Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TUẦN: 28, 29, 30 LẮP XE CẦN CẨU (3 tiết)

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu. - Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu cần cẩu đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

Nội dung Text: Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TUẦN: 28, 29, 30 LẮP XE CẦN CẨU (3 tiết)

Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TUẦN: 28, 29, 30

LẮP XE CẦN CẨU

(3 tiết)

Ngày dạy:I. MỤC TIÊU:

HS cần phải:

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu.

- Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Mẫu cần cẩu đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 28, 29

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

I. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài và HS lắng nghe.
nêu mục đích bài học.

- Nêu tác dụng của xe
cần cẩu trong thực tế

II. Bài mới:

a. Hoạt động 1: Quan
HS quan sát.
sát, nhận xét mẫu

- Cho HS quan sát mẫu
HS quan sát và trả lời
xe cần cẩu đã lắp sẵn.
câu hỏi.
- Hướng dẫn HS quan sát
kĩ từng bộ phận và trả lời
câu hỏi: Để lắp được xe
cần cẩu, theo em cần phải
lắp mấy bộ phận ? Hãy
kể tên các bộ phận đó.

b. Hoạt động 2: Hướng
HS chọn chi tiết.
dẫn thao tác kĩ thuật

* Hướng dẫn chọn các
HS thực hiện.
chi tiết:

- GV cùng HS chọn đúng
đủ từng loại chi tiết theo
bảng trong SGK.

- Xếp các chi tiết đã chọn
vào nắp hộp theo từng
loại chi tiết.
HS quan sát vàlên thực
* Lắp từng bộ phận:
hiện.
- Lắp giá đỡ cẩu (H.2-
HS quan sát.
SGK): HS quan sát.

+ GV nêu câu hỏi: Để lắp
giá đỡ cẩu các em phải HS thực hiện.
chọn những chi tiết nào ?

+ Yêu cầu HS quan sát
HS quan sát.
H2 – SGK, gọi HS trả lời
và lên bảng chọn các chi
tiết.
HS thực hiện thao tác.
+ GV lắp 4 thanh thẳng 7
Toàn lớp quan sát, nhận
lỗ vào tấm nhỏ.
xét.
+ Hướng dẫn lắp các
thanh thẳng 5 lỗ vào các
thanh thẳng 7 lỗ.

+ Gọi 1 HS lên lắp các HS thực hiện thao tác.
thanh chữ U dài vào các HS quan sát.
thanh thẳng 7 lỗ.

+ GV dùng vít dài lắp
HS thực hiện.
vào thanh chữ U ngắn,
sau đó lắp tiếp vào bánh Toàn lớp quan sát, nhận
đai và tấm nhỏ. xét.
- Lắp cần cẩu (H.3 –
SGK):

+ Gọi 1 HS lên lắp hình
3a.+ GV nhận xét, bổ sung
Lắng nghe để thực hiện.
cho hoàn chỉnh các bước
lắp.

+ Gọi 1 HS khác lên lắp
hình 3b.

+ Hướng dẫn HS lắp hình
3c.

- Lắp các bộ phận khác
(H.4 - SGK):
+ Yêu cầu HS quan sát Lắng nghe để thực hiện.
hình 4 để trả lời câu hỏi
trong SGK.

+ Gọi 2 HS lên trả lời câu
hỏi và lắp hình 4a, 4b, 4c.

+ GV nhận xét, bổ sung
cho hoàn chỉnh các bước
lắp.

* Lắp ráp xe cần cẩu
(H1. SGK):
- GV lắp ráp xe cần cẩu
theo các bước trong
SGK, thao tác chậm để
HS quan sát và biết được
các bước lắp. GV lưu ý
một số điểm quan trọng.

- Kiểm tra hoạt động của
cần cẩu..

* Hướng dẫn tháo rời
các chi tiết và xếp gọn
vào hộp:

- Hướng dẫn HS:

+ Khi tháo phải tháo rời
từng bộ phận, sau đó mới
tháo rời từng chi tiết theo
trình tự ngược lại với
trình tự lắp.

+ Khi tháo xong phải xếp
gọn các chi tiết vào hộp
theo vị trí quy định.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản