GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7_TIẾT22

Chia sẻ: toshiba2

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Thông qua bài hs nắm được: - Âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ , diễn biến của cuộc kháng chiến lần 1, nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến . 2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng sử dụng bản đồ 3. Thái độ: Có tinh thần yêu nước, lòng căm thù quân xâm lược.

Nội dung Text: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7_TIẾT22

TIẾT22

BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG

QUÂN XÂM LƯỢC

MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỶ XIII)


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Thông qua bài hs nắm được:

- Âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ , diễn

biến của cuộc kháng chiến lần 1, nguyên nhân thắng lợi , ý

nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến .

2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng sử dụng bản đồ

3. Thái độ: Có tinh thần yêu nước, lòng căm thù quân

xâm lược.

II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Lược đồ cuộc háng chiến chống quân xâm

lược Mông cổ lần 1.

2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)

Lớp

7A:…………………………………………………………

……………………….

Lớp

7B:…………………………………………………………

………………………..

Lớp

7C:…………………………………………………………

………………………..

2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).

Gv: Kiểm tra vở bài tập của học sinh
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

* Hoạt động 1: ( 15 phút). Âm mưu I. Cuộc kháng chiến lần

xâm lược Đại Việt của quân Mông thố nhất chống quân xâm

Cổ lược Mông Cổ ( 1258)

1. Âm mưu xâm lược Đại
Hs: Đọc mục 1 SGK

việt của quân Mông Cổ
Gv: KháI quát về sự hình thành và

phát triển của đế chế Mông -

Nguyên từ đầu thế kỷ XIII đến trước

năm 1258.

Sự tàn bạo của quân Mông- Nguyên

đối với các nước bị xâm lược ( Tài

liệu) => Đại Việt đứng trước nguy cơ

bị xâm lược là không tránh khỏi.

Gv: Vào năm nào quân Mông Cổ - Xâm lược Đại Việt để đánh
xânm lược Nam Tống? lên phía nan Trung Quốc,

thực hiện kế hoạch gọng kìm
Hs: 1257

Gv: Quân Mông Cổ xâm lược Đại tiêu diệt Nam Tống.

Việt nhằm mục đích gì?

Hs: ( Tiêu diệt quân Nan Tống và

xâm lược Đại Việt)

Gv: Cho hs quan sát hình 29 SGK

Trước khi tiến quân vào nước ta

tướng Mông Cổ đã làm gì?

Hs: Suy nghĩ trả lời

Gv: Cho sứ giả đem thư đe doạ Đại

2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến
Việt

hành kháng chiến chống
Gv: Trước tình thế đó vua Trần đã

quân Mông Cổ
làm gì?

Hs: Bắt giam vào ngục
* Hoạt động 2: ( 20 phút). Nhà +Thái độ của nhà Trần.

Trần chuẩn bị và tiến hành chiến - Kiên quyết chống giặc

tranh xâm lược. ngoại xâm

Hs: Đọc phần 2 SGK - Bắt giam các sứ giả

Trước nguy cơ bị xâm lược và thế - Ban lệnh kháng chiến cho

mạnh của quân Mông – Nguyên, thái cả nước

độ của vương triều nhà Trần thế nào? - Luyện tập võ nghệ, sẵn

Hs: (Kiên quyết chống giặc ngoại sàng chiến đấu.

xâm, bắt giam các sứ giả, ban lệnh

kháng chiến cho cả nước) + Diễn biến. SGK

Gv: Treo lược đồ kháng chiến chống

quân xâm lược Mông Cổ lên bảng.

Gv: Hãy trình bày diễn biến cuộc

kháng chiến chống quân xâm lược

Mông Cổ ?
Hs: Tóm tắt theo nội dung SGK + Kết quả.

Bạn khác nhận xét bổ sung ý kiến. Cuộc kháng chiến hoàn toàn

Gv: Sơ kết và trình bày diễn biến thắng lợi.

trên lược đồ. + Nguyên nhân thắng lợi.

Gv: Kết quả của cuộc kháng chiến - Có sự chuẩn bị chu đáo

như thế nào? - Kiên quyết chống giặc

Hs: Giành thắng lợi - Có tinh thần quyết tâm

*Thảo luận nhóm: (3 phút ) ngẫu đánh giặc của quân và dân

Đại Việt
nhiên theo bàn

Gv: Vì sao quân Mông cổ mạnh mà - Có đường lối đánh giặc

vẫn bị quân ta đánh bại? đúng đắn

Hs: - Các nhóm trao đổi

- Đại diện nhóm trình bày

- các nhóm nhận xét bổ sung

Gv: Quan sát , nhận xét bổ sung và
chuẩn kiến thức.
4. Củng cố: (3phút ).* Thảo luận nhóm.( 2 phút)

Hãy rình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm

lược Mông Cổ trên lược đồ?

Hs: trình bày, gv nhận xét và hướng dẫn cách trình bày trên

lược đồ.

5. Hướng học bài ở nhà: (1phút).Học bài, đọc và

chuẩn bị phần tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản