Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN

Chia sẻ: abcdef_29

A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Nhà nước phong kiến tập quyền Đại Việt phát triển hoàn chỉnh và đạt đến đỉnh cao ở thế kỷ XV về các mặt chính trị, pháp luật, kinh tế. - Đầu thế kỷ XVI những biểu hiện suy yếu của nhà Lê ngày càng suy yếu rõ nét trên các mặt chính trị, xã hội, nguyên nhân và hậu quả của

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN

CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM

BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN
A. Mục tiêu bài học:

1/. Kiến thức:

- Nhà nước phong kiến tập quyền Đại Việt phát triển hoàn chỉnh

và đạt đến đỉnh cao ở thế kỷ XV về các mặt chính trị, pháp luật,

kinh tế.

- Đầu thế kỷ XVI những biểu hiện suy yếu của nhà Lê ngày

càng suy yếu rõ nét trên các mặt chính trị, xã hội, nguyên nhân

và hậu quả của tình hình đó.

2/. Kỹ năng:

- Vẽ lược đồ hoạt động của nghĩa quân Trần Cảo.

Xác định các địa danh và trình bày diễn biến của các sự kiện lịch

sử trên bản đồ.

3/. Tư tưởng:

- Sự suy thoái của nhà nước phong kiến tập quyền dẫn đến mâu

thuẫn xã hội sâu sắc và sự căm thù của các tầng lớp nhân dân

làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa.
- Bồi dưỡng học sinh ý thức bảo vệ đất nước, chống mọi âm

mưu chia cắt lãnh thổ.

B. Phương tiện dạy học:

- Bản đồ Việt Nam.

C. Thiết kế bài học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

Nhận xét triều đình nhà lê thế kỷ XVI.

Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân thế

kỷ XVI? Ý nghĩa?

III. Bài mới:

Phong trào khởi nghĩa nông dân thế kỷ XVI là bước mở đầu cho

sự chia cắt kéo dài chiến tranh liên miên, mà nguyên nhân chính

là sự xung đột giữa các tập đoàn phong kiến thống trị.

Nội dung KTBS
Phương pháp

HS đọc phần 1 SGK 1/. Chiến tranh Nam - Bắc

- Cho biết sự hình thành triều

Nam Bắc Triều? - 1527 Mạc Đăng Dung lập
- Sử dụng lược đồ chỉ vị ra nhà Mạc - Bắc triều.

trí Nam Bắc triều? - 1533 Nguyễn Kim vào

- Nguyên nhân dẫn đến thanh hóa lấy một người

chiến tranh Nam Bắc dòng dõi nhà Lê lên làm

triều? vua -> Nam triều.

-Chiến tranh Nam-Bắc triều

- Chiến tranh gây hậu diễn ra hơn 50 năm.Năm

quả gì? 1592 Nam triều chiếm được

- Nhận xét về cuộc chiến Thăng Long chiến tranh

chấm dứt.
tranh?

- Kết quả? Hậu quả: Gây tổn thất lớn

về người và của.

2/. Chiến tranh Trịnh -

Nguyễn và sự chia cắt

- Sau chiến tranh Nam Đàng trong - Đàng ngoài.

Bắc triều tình hình nước -Năm 1545 Nguyễn Kim

ta có gì thay đổi? chết con rể là Trịnh Kiểm

-Sự hình thành đàng lên nắm binh quyền.
Trong như thế nào? -Nguễn Hoàng được cử vào

trấn thủ Thuận Hoá,Quảng

Nam.

-Đầu thế kỉ XVII chiến

- Cuộc chiến tranh Trịnh tranh giữa 2 thế lực bùng nổ

Nguyễn đã dẫn tới hậu hơn 50 năm,7 lần không

quả như thế nào? phân thắng bại,phải lấy

- Tính chất của cuộc sông Giang làm ranh giới

chiến tranh này? phân chia đất nước.

( Phi nghĩa giành giật -Hậu quả: chia cắt đất nước

quyền lợi và địa vị trong gây đau thương tổn hại cho

phe phái phong kiến, dân tộc.

phân chia đất nước.)

- Nhận xét về tình hình

chính trị, xã hội.

IV. Củng cố - luyện tập:

-Hậu quả chiến tranh Nam Bắc triều, đàng trong - đàng ngoài.

-Nhận xét về tình hình chính trị nước ta thế kỷ XVI - XVII?

V. Dặn dò: Học bài - soạn bài 23.
D. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản