Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Chia sẻ: abcdef_24

MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức - Sau khi xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời. - Những nhà nước đầu tiên ra đời ở phương Đông là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc ( từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN ). - Nền tảng kinh tế: Nông nghiệp. - Thể chế nhà nuớc

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG

ĐÔNG


A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1/ Kiến thức

- Sau khi xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra

đời.

- Những nhà nước đầu tiên ra đời ở phương Đông là Ai Cập, Lưỡng

Hà, Ấn Độ, Trung Quốc ( từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên

kỉ III TCN ).

- Nền tảng kinh tế: Nông nghiệp.

- Thể chế nhà nuớc: Quân chủ chuyên chế.

2/ Tư tưởng

- Học sinh cần hiểu được: Xã hội cổ đại phát triển cao hơn xã hội

nguyên thủy, xã hội này có sự bất bình đẳng, phân chia giai cấp, phân

biệt giàu nghèo, đó là nhà nước Quân chủ chuyên chế.
3/ Kĩ năng

- Quan sát tranh ảnh và hiện vật, rút ra những nhận xét cần thiết.

B/Thiết bị dạy học:

-Bảng phụ –Bản đồ quốc gia cổ đại phương đông.

C/Các họat động dạy và học:

1/ Kiểm tra bài cũ :( TG ) 4 Phút

- Hãy cho biết con người đã xuất hiện như thế nào ?

- Hãy cho biết vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ?

2/ Bài mới

* Về sự hình thành nhà nước trên thế giới vào thời kì cổ đại thì các

quốc gia cổ đại phương Đông được coi là các quốc gia hình thành sớm

nhất……TG Hoạt Động GV-HS Thầy và Trò Ghi Bảng

15 GV: Dùng lược đồ các gia cổ đại ( 1/ Các quốc gia cổ đại

hình 10 SGK) Phương Đông được hình

Giới thiệu cho HS rõ các quốc gia thành ở đâu và từ bao giờ?

này là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ,
Trung Quốc.

HS: Xem xong bản đồ.

GV: Đặt câu hỏi, hướng dẫn các

em nhận xét. _ Các quốc gia này đều hình

thành ở lưu vực những con

sông lớn : Sông Nin ( Ai Cập

); sông Trường Giang và

Hoàng Hà

(Trung Quốc); sông Ấn, sông

Hằng (Ấn Độ).

- Đó là những vùng đất đai

màu mỡ, phì nhiêu, đủ nước

GV: Hướng dẫn HS xem hình 8 tưới quanh năm để trồng lúa

nước.
SGK.

+ Hình trên : người nông dân

đập lúa

+ Hình dưới : người nông dân

cắt lúa.
GV : Để chống lũ lụt, ổn định sản

xuất nông dân phải làm gì?

HS: Họ đắp đê, làm thủy lợi.

GV: Khi sản xuất phát triển, lúa

gạo nhiều, của cải dư thừa sẽ dẫn

đến tình trạng gì?

GV: Hướng dẫn HS trả lời

+ Xã hội xuất hiện tư hữu.

+ Có sự phân biệt giàu nghèo.

+ Xã hội phân chia giai cấp.

+ Nhà nước ra đời. - Các quốc gia cổ đại Phương

10 GV: Kết luận Đông ra đời từ cuối thiên niên

kỉ IV, đầu thiên niên kỉ III

TCN.

- Đó là những quốc gia xuất

GV: Gọi HS đọc trang 8 SGK và hiện sớm nhất trong lịch sử

sau đó đặt câu hỏi? loài người.

- Kinh tế chính của các quốc gia cổ 2/ Xã hội cổ đại Phương
đại Phương Đông là gì? Ai là Đông bao gồm những tầng

người tạo ra của cải vật chất nuôi lớp nào?

sống xã hội?

HS: + Kinh tế nông nghiệp là

chính.

+ Nông dân là người nuôi sống

xã hội.

GV: Nông dân canh tác thế nào?

HS: Họ nhận ruộng của công xã (

gần như làng, xã ngày nay) cày cấy

và nộp một phần thu hoạch cho

quý tộc ( vua, quan, chúa đất) và

thực hiện chế độ lao dịch nặng nề (

lao động bắt buộc phục vụ không

công cho quý tộc và chúa đất).

GV: Ngoài quý tộc và nông dân ,

xã hội cổ đại Phương Đông còn

tầng lớp nào hầu hạ, phục dịch vua,
quan, quý tộc?

HS: Nô lệ, cuộc sống của họ rất - Xã hội cổ đại phương Đông

cực khổ. gồm có 2 tầng lớp

GV: Kết luận + Thống trị: quý tộc ( vua,

GV: Nô lệ sống khốn khổ như vậy, quan, chúa đất).

họ có cam chịu không? + Bị trị: gồm có nông dân

HS: Không, họ đã vùng lên đấu và nô lệ ( nô lệ có thân phận

thấp hèn nhất xã hội).
tranh.

GV: Gọi HS đọc 1 đoạn trang 12

SGK mô tả về những cuộc đấu

tranh đầu tiên của nô lệ. Sau đó

GV hướng dẫn HS trả lời

+ Nô lệ khốn khổ, họ đã nhiều

lần nổi day đấu tranh.

+ Năm 2300 TCN nô lệ nổi

day ở La – gát ( Lưỡng Hà).

-Năm 1750 TCN, nô lệ và dân

nghèo ở Ai Cập đã nổi day, cướp
phá, đốt cháy cung điện.

GV: Nô lệ nổi dậy, giai cấp thống

trị đã làm gì để ổn định xã hội?

GV: Hướng dẫn các em xem hình

9 SGK, giải thích bức tranh và

10 hướng dẫn HS trả lời.

+ Tầng lớp thống trị đàn áp dân

chúng và cho ra đời bộ luật khắc

nghiệt, mà điển hình là luật

Hammurabi ( khắc đá).

GV: Kết luận
GV: Gọi một HS đọc trang 13 - Luật Hammurabi là bộ luật

SGK và hướng dẫn các em trả lời đầu tiên xuất hiện ở các quốc

một số câu hỏi. gia cổ đại Phương Đông, bảo

GV kết luận :Trong bộ máy nhà vệ quyền lợi cho giai cấp

nước. thống trị.
+ Vua là người có quyền cao 3/ Nhà nước chuyên chế cổ

nhất, quyết định mọi việc ( định đại Phương Đông.

ra luật pháp, chỉ huy quân đội,

xét xử người có tội). - Sơ đồ nhà nước cổ đại

+ Giúp vua cai trị nước là quý phương Đông

tộc ( bộ máy hành chính từ trung Vua

ương đến địa phương).

GV: Giải thích thêm

+ Ở Trung Quốc vua được gọi Quý tộc (quan lại)

là Thiên Tử (con trời).

+ Ai Cập: vua được gọi là các

Pharaôn ( ngôi nhà lớn). Nông dân

+ Lưỡng Hà: Vua được gọi là
Nô lệ
Ensi (người đứng đầu).3/ Sơ kết bài :Nhờ điệu kiện tự nhiên thuận lợi dẫn tới sự hình thành

sớm các quốc gia cồ đại đầu tiên :

4/ Đánh giá: ( TG) 4 Phút
-Khoanh tròn câu đúng :

-Các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất lịch sử lòai người

a/ Phương tây .

b/ châu âu .

. c/Phương đông.

-Nơi các quốc gia cổ đại phương đông hình thành:

a/ Vùng núi.

. b/ Luư vực các con sông.

c/đồng bằng

d/ Cao nguyên.

5 / DẶN DÒ HỌC SINH : 1 Phút

- Các em học theo những câu hỏi cuối bài trong SGK, xem bài 5 ở nhà

trước.

- Sưu tầm các hình ảnh về công trình kiến trúc của các quốc gia cổ đại

Phương Đông ( Kim tự tháp của Ai Cập, Vạn lý trường thành của

Trung Quốc).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản