Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI

Chia sẻ: abcdef_29

A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX thông qua hệ thống bài tập. 2/. Kỹ năng: - Làm quen với từng kiểu bài tập lịch sử. 3/. Tư tưởng: - Chính sách của triều đình nhà Nguyễn, không phù hợp với yêu cầu lịch sử nên kinh tế, xã hội không có điều kiện phát t

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI

BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI
A. Mục tiêu bài học:

1/. Kiến thức:

- Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX thông

qua hệ thống bài tập.

2/. Kỹ năng:

- Làm quen với từng kiểu bài tập lịch sử.

3/. Tư tưởng:

- Chính sách của triều đình nhà Nguyễn, không phù hợp với yêu

cầu lịch sử nên kinh tế, xã hội không có điều kiện phát triển.

- Truyền thống chống áp bức bóc lột của nhân dân ta dưới thời

Nguyễn.

B. Phương tiện dạy học:

Hệ thống bài tập.

C. Thết kế bài học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

- Sự suy vong của nhà Nguyễn được thể hiện như thế nào?
- Quang Trung đã làm gì để đặt nền móng cho việc thống nhất

đất nước.

III. Bài mới:

Nội dung KTBS
Phương pháp

GV lập bảng Bài tập1: bảng thống kê cuộc khởi nghĩa nông

thống kê, HS dân từ đầu thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX

lần lược trình Tên cuộc khởi Lãnh đạo Thời Kết quả
S

bày theo thời ố nghĩa gian

gian diễn ra T

các cuộc khởi T

nghĩa.
Bài tập 2:

+ Văn thơ.

+ Sử học.

+ Địa lý.

+ Y học.Bài tập 3:

- Trình bày triều đình trung ương và chính

quyền,địa phương

- Luật pháp.

- Quân đội.

Hãy kể tên các - Chính sách ngoại giao.

nhà thơ, nhà Bài tập 4:Khởi nghia Tây Sơn được gọi là

văn, khoa học “Phong trào Tây Sơn” vì:

nửa sau thế kỷ a.Các thủ lĩnh xuất thân từ tầng lóp nông dân.

XVIII và nửa b.Lực lượng tham gia khởi nghĩa đông đảo nhất

đầu thế kỷ là nông dân.

Mục tiêu đấu tranh giành quyền lợi cho nông dân.
XIX.

HS dựa vào d.Cả 3 ý nghĩa trên.

phần II bài 28. Bài tập 5:Người chỉ huy nghĩa quân đánh trận
Bài tập 9:Hoàn thành bảng thống kê các cuộc nổi dậy của nhân

dân dưới thời Nguyễn.

T Tên người lãnh Năm khởi nghĩa Địa bàn hoạt

đạo động
T

1 ……………… ………………… ………………

2 ……………… ………………… ………………

3 ………… ……………… ………………

4 ……………… ………………… ………………

……………… ………………… ………………

…………. ……………… ………………

……………… ………………… ………………

……………… ………………… ………………

………….. ……………… ……………….

……………… ………………… ………………

……………… ………………… ………………

………….. ……………… ……………….

Bài tập 10: nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghiĩa lịch sử của

phong trào Tây Sơn?

Bài tập 11:Tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII?
Bài tập 12:Diễn biến trận Rạch Gầm-Xoài Mút?

Bài tẫp 13:Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập

quyền?

IV. Củng cố :

V. Dặn dò:

Học bài , ôn tập.

D. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản