Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN

Chia sẻ: Abcdef_24 Abcdef_24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
113
lượt xem
4
download

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến thức - Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Hai Bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước, giữ gìn độc lập dân tộc vừa giành được, đó là những việc làm thiết thực đưa lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN

  1. TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến thức - Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Hai Bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước, giữ gìn độc lập dân tộc vừa giành được, đó là những việc làm thiết thực đưa lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. - Học sinh cần thấy rõ ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán ( 42 – 43). 2/ Tư tưởng - Học sinh cần hiểu rõ tinh thần bất khuất của dân tộc. - Mãi mãi ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc thời Hai Bà Trưng.
  2. 3/ Kĩ năng - Rèn luyện cho HS kĩ năng đọc bản đồ lịch sử. - HS bước đầu làm quen với kể chuyện lịch sử. II/ NỘI DUNG 1/ Ổn định lớp: ( TG) 1 Phút 2/ Kiểm tra bài cũ: ( TG) 4 Phút - Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi? - Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 3/ Bài mới * Ở bài trước các em đã biết được nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngay sau đó, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trong điều kiện vừa mới giành được độc lập, đất nước còn nhiều khó khăn. Cuộc kháng chiến diễn ra rất gay go, quyết liệt… TG Hoạt Động Thầy và Trò Ghi Bảng GV :Gọi HS đọc mục 1 trang 50 1/ Hai Bà Trưng làm gì sau 15
  3. SGK, sau đó đặt câu hỏi để HS khi giành lại được độc lập? trả lời + Sau khi đánh đuổi quân Đông Hán, Hai Bà Trưng đã làm gì để giữ vững độc lập dân tộc? - Trưng Trắc được suy tôn làm HS trả lời vua lấy hiệu là Trưng Vương đóng đô ở Mê Linh. - Phong chức tước cho những người có công. - Lập lại chính quyền. - Các Lạc tướng được quyền cai quản các huyện. - Xá thuế 2 năm cho dân. - Xóa bỏ chế độ lao dịch và binh pháp cũ.
  4. GV: Được tin cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi, vua Hán đã làm gì? HS trả lời: + Vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc khan trương chuẩn bị xe, thuyền, làm đường sá, tích trữ lương thực để sang Âu Lạc đàn áp nghĩa quân. GV giải thích thêm + Sở dĩ vua Hán chưa ra lệnh cho quân sang đàn áp ngay cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là bởi 2/ Cuộc kháng chiến chống 20 vì nhà Hán đang lo đối phó với quân xâm lược Hán ( 42 – 43) phong trào khởi nghĩa nông dân đã diễn ra như thế nào? Trung Quốc ở phía Tây và phía
  5. Bắc. GV: Dùng lược đồ kháng chiến chống quân xâm lược Hán hình 44 SGK đã phóng to để trình bày cuộc kháng chiến này. - Năm 42, Mã Viện chỉ huy GV yêu cầu HS đọc mục 2 đạo quân xâm lược gồm: 2 vạn trang 50, 51 SGK. GV: Năm 42, quân Đông Hán quân tinh nhuệ, 2000 xe, đã tấn công vào nước ta như thế thuyền và nhiều dân phu, tấn công ta ở Hợp Phố. nào? GV: Gọi 1 HS vừa trả lời vừa - Nhân dân ta ở Hợp Phố đã dùng bản đồ để minh họa. anh dũng chống lại.
  6. GV: Giải thích Hợp Phố ( Quảng Châu – Trung Quốc ngày nay), và chỉ địa danh này trên lược đồ để HS xác định rõ ( Hợp Phố nằm trong Châu Giao). GV: Tại sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược? HS trả lời + Mã Viện là một viên tướng - Sau khi chiếm được Hợp có nhiều kinh nghiệm chinh Phố, Mã Viện đã chia quân chiến ở Phương Nam. thành 2 đạo thủy và bộ tiến GV: Sau khi quân Mã Viện vào nước ta. chiếm được Hợp Phố chúng đã - Đạo quân bộ, men theo tiến vào nước ta như thế nào? đường biển qua Quỷ Môn GV: Sử dụng lược đồ câm trình Quan ( Tiên Yên – Quảng
  7. bày đến đâu, gắn các địa danh và Ninh) xuống vùng Lục Đầu. các mũi tiến quân của Mã Viện - Đạo quân thủy từ Hải Môn tới đó. vượt biển vào sông Bạch Đằng, rồi theo sông Thái Bình, ngược lên Lục Đầu, Tại đây 2 cánh quân thủy, bộ gặp nhau ở Lãng Bạc. ( Lãng Bạc là vùng phía đông Cổ - Lúc đó Hai Bà Trưng kéo Loa gần Chí Linh – Hải Dương). quân từ Mê Linh về Lãng Bạc GV: Sau khi Mã Viện vào nước nghênh chiến rất quyết liệt. ta, nghĩa quân của Hai Bà Trưng - Thế của giặc mạnh, ta phải đã chống đỡ như thế nào? ( GV lùi về giữ Cổ Loa và Mê Linh.
  8. dùng lược đồ câm về cuộc kháng - Mã Viện đuổi theo ráo riết, ta chiến chống quân xâm lược Hán phải lùi về Cấm Khê ( Ba Vì – hình 44 SGK đã phóng to) trình Hà Tây), nghĩa quân kiên bày tiếp. quyết chống trả. - Tháng 3 năm 43 ( ngày 6 tháng 2 âm lịch) Hai Bà Trưng đã hy sinh ở Cấm Khê. - Sau khi Hai Bà Trưng hy sinh, GV: giải thích thêm về sự hy cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục sinh anh dũng của Hai Bà Trưng, đến tháng 11 năm 43.
  9. sử sách còn ghi lại. “ Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo Chị em thất thế phải liều với sông” - Tuy vậy về sự hy sinh của Hai Bà Trưng có sách lại nói hai bà đã hy sinh anh dũng trong cuộc giao chiến với Đông Hán. GV: Để tưởng nhớ công lao to lớn của Hai Bà Trưng, nhân dân ta đã lập hơn 200 đền thờ ở khắp nơi trên toàn quốc. GV hướng dẫn HS xem hình 45. Đó là đền thờ Hai Bà Trưng ở
  10. huyện Mê Linh, quê hương của Hai Bà Trưng là nơi hai bà dấy nghĩa. III/ CŨNG CỐ BÀI: ( TG) 4 Phút - Yêu cầu HS trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Đông Hán ( HS trình bày diễn biến bằng bản đồ hình 44 SGK). - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nhân dân ta lập hơn 200 đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp toàn quốc, đã nói lên điều gì? - HS trả lời: ( Chứng tỏ lòng biết ơn, trân trọng công lao to lớn của Hai Bà Trưng, những người đã có công lớn giành lại độc lập dân tộc, thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc tan gay từ buổi bình minh lịch sử, đặc biệt là truyền thống đánh giặc của phụ nữ Việt Nam “ Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". IV/ DẶN DÒ HỌCH SINH: ( TG) 1 Phút - Yêu cầu học sinh học theo những câu hỏi cuối bài. - Xem bài 19 ở nhà trước.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản