Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288)

Chia sẻ: abcdef_29

. Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: -Âm mưu xâm lược Đại Việt lần thú ba của quân Nguyên. -Vua tôi nhà Trần quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống lại nhà Nguyên với các trận đánh lớn;Vân Đồn,Bạch Đằng và giành thắng lợi vẻ vang. 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ để tóm tắt sự kiện

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288)

CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ

BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC

NGUYÊN (1287 - 1288)


A. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức:

-Âm mưu xâm lược Đại Việt lần thú ba của quân Nguyên.

-Vua tôi nhà Trần quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống

lại nhà Nguyên với các trận đánh lớn;Vân Đồn,Bạch Đằng và

giành thắng lợi vẻ vang.

2.Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ để tóm tắt sự kiện lịch sử.

3.Tư tưởng:

-Bồi dưỡng cho học sinh lòng căm thù giặc và niềm tự hào về

truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến

chống giặc Mông-Nguyên.

B. Phương tiện dạy học:
-Lược đồ kháng chiến lần 3 chống quân Nguyên.

C. Thiết kế bài học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

-Trình bày diễn biến kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên

1285.

III. Bài mới:

Hai lần thất bại trong việc xâm lược Đại Việt nhà Nguyên có từ

bỏ ý định xâm lược Đại Việt nữa không? Chúng chuẩn bị như

thế nào?

Nội dung KTBS
Phương pháp

1/. Nhà Nguyên xâm lược

Đại Việt.

* Hoàn cảnh:
GV:-Nhà Nguyên xâm

lược Đại Việt trong hoàn -Nhà Nguyên quyết tâm

cảnh nào? xâm lược Đại Việt lần thứ

-Nêu một số dẫn chứng về 3.

việc nhà Nguyên chuẩn bị -Nhà Trần khẩn trương
xâm lược Đại Việt lần thứ chuẩn bị kháng chiến.

3.

-Nhà Trần làm gì trước

nguy cơ bị xâm lược?

GV:Dùng lược đồ trình

bày diễn biến HS lắng

nghe trình bày lại.

* Diễn biến:

-12/1287: Quân Nguyên ồ

ạt tấn công Đại Việt.

-1288 Thoát Hoan cho

quân chiếm đóng Vạn

Kiếp.

-Về phía ta sau một vài

trận chặn giặc ở cửa

ải,Trần Quốc Tuấn đã cho

quân rút khỏi vạn kiếp về

vùng sông đuống đêû chặn
giặc ở Thăng Long.

2/. Chiến thắng Vân Đồn

tiêu diệt đoàn thuyền

lương của Trương Văn

Hổ.

GV:-Tường thuật diễn -Trần Khánh Dư cho quân

biến trận Vân Đồn? mai phục ở Vân Đồn đợi

đoàn thuyền lương của

địch.

-Khi đoàn thuyền lương đi

-Chiến thắng Vân Đồn có qua bị quân ta từ nhiều

ý nghĩa gì? phía đánh ra dữ dội phần

lớp thuyền lương bị đắm,

số còn lại bị quân ta chiếm

3/. Chiến thắng Bạch

Đằng

-Sau trận Vân Đồn, tình

thế của quân Nguyên như
thế nào?

HS dựa vào SGK trả lời.

Sử dụng lược đồ trình bày -4/1288: Đoàn thuyền

diễn biến. lương của Ô Mã Nhi rút về

theo sông Bạch Đằng.

-Ta nhử địch vào sâu trận

địa khi nước dâng cao.

-Nêu cách đánh của nhà -Lúc nước rút thuyền địch

Trần lần thứ 3 có gì giống xô vào cọc và bị quân ta

và khác so với 2 lần đánh từ 2 bên bờ.Nhiều tên

trước. giặc bị chết, Ô Mã bị bắt

HS thảo luận nhóm. sống.

IV. Củng cố:

- Dựa vào lược đồ trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến

lần thứ 3.

V. Dặn dò:

- Học bài , soạn bài IV.

D. Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản