Giáo án lịch sử 9 - NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức:HS hiểu được: Nguồn gốc, những thành tưụ chủ yếu, ý nghĩa lịch sử và tác động của cuộc Cách Mạng khoa học- kĩ thuật diễn ra từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.Tư tưởng:  Giúp HS nhận rõ ý chí vươn lên không ngừng, cố gắng không mệt mỏi, sự phát triển không có giới hạn của trí tuệ con người nhằm phục vụ cuộc sống ngày càng đòi hỏi cao của chính con người qua các thế hệ.  ...

Nội dung Text: Giáo án lịch sử 9 - NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT

CHƯƠNG V:

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC- KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 12:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA

CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT

(1 Tiết )I.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức:HS hiểu được:

Nguồn gốc, những thành tưụ chủ yếu, ý nghĩa lịch sử và tác động của cuộc

Cách Mạng khoa học- kĩ thuật diễn ra từ sau chiến tranh thế giới thứ

2.Tư tưởng:

 Giúp HS nhận rõ ý chí vươn lên không ngừng, cố gắng không mệt

mỏi, sự phát triển không có giới hạn của trí tuệ con người nhằm phục

vụ cuộc sống ngày càng đòi hỏi cao của chính con người qua các thế

hệ.

 Từ đó giúp HS nhận thức : Cố gắng chăm chỉ học tập, có ý chí và hoài

bão vươn lên, bởi ngày nay cần nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng

yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1. Kĩ năng:
Rèn luyện cho HS phương pháp tư duy, phân tích, liên hệ, so sánh.

I. Đồ dùng dạy học:

Một số tranh ảnh về các thành tựu khoa học kĩ thuật.

II. Hoạt động dạy – học:

1. On định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

1- Hãy nêu nhiệm vụ của tổ chức Liên Hợp Quốc?

2- Xu thế phát triển thế giới ngày nay là gì?

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

Từ những năm 40 của thế kỉ XX , loài người đã bước vào cuộc cách

mạng khoa học kĩ thuật với những nội dung phong phú, tốc độ phát triển

và những kết quả về các mặt là không thể lường hết được. Hôm nay các

em sẽ được tìm hiểu về thành tựu của cuộc cách mạng này qua bài 12.

b. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò Ghi bảng

GV nhắc lại nguồn gốc cuộc cách I. Thành tựu:

mạng khoa học kĩ thuật.  Khoa học cơ bản có

GV cho HS thảo luận theo nhóm(6 nhiều thành tựu. VD: sinh học:

nhóm) sự ra đời của cừu Đô-li bằng
Về 6 thành tựu cơ bản của cuộc cách phương pháp sinh sản vô tính,

mạng khoa học kĩ thuật( mỗi nhóm 1 công bố bản đồ gen người.

thành tựu)  Công cụ sản xuất mới:

Sau khi HS tuần tự các nhóm trình máy tính điện tử,máy tự

bày các thành tựu cơ ban xong GV động,và hệ thống máy tự động.

dùng bảng thống kê chuẩn bị sẵn ghi  Năng lượng mới: Gió,

các thành tựu chính treo lên bảng và mặt trời,thuỷ triều, nguyên

chốt ý lại ( có mở rộng phân tích cho tử…

học sinh hiểu sâu sắc , nhấn mạnh  Vật liệu mới: chất po-li-

một số điểm quan trọng kết hợp hình me

ảnh và một số câu hòi gợi mở) cho  Cách mạng xanh trong

học sinh học ngay bảng thống kê. nông nghiệp

Trong mỗi lĩnh vực có liên hệ thực  Giao thông vận tải và
tế, riêng lĩnh vực chinh phục vũ trụ thông tin liên lạc: máy bay siêu
liên hệ việc phóng tàu Discovery của âm khổng lồ, tàu hoả tốc độ
Nasa( Mĩ) gần đây(T7). cao….
GV đọc phần tài liệu tham khảo  Chinh phục vũ trụ:
trong SGV T57 cho HS nghe. phóng thành công vệ tinh nhân
Chuyển ý tạo đầu tiên, bay vào vũ trụ,
Học sinh đọc phần II
Thảo luận: Nêu ý nghĩa và tác dụng lên mặt trăng(1969)….

(tích cực và tiêu cực) của cuộc cách II. Ý nghĩa và tác động của cách

mạng khoa học - kĩ thuật? mạng khoa học – kĩ thuật:

HS dựa vào SGK trả lời  Ý nghĩa:

GV mở rộng liên hệ bệnh dịch  Là cột móc chói lọi trong

SARS, H5N1, bệnh ở heo mới bùng lịch sử tiến hoá văn minh

phát ở Trung Quốc. loài người

Trong thời đại cách mạng khoa học-  Mang lại những tiến bộ

kĩ thuật ngày nay là học sinh em có kì diệu phục vụ cuộc sống

suy nghĩ gì để có thể phục vụ đất con người.

nước?  Tác động:

HS tự trả lời  Tích cực: nâng cao năng

GV dẫn dắt HS theo chí hướng tích suất lao động, nâng cao đời

cực sống con người, tạo thay đổi

GV sơ kết bài học lớn về cơ cấu dân cư lao

động…

 Tiêu cực: chế tạo vũ khí

huỷ diệt,ô nhiễm môi

trường……
4.Củng cố:

 HS làm bài tập trắc nghiệm sách BTTH.

 GV nhắc lại một số điểm chính của bài cho HS nắm. Tập trả lời câu

hỏi SGK:

1. Cuộc CM/KHKT hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào

đối với cuộc sống của con người?

2. Hãy nêu những tiến bộ KHKT và những hạn chế của việc áp dụng

KHKT vào sản xuất?

5.Dặn dò:

 Học bài 12

 Chuẩn bị bài 13 , xem lại tất cả các bài trước.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản