Giáo án Lịch Sử 8: Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

Chia sẻ: abcdef_25

I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : Giúp học sinh thấy rõ : + Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược thữc dân thế kỷ XIX. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược của tư bản Pháp + Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Pháp nổ ra ngay từ ngày đầu tiên, thể hiện rõ ở mặt trận Đà Nẵng(1858 ) Gia Định (1859 ) và các tỉnh Nam Kỳ 2 . Tư tưởng : + Bản chất tham lam hiếu chiến của thực dân +Tinh...

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử 8: Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

Bài 24
Tiết 1: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : Giúp học sinh thấy rõ :
+ Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược thữc
dân thế kỷ XIX. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược của tư bản
Pháp
+ Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống
xâm lược Pháp nổ ra ngay từ ngày đầu tiên, thể hiện rõ ở mặt trận
Đà Nẵng(1858 ) Gia Định (1859 ) và các tỉnh Nam Kỳ
2 . Tư tưởng :
+ Bản chất tham lam hiếu chiến của thực dân
+Tinh thần bất khuất kiên cường chống ngoại xâm của nhân
dân ta trong những ngày đầu chống Pháp xâm lược, cũng như thái
độ yếu đuối bạc nhược của giai cấp phong kiến.
+ Ý chí thống nhất đất nước
3 . Kỹ năng :
+ Phương pháp quan sát tranh ảnh bản đồ, tư liệu lịch sử, văn
học minh họa
+ Khắc sâu nội dung cơ bản bài học
III Thiết bị :
+ Bàn dồ Đông Nam Á trước xâm lược của TB phương Tây
+ Bản đồ chiến trường Dà Nẳng, Gia Định 1858-1861
+ Tranh ảnh về cuộc tấn công của Pháp ở Đà Nẵng ( 1858 ), vũ
khí thời Nguyễn
+ Bản đồ hành chánh Việt Nam
+ Thơ văn yêu nước cuối thế kỷ XIX

IV Thực hiện bài giảng :
1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
+ Em hãy chọn một số nội dung chính trong lịch sử thế giới hiện
đại( 1917 – 1945 ) ?
+ Chọn một số sự kiện tiêu biểu biểu từ năm 1917 đến năm
1945, giải thích lý do em chọn sự kiên đó ?
3.Thực hiện bài mới :
a. Giới thiệu bài mới : GV nêu vài nét về tình hình xã hội Việt
Nam trước năm 1858. GV giới thiệu dầu bài mới
b. Bài mới :
Tiết 35

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ GHI BẢNG
I/Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam I/Thực dân Pháp xâm lược Việt
Hoạt động 1 : Nam
1- Chiến sự ở Đà Nẵng những năm
1858-1859 :
Mục tiêu : Giúp Hs hiểu được
nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta
giữa thế kỷ XIX.Vì sao Pháp chọn
Đà Nẵng tấn công đầu tiên. Nét
chính cuộc kháng chiến của nhân
dân trong buổi đầu khi Pháp đánh - Lấy cớ bảo vệ dạo Gia tô, Pháp
Đà Nẵng đem quân xâm lược Việt Nam
Phương pháp : - 31-8-1858, 3000 quân Pháp –
Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước TBN âm mưu đánh chiếm Đà
ta ? (lấy cớ bảo vệ đạo Thiên Chúa, Nãng, kéo thẳng ra Huế buộc nhà
Pháp đã liên minh với Tây Ban Nha Nguyễn đầu hàng
tiến đánh nước ta ) - 1-9-1858 Pháp nổ súng xâm
- Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục lược nước ta
tiêu tấn công đầu tiên ?( nhằm thực - Quân dân ta dưới sự chỉ huy
hiện kế họach” đánh nhanh thắng của NguyễnTri Phương anh dũng
nhanh”,chiếm Đà Nẵng, kéo quân lên chống trả
Huế, buộc triều đình Huế đầu hàng) - Quân Pháp bước đầu thất bại .
- GV hướng dẫn học sinh xác dịnh vị Sau 5 tháng chúng chỉ chiếm
trí Đà Nẳng trên bản đồ,giới thiệu tầm được bán đảo Sơn Trà
quan trọng chiến lược cảng Đà Nẵng
đối với Huế và cả khu vực biển Đông
Cho biết lực lượng Pháp tấn công Đà
Nẵng ?
- Cho biết kế hoạch của Nguyễn Tri
Phương chống thực dân Pháp? (Sách
GV)
- Bước đầu quân Pháp bị thất bại như
thế nào ?
Hoạt dộng 2
2 Chiến sự ở Gia Định 1859:
Mục tiêu :Diễn biến chính ở chiến
trường Gia Định,thái độ bạc nhược - 2/1859 quân Pháp kéo vào Gia
của triều đình Huế. Nét chính chiến Định
sự ở đại đồn Chí Hòa, ta mất 3 tỉnh - 17/2/1859 tấn công thành Gia
miền Đông,Vĩnh Long. Nội dung cơ Định
bản của hiệp ước Nhâm Tuất - Quân triều đình chống cự yếu
(5/6/1862),giải thích được vì sao nhà ớt, tan rã
Nguyễn ký hiệp ước đó ? - Sáng 24/2/1861 đồn Chí Hoà bị
Phương Pháp : thất thủ Pháp lần lượt chiếm các
- Tại sao Pháp chuyển hướng tấn công tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh
vào Gia Định ? ( chiếm vựa lúa Nam Long
Bộ cát nguồn lương thực của triều đình - 5/6/1862 triều đình Huế ký hiệp
Huế- làm chủ cảng biển ở miền Nam, ước Nhâm Tuất, nhượng cho Pháp
chuẩn bị chiếm Cao Miên, dò đường nhiều quyền lợi
sang Trung Quốc)
- Qua SGK cho biết chiến sự ở Gia
Định diễn ra như thế nào ?
- HS đọc phần chữ nhỏ trang 115
- Em có nhận xét gì về thái độ chống
quân Pháp xâm lược của triều đình Huế
?
-Tại sao triều đình Huế ký hòa ước
Nhâm Tuất 5/6/1862 ? (Để bảo vệ
quyền lợi của giai cấp và dòng họ,rảnh
tay ở phía Nam, đối phó với phong trào
nông dân ở miền Bắc)
-Em cho biết nội dung của hòa ước
Nhâm Tuất ( HS đọc phần chữ nhỏ
trnag 116 )
HS làm BT trong sách Bài tập
Hiệp ước 1862 vi phạm chủ quyền dân
tộc như thế nào?( Cắt đất cho giặc)
So kềt bài :+Nguyên nhân cuộc xâm
lược nước ta của Pháp ?
+Thái độ bạc nhược không
chống Pháp của triều đình,hậu quả bị
mất 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ ?

4/ Củng cố:
1/ Tại sao Pháp xâm lược nước ta?
2/ Cho biết chiến sự ở Đà Nẵng, Pháp bị thất bại như tế nào?(1858-
1859)?
3/ Cho biết nội dung cơ bản hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862?
5/ Dặn dò:
Đọc lại bài ghi. Đọc trước bài 24 (II)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản