Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ

Chia sẻ: abcdef_24

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Về Kiến Thức - Học sinh cần hiểu rõ học lịch sử là học những sự kiện cụ thể, sát thực, có căn cứ khoa học. - Học lịch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. - Để hiểu rõ những sự kiện lịch sử, học sinh

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ

SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ


I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1/ Về Kiến Thức

- Học sinh cần hiểu rõ học lịch sử là học những sự kiện cụ thể, sát

thực, có căn cứ khoa học.

- Học lịch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để

sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

- Để hiểu rõ những sự kiện lịch sử, học sinh cần có phương pháp học

tập khoa học thích hợp.

2/ Tư tưởng

- Trên cơ sở những kiến thức khoa học, bồi dưỡng quan niệm đúng

đắn về bộ môn lịch sử và phương pháp học tập, khắc phục quan niệm

sai lầm, lệch lạc trước đây là: Học lịch sử chỉ cần học thuộc lòng.

- Bằng nội dung cụ thể, gây hứng thú cho các em trong học tập, để

học sinh yêu thích môn lịch sử.

3/ Kĩ Năng
- Giúp học sinh có khả năng trình bày và lý giải các sự kiện lịch sử

khoa học, rõ ràng, chuẩn xác và xác định phương pháp học tập tốt, có

thể trả lời được những câu hỏi cuối bài, đó là những kiến thức cơ bản

nhất của bài.

II/ NÔI DUNG

1/ Ổn định lớp :( TG ) 1 Phút

2/ Bài củ :( TG )

3/ Bài mới

* Ở chương trình học lịch sử lớp 6 năm nay các em sẽ được học 2

phần đó là LSTG và LSVN, ở phần LSTG chúng ta sẽ tìm hiểu từ khi

loài người xuất hiện đến cuối thời cổ đại, phần LSVN sẽ tìm hiểu từ thời

nguyên thủy đến đầu TK X và để học tốt và chủ động trong các bài học

lịch sử cụ thể các em phải hiểu lịch sử là gì, học lịch sử để làm gì…TG Hoạt Động Của Thầy và Trò Ghi Bảng

15 GV: Ở cấp tiểu học, các em đã 1/ Lịch sử là gì?

học các tiết lịch sử ở môn” Tự
nhiên và Xã hội” thường nghe và

sử dụng từ” Lịch sử” vậy” Lịch

sử” là gì?

GV: Cho hs xem băng hình về

- Bầy người nguyên thủy

- Tích lũy tư bản nguyên thủy

và sự phát triển của xã hội tư

bản

- Những thành tựu mới nhất về

khoa học kĩ thuật hiện nay

GV: Con người và mọi vật trên

thế giới này đều phải tuân theo

qui luật gì của thời gian?

GV: Gợi ý để HS trả lời câu hỏi

- Con người đều phải trải qua

một quá trình sinh ra, lớn

lên, già yếu
GV: Gợi ý để HS trả lời câu hỏi

- Em có nhận xét gì về loài

người từ thời nguyên thủy đến

nay?

- HS trả lời: Đó là quá trình

con người xuất hiện và phát

triển không ngừng

GV kết luận: Tất cả mọi vật

sinh ra trên thế giới này đều có

quá trình như vậy: đó là quá

trình phát triển khách quan ngoài - Lịch sử là những gì đã diễn ra

ý muốn của con người theo trình trong quá khứ.

tự thời gian của tự nhiên và xã

hội, đó chính là lịch sử.

GV: Như vậy lịch sử là?ø

GV: Nhưng ở đây, chúng ta chỉ

giới hạn học tập lịch sử xã hội
loài người từ khi loài người xuất

hiện trên Trái Đất này( Cách nay

mấy triệu năm) trải qua các giai

đoạn dã man nghèo khổ vì áp

bức bóc lột dần dần trở thành

văn minh tiến bộ và công bằng.

GV: Sự khác nhau giữa lịch sử

con người và lịch sử xã hội loài

người?

14 GV: Gợi ý để HS trả lời

+ Lịch sử của một con người - Lịch sử là khoa học tìm

là quá trình sinh ra, lớn lên, hiểu và dựng lại toàn bộ

già yếu, chết những hoạt động của con

+ Lịch sử xã hội loài người là người và xã hội loài người

không ngừng phát triển, là sự trong quá khứ.

thay thế của một xã hội cũ 2/ Học lịch sử để làm gì

bằng xã hội mới tiến bộ và văn
minh hơn.

GV: Hướng dẫn HS xem hình 1

SGK và yêu cầu các em nhận

xét.

+ So sánh lớp học trường

làng thời xưa và lớp học

hiện nay của các em có gì

khác nhau?

+ Vì sao có sự khác nhau

đó?

GV: Hướng dẫn HS trả lời

+ Khung cảnh lớp học, thầy

trò, bàn ghế có sự khác

nhau đó là do xã hội loài

người ngày càng tiến bộ,

điều kiện học tập tốt hơn,

trường lớp khang trang hơn.
GV: Kết luận

- Như vậy, mỗi con người, mỗi

xóm làng, mỗi quốc gia, dân

tộc đều phải trải qua những

thay đổi theo thời gian mà chủ

yếu do con người tạo nên.

GV: Các em đã nghe nói về lịch

sử, đã học lịch sử, vậy tại sao

học lịch sử là một nhu cầu không

thể thiếu được của con người?

GV: Gợi ý để HS trả lời

+ Con người nói chung,

người Việt Nam và dân tộc

Việt Nam nói riêng rất muốn

biết về tổ tiên và đất nước của - Để hiểu được cội nguồn

mình, để rút ra những bài học dân tộc, biết quá trình dựng

kinh nghiệm trong cuộc sống, nước và giữ nước của cha
trong lao động, trong đấu tranh ông.

để sống với hiện tại và hướng - Biết quá trình đấu tranh với

tới tương lai. thiên nhiên và đấu tranh

+ Giúp ta tiếp thu những tinh chống giặc ngoại xâm để giữ

hoa của nền văn minh thế giới. gìn độc lập dân tộc.

GV: Kết luận, vậy học lịch sử để - Biết lịch sử phát triển của

nhân loại để rút ra những bài

học kinh nghiệm cho hiện tại

và tương lai.
10
GV: Các em phải biết quý trọng

những gì mình đang có, biết ơn

những người đã làm ra nó và xác
định cho mình cần phải làm gì

cho đất nước, cho nên học lịch 3/ Dựa vào đâu để biết và

sử rất quan trọng. dựng lại lịch sử

GV: gợi ý cho HS nói về truyền

thống gia đình, ông bà, cha, mẹ,

có ai đỗ đạt cao và có công với

nuớc, quê hương em có những

danh nhân nào nổi tiếng( hãy kể

một vài nét về danh nhân đó).

GV: Đặc điểm của bộ môn Lịch

sử là sự kiện lịch sử đã xảy ra

không được diễn lại, không thể

làm thí nghiệm như các môn

khoa học khác. Cho nên lịch sử

phải dựa vào các tài liệu là chủ

yếu để khôi phục lại bộ mặt chân

thực của quá khứ.
GV: Các em xem hình 2 SGK

+ Bia tiến sĩ ở Văn Miếu –

Quốc Tử Giám làm bằng

gì?

+ HS: Đó là bia đá

GV: Đó là hiện vật người xưa

để lại - Dựa vào 3 nguồn tư liệu

+ Tư liệu truyền miệng (
GV: Trên bia ghi gì?

HS: Trên bia ghi tên, tuổi, địa truyền thuyết )

chỉ, năm sinh và năm đỗ của tiến + Tư liệu hiện vật ( trống

sĩ. đồng, bia đá )

GV: Đó là hiện vật người xưa + Tư liệu chữ viết ( văn bia

để lại, dựa vào những ghi chép ), tư liệu thành văn ( Đại Việt

trên bia chúng ta biết được tên, sử kí toàn thư ).

tuổi, địa chỉ và công trạng của

các tiến sĩ.

GV: Căn cứ vào đâu mà người ta
biết được lịch sư û?

GV: Hướng dẫn HS trả lời.
4 / CỦNG CỐ BÀI :( TG ) 4 Phút

- Trình bày một cách ngắn gọn: Lịch sử là gì?

- Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

- Tại sao chúng ta cần phải học Lịch sử ?

GV: giải thích danh ngôn: “ Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống “

5 / DẶN DÒ HỌC SINH :( TG ) 1 Phút

- Nhớ về nhà học bài, xem bài 2 ở nhà trước
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản