên bốc thăm các hình vẽ 1, 2, 3, 5 của baì 6,
yêu cầu HS bốc thăm được hình vẽ nào thì nói về lứa tuổi
được vẽ trong hình đó: Đây là tuổi nào? Đặc điểm nổi bật
của tuổi ấy?
- GV nhận xét và ghi điểm.



T Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
G

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu của tiết - HS nhắc lại đề.
1’
học.

1 b. Nội dung:
Làm việc với
5’ Hoạt động 1:
SGK.

Mục tiêu: Nêu một số đặc điểm
chung của tuổi vị thành niên,
tuổi trưởng thành, tuổi già.
- HS đọc thông tin
Tiến hành:
SGK.
- GV yêu cầu HS đọc các thông
tin trang 16,17 SGK và thảo
luận theo nhóm về các đặc điểm
nổi bật của từng giai đoạn lứa - HS làm việc theo
tuổi. nhóm 4.

- GV yêu cầu GS làm việc theo
nhóm, thư ký ghi lại kết quả làm - Đại diện nhóm trình
việc. bày.
1
- Gọi đại diện các nhóm trình
7’
bày.

KL: GV và cả lớp nhận xét chốt
lại kết quả đúng.

Hoạt động 2: Trò chơi “Ai? Họ
đang ở vào giai đoạn nào của
cuộc đời”.

Mục tiêu:

Củng cố cho HS hiểu biết về
tuổi vị thành niên, tuổi trưởng
thành, tuổi già đã học ở phần – HS làm việc theo
trên. HS xác định được bản thân nhóm tổ.
đang ở giai đoạn nào của cuộc
đời.
Tiến hành:

- GV yêu cầu HS đưa các tranh,
ảnh đã chuẩn bị sẵn, GV chia
lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các
- Dại diện nhóm trình
em xác định xem những người
bày.
trong ảnh đang ở giai đoạn nào
- HS nhận xét.
của cuộc đời và nêu đặc điểm
của giai đoạn đó.

- Gọi đại diện các nhóm lần lượt
- HS làm việc cá
lên trình bày.

- Các nhóm có thể hỏi và nêu ý nhân.
kiến khác về hình ảnh mà nhóm
3’
bạn giới thiệu.

- GV nhận xét.

- Yêu cầu cả lớp thảo luận câu
hỏi:

+ Bạn đang ở giai đoạn nào của
- HS trả lời.
cuộc đời?

+ Biết đựoc chúng ta đang ở giai
đoạn nào của cuộc đời có lợi gì?

KL: GV nhận xét, rút ra kết
luận.

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Nêu một số đặc điểm chung
của tuổi vị thành niên.

- Nêu một số đặc điểm chung
của tuổi trưởng thành.

- Nêu một số đặc điểm chung
của tuổi già.

- GV nhận xét tiết học.




IV. Rút kinh nghiệm:

................................
................................
................................
................................
..............
................................
................................
.......

................................
................................
.......

................................
................................
.......

................................
................................
.......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản