Giáo án Lịch Sử 8: Bài 17 :CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Chia sẻ: abcdef_25

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : (SGK) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ Châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). - Sách giáo khoa 8, sách hướng dẫn GV Sử 8. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định : 2. Bài cũ: - Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới? - Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến 1941. 3. Bài mới : - Sau chiến tranh thế giới thứ I (1914...

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử 8: Bài 17 :CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Bài 17 : CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI (1918 – 1939)


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : (SGK)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bản đồ Châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 –
1918).
- Sách giáo khoa 8, sách hướng dẫn GV Sử 8.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định :
2. Bài cũ:
- Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới?
- Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô trong công
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến 1941.
3. Bài mới :
- Sau chiến tranh thế giới thứ I (1914 – 1918) tình hình Châu Âu
có nhiều biến động chúng ta sẽ tìm hiểu những nét khái quát về
tình hình châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ở bài học
sau đây.
I. CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929.
HOẠT ĐỘNG 1 : NHỮNG NÉT CHUNG
Mục tiêu :
Những biến đổi của Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
Nội dung :
Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi
- Phát vấn : chiến tranh Gây tai họa cho
thế giới thứ nhất đã gây nhân loại, 10 triệu
nên những hậu quả gì? người chết, 20 triệu
người bị thương
nhiều thành phố làng
mạc … bị phá hủy.
Bản đồ thế giới
bị chia hai.
Phong trào cách
mạng của giai cấp
công nhân, nhân dân
- GV : bản đồ thế giới bị các nước thuộc địa - Xuất hiện một
chia lại  châu Âu có phụ thuộc phát triển số quốc gia
sự biến đổi đầu tiên là nổi bật là cách mạng mới trên cơ
xuất hiện một số quốc sở tan vỡ của
tháng 10 Nga.
gia mới trên cơ sở sự đế quốc Ao –
tan vỡ của đế quốc Ao Hung và thất
– Hung và sự thất bại bại của Đức.
của Đức.
- Giáo viên sử dụng bản
đồ Châu Âu sau chiến
tranh HS theo dõi.
 phát vấn : những quốc
gia mới được thành lập là Ao, Balan, Tiệp - Các nước
những quốc gia nào? Khắc, Nam Tư, Phần tham chiến
- GV : hậu quả của chiến đều bị suy sụp
Lan ...
tranh thế giới thứ nhất về kinh tế.
đối với các nước châu
Âu kể cả những nước
thắng trận, bại trận đều
bị suy sụp về kinh tế.
- GV yêu cầu hs đọc
Đọc SGK phần chữ
SGK.
nhỏ “ Nước Pháp …
- Phát vấn : trong xã hội rất lớn”.
các nước tham chiến ở
Châu Âu đã hình thành
những mâu thuẫn nào? Giữa tư sản với
vô sản.
- Phát vấn : các mâu Toàn thể nhân - Nền thống trị
thuẫn này phát triển dân lao động với của giai cấp
gay gắt, được giải chính phủ tư sản. tư sản lâm
quyết như thế nào? Cao trào cách vào tình trạng
mạng bùng nổ. ổn
- GV : cao trào cách không
mạng bùng nổ làm cho định.
sự thống trị của giai
cấp tư sản lâm vào tình
trạng không ổn định
thậm chí khủng hoảng
trầm trọng như ở Đức,
Hunggari ...
- GV : trong những năm
1924 – 1929 chính
quyền tư sản các nước
đã đẩy lùi cao trào cách
mạng và củng cố nền
thống trị, nền kinh tế
được phục mức sản
xuất trước chiến tranh,
năm 1924 sản xuất - Sản xuất công
công nghiệp phát triển Học sinh quan nghiệp được
phục hồi phát
nhanh chóng. sát.
- GV yêu cầu hs quan sát triển nhanh
bản thống kê về sản chóng.
lượng than và thép của
Anh, Pháp, Đức những So với năm 1920
năm 1920 - 1929. sản lượng than và
- Phát vấn : em có nhận thép của ba nước
xét gì về tình hình sản Anh, Pháp, Đức đều
xuất công nghiệp ở ba tăng.
nước Anh, Pháp, Đức? Sản lượng và tốc
độ tăng trưởng của
Anh Pháp thấp hơn
Đức  phục hồi phát
triển nhanh chóng.
Hãy nêu tình hình
chung của các nước tư Học sinh rả lời
bản châu Âu trong theo các ý của phần
những năm 1919 – 1.
1929?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản