Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
308
lượt xem
25
download

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : Giúp hs nắm được : - Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và nguyên nhân của sự phát triển đó; phong trào công nhân và sự thành lập Đảng Cộng Sản Mỹ. - Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Mỹ và chính sách mới của Tổng thống Rudơven nhằm đư nuớc Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. 2/. Tư tưởng : -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

  1. Bài 18 : NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : Giúp hs nắm được : - Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và nguyên nhân của sự phát triển đó; phong trào công nhân và sự thành lập Đảng Cộng Sản Mỹ. - Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Mỹ và chính sách mới của Tổng thống Rudơven nhằm đư nuớc Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. 2/. Tư tưởng : - Học sinh nhận thức được bản chất của chủ nghĩa tư bản Mỹ, những mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã hội Mỹ. - Bồi dưỡng ý thức đúng đắn về cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công trong xãhội tư bản. 3/. Kĩ năng : - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử để hiểu những vấn đề kinh tế – xã hội. - Bước đầu biết tư duy so sánh để rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện lịch sử. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU - Một số tranh ảnh mô tả tình hình nước Mỹ trong những thập niên 20 và 30 của thế kỷ XX. - Tư liệu về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ năm 1918 - 1939. - Bản đồ thế giới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Giới thiệu bài. 2. Bài mới : MỤC1 : NƯỚC MỸ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỶ XX Mục tiêu :
  2. Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội sau chiến tranh. Phong trào công nhân và sự thành lập Đảng Cộng sản Mỹ. Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi GV : Dùng bản đồ thế 1. Kinh tế : giới chỉ rõ vị trí của Là trung tâm nước Mỹ. HS trả lời : Mỹ công nghiệp, Chiến tranh thế giới tham chiến muộn thương mại, tài thứ nhất đã tạo cho muộn (4/1917), chiến chính quốc tế. nước Mỹ cơ hội thuận tranh không lan rộng lợi để phát triển kinh đến nước Mỹ, thu tế như thế nào? nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ khí, là nuớc thắng trận. GV : sau chiến tranh, Quan sát hình 65, nền kinh tế Mỹ tăng 66 – SGK. trưởng cực kì nhanh chóng. (số liệu) HS trả lời : Dòng Nhận xét về sự phát xe ô tô dài vô tận triển kinh tế Mỹ qua chứng tỏ sự phát triển của ngành chế hình trên? tạo ôtô, một trong những ngành tạo nên sự phồn vinh của kinh tế Mỹ. GV : Tác động của ngành sản xuất ôtô đến kinh tế Mỹ rất lớn, thúc đẩy các ngành khác phát triển : luyện kim, cao su, xăng dầu, khách sạn, nhà hàng …, giải - Nguyên nhân : quyết việc làm cho Giai cấp tư sản hàng triệu bgười lao Mỹ đã cải tiến động. kĩ thuật, thực
  3. hiện sản xuất GV : Hình 66 là nhà cao trọc trời chứng tỏ chuyền, dây sự phồn vinh của kinh tăng cường độ tế Mỹ. lao động và bóc GV : dùng bảng phụ lột công nhân. (đèn chiếu) số liệu cho thấy kinh tế Mỹ chiếm Giai cấp tư sản vị trí số 1 trong thế giới Mỹ đã cải tiến kĩ tư bản, thời kì hoàng thuật, thực hiện sản xuất dây chuyền, kim. Nguyên nhân nào dẫn tăng cường độ lao đến sự phát triển kinh động và bóc lột công tế Mỹ trong giai đoạn nhân. này? HS : quan sát hình 67 trong SGK 2. Xã hội : và so sánh với hình - Công nhân bị GV : Kinh tế Mỹ phát bóc lột, thất 65, 66. triển nhanh nhưng nhân nghiệp, nạn dân có được hưởng biệt phân thành quả đó hay HS : Nước Mỹ chủng tộc. giàu có nhưng người  phong trào không, chúng ta tìm hiểu mục 2. lao động rất cực khổ, công nhân phát GV : Em nhận xét gì về phải chui rúc trong triển mạnh. những hình ảnh khác các khu ổ chuột …, - Tháng 5/1921, nhau của nước Mỹ? đó là hai hình ảnh Đảng Cộng tương phản, đối lập sản Mỹ được nhau của xã hội Mỹ. thành lập. GV : Như vậy sự giàu có của nước Mỹ chỉ nằm trong tay một số người, xã hội không công bằng. GV : Trong những năm
  4. 20 của thế kỉ XX, kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ, song đời sống nhân dân bị bóc lột nặng nề  phong trào công nhân phát triển mạnh  Đảng Cộng sản Mỹ thành lập (5/1921) để lãnh đạo phong trào công nhân. MỤC 2 : NƯỚC MỸ TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939 Mục tiêu : Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven. Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi GV : Ngay trong thời HS : Đọc tư liệu 1. Khủng kì phồn vinh, kinh tế ttrong SGK, trang hoảng kinh tế Mỹ đã tiềm ẩn những 94, quan sát hình 68. : mâu thuẫn (SGV trang HS : thảo luận về - 1929 – 1933, 122). Hậu quả là xảy ra nguyên nhân bùng nổ nước Mỹ lâm cuộc khủng hoảng kinh và hậu quả của vào cuộc tế 1929 – 1933 làm khủng hoảng kinh tế. khủng hoảng chấn động nền kinh tế – Nguyên nhân : kinh tế toàn tài chính Mỹ và từ đó Sự phát triển không diện và sâu lan ra toàn thế giới. đồng bộ giữa các sắc. ngành sản xuất, sản - Hậu quả : kinh xuất tăng quá nhanh, tế bị tàn phá, hàng hóa ế thừa xã hội khủng (cung vượt quá cầu). hoảng. Hậu quả : Nền kinh tế Mỹ bị suy thoái nghiêm trọng. Gánh nặng khủng hoảng đè lên vai
  5. GV : Để đưa nước Mỹ tầng lớp lao động. khỏi khủng HS : Đọc phần tư thoát hoảng, Tổng thống liệu, xem hình 69 – 2. Chính Rudơven mới đắc cử đã sách mới của SGK. thực hiện Chính sách Rudơven : mới. - Nội dung Nội dung chính của HS trả lời : Đưa (SGK). Chính sách mới là gì? ra các biện pháp để nhà nước kiểm soát, điều tiết sản xuất, lưu Nêu nhận xét của em thông hàng hóa. về Chính sách mới HS trả lời : Người khổng lồ qua hình 69? tượng trưng cho vai trò Nhà nước trong việc kiểm soát nền kinh tế Mỹ, can thiệp vào tất cả các lãnh vực của sản xuất, lưu Đánh giá của em về thông phân phối để Chính sách mới? đưa nước Mỹ thoát khỏi khủnghoảng. - Tác dụng : HS trả lời : Đã Đã cứu nguy cứu nguy cho chủ cho chủ nghĩa nghĩa tư bản Mỹ, giải tư bản Mỹ, giải quyết phần nào khó quyết phần nào khăn của người lao khó khăn của động, góp phần duy người lao động, trì chế độ dân chủ tư góp phần duy sản Mỹ. trì chế độ dân chủ tư sản Mỹ. 3. Củng cố : So sánh nền kinh tế Mỹ trong hai giai đoạn : - 1918 – 1929. - 1929 – 1939.
  6. 4. Bài tập : Nội dung của Chính sách mới và tác dụng của nó đối với cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ 1929 – 1939 ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản