Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM

Chia sẻ: abcdef_24

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến thức - Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam ( từ nguồn gốc đến thế kỉ X). - Các giai đoạn phát triển của lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến thời kì dựng nước Văn Lang – Âu Lạc. - Những thành tựu văn hóa tiêu biểu. - Những cuộc khởi nghĩa lớn thời

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM

ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM


I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1/ Kiến thức

- Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam ( từ nguồn

gốc đến thế kỉ X).

- Các giai đoạn phát triển của lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến thời

kì dựng nước Văn Lang – Âu Lạc.

- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.

- Những cuộc khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc giành lại độc lập dân tộc.

- Những anh hùng dân tộc của thời kì này.

2/ Tư tưởng

- Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước chân chính cho HS.

- HS yêu mến, biết ơn các anh hùng dân tộc, các thế hệ cha ông đã có

công xây dựng và bảo vệ đất nước.

- HS có ý thức vươn lên xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

3/ Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa các sự kiện, đánh giá nhân vật lịch

sử và liên hệ thực tế.

II/ NỘI DUNG

1/ Ổn định lớp: ( TG)………

2/ Kiểm tra bài cũ: ( TG)…………

3/ Bài mớiTG Hoạt Động Thầy và Trò Ghi Bảng

GV: Chúng ta đã học xong LSVN 1/ Lịch sử Việt Nam từ nguồn
……

từ nguồn gốc đến thế kỉ X, đây là gốc đến thế kỉ X trải qua
..

giai đoạn xa xưa nhưng rất quan những giai đoạn lớn nào?

trọng đối với người Việt Nam.

GV đặt câu hỏi và gợi ý HS trả lời

câu hỏi

+ Lịch sử Việt Nam trong thời kì

này đã trải qua những giai đoạn - Giai đoạn nguyên thủy

lớn nào? - Giai đoạn dựng nước và giữ
nước.
HS trả lời

- Giai đoạn đấu tranh chống lại

ách thống trị của phong kiến

phương Bắc.
……

…… 2/ Thời dựng nước đầu tiên

.. diễn ra vào lúc nào? Tên

nước là gì? Vị vua đầu tiên là

ai?GV: Gợi ý để HS trả lời

- Thời kì dựng nước đầu tiên

diễn ra từ thế kỉ VII TCN.

- Tên nước đầu tiên là Văn

Lang.

- Vị vua đầu tiên là Hùng
……

Vương.
……

.. 3/ Những cuộc khởi nghĩa
GV: Gợi ý để HS trả lời lớn trong thời kì Bắc thuộc. Ý

nghĩa lịch sử của các cuộc

khởi nghĩa đó.- Khởi nhgĩa Hai Bà Trưng (

năm 40) là sự báo hiệu các thế

lực phong kiến phương Bắc

không thể vĩnh viễn cai trị

nước ta.

- Khởi nhgĩa Bà Triệu ( năm

248) tiếp tục phong trào đấu

GV giải thích thêm: Như vậy ý tranh giải phóng dân tộc.

chí độc lập dân tộc được nâng cao - Khởi nghĩa Lý Bí ( năm

một bước, nước ta là một nước độc 542). Lý Bí dựng nước Vạn

lập, có giang sơn riêng, có hoàng Xuân ( năm 548) là người Việt

đế, không thua kém gì phong kiến Nam đầu tiên xưng Đế.

phương Bắc.
- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (

năm 722), thể hiện tinh thần

đấu tranh kiên cường cho độc

lập dân tộc.

- Khởi nghĩa Phùng Hưng (

776 – 791)

- Khúc Thừa Dụ giành quyền

tự chủ ( năm 905).

- Dương Đình Nghệ đánh tan
……

quân Nam Hán lần thứ 1 ( năm
……

.. 931).

- Ngô Quyền và chiến thắng

GV: Gợi ý để HS trả lời Bạch Đằng ( năm 938), mở
đầu thời kì độc lập lâu dài của

dân tộc.

GV: Sau thắng lợi này dân tộc ta 4/ Sư kiện lịch sử nào khẳng

giành được độc lập lâu dài, mở đầu định thắng lợi hoàn toàn của

thời đại phong kiến độc lập ở nước dân nhân ta trong sự nghiệp

ta. giành độc lập cho Tổ quốc?- Đó là chiến thắng Bạch Đằng

của Ngô Quyền đánh tan quân
……

GV: Gợi ý để HS trả lời
…… Nam Hán 938.

..
5/ Kể tên những vị anh hùng

đã giương cao lá cờ đấu tranh

chống Bắc thuộc, giành độc
lập cho Tổ quốc.- Hai BàTrưng ( Trưng Trắc,

Trưng Nhị)

- Bà Triệu ( Triệu Thị Trinh)

- Lý Bí ( Lý Bôn)
GV hướng dẫn để HS trả lời

- Triệu Quang Phục
……

- Phùng Hưng
……

. - Mai Thúc Loan

- Khúc Thừa Dụ

- Dương Đình Nghệ

- Ngô Quyền.
HS minh họa thêm

Ví dụ: Người giã gạo, người bắn 6/ Hãy mô tả những công

cung tên, ở giữa trống đồng là ngôi trình nghệ thuật nổi tiếng

sao nhiều cánh ( tượng trưng cho thời cổ đại.

Mặt Trời).

- Trống đồng Đông Sơn là một
công trình nghệ thuật thời cổ

đại, nhìn vào những hoa văn

trên trống đồng người ta có thể

GV hướng dẫn HS mô tả thành ( 3 hiểu rõ những sinh hoạt vật

vòng thành) xen kẽ mỗi vòng chất và tinh thần của người

thành là hào nước, từ đó có thể ra Việt cổ.

sông Hoàng, sông Hồng…… Từ

đây, nếu có chiến sự có thể lên Tây

Bắc, Đông Bắc và ra biển ( xem lại

bài học)……

-Thành Cổ Loa là kinh đô của

nước Âu Lạc, đồng thời cũng

là một công trình quân sự nổi

tiếng của nước ta thời cổ đại.* Bài tập về nhà

- HS lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử

nước ta từ khi dựng nước đến năm 938 ( theo mẫu trong SGK).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản