Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : GIẢI PHÓNG NGHỆ AN, TÂN BÌNH, THUẬN HÓA VÀ TIẾN QUÂN RA BẮC (1424 - 1426)

Chia sẻ: abcdef_29

A. Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: -Những nét chủ yếu về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm cuối 1424-1425. -Sự lớn mạnh của nghĩa quân Lam Sơn trong thời kì này từ chỗ bị động đối phó với quân Minh ở miền tây Thanh Hoá tiến tới làm chủ một vùng rộng lớn ở miền Trung và bao vây được

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : GIẢI PHÓNG NGHỆ AN, TÂN BÌNH, THUẬN HÓA VÀ TIẾN QUÂN RA BẮC (1424 - 1426)

GIẢI PHÓNG NGHỆ AN, TÂN

BÌNH, THUẬN HÓA VÀ TIẾN

QUÂN RA BẮC (1424 - 1426)
A. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức:

-Những nét chủ yếu về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong

những năm cuối 1424-1425.

-Sự lớn mạnh của nghĩa quân Lam Sơn trong thời kì này từ chỗ

bị động đối phó với quân Minh ở miền tây Thanh Hoá tiến tới

làm chủ một vùng rộng lớn ở miền Trung và bao vây được Đông

Quan.

2.Kĩ năng:

-Sử dụng lược đồ để thuật lại sự kiện lịch sử.

-Nhận xét các sự kiện,nhân vật lịch sử tiêu biểu.

3.Tư tưởng:

Giáo dục truyền thống yêu nước,tinh thần bất khuất kiên cường

và lòng tự hào dân tộc.
B. Phương tiện dạy học:

- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn.

- Lược đồ tiến quân ra Bắc.

C. Thiết kế bài học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

Trình bày diễn biến giai đoạn 1418 - 1423? Tại sao quân Minh

chấp nhận giảng hòa với Lê Lợi?

III. Bài mới:

Giai đoạn 1418 - 1423 nghĩa quân gặp nhiều khó khăn, truy sát

kẻ thù, để giải quyết khó khăn này bộ chỉ huy đã làm gì, chúng

ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.Nội dung KTBS
Phương pháp

HS đọc phần 1. 1/. Giải phóng Nghệ An

GV:Tại sao Nguyễn Chích (1424)

lại đề nghị chuyển quân -Nguyễn Chích đưa ra kế

vào Nghệ An? hoạch chuyển địa bàn vào
Nghệ An.

GV:-Việc thực hiện kế -12-10-1424 hạ Thành

hoạch đó đem lại kết quả Trà Lân,tập kích ải khả

lưu.
gì?

-Nhận xét kế hoạch của -Giải phóng Nghệ An,

Nguyễn Chích? Diễn Châu, Thanh Hóa

2/. Giải phóng Tân

GV:Sau khi giải phóng Bình, Thuận Hóa (1425)

Nghệ An, nghĩa quân tiếp -Tháng 8/1425 Trần

tục giải phóng ở những nơi Nguyên Hãn, Lê Ngân

nào? Kết quả? chỉ huy ở Nghệ An giải

HS đọc phần 2 phóng Tân Bình,Thuận

Hoá.

-Trong 10 tháng nghĩa

quân Lam Sơn giải phóng

HS đọc SGK, quan sát từ Thanh Hóa đến đèo

H.41, trình bày cuộc tấn Hải Vân.

công này? 3/. Tiến quân ra Bắc,
mở rộng phạm vi hoạt

động (cuối năm 1426)

-Tháng 09/1426, Lê Lợi

chia làm 3 đạo quân tiến

GV:Nghĩa quân đánh nhiều quân ra Bắc.

trận lớn là do đâu?lấy dẫn -Nhiệm vụ của 3 đạo

chứng ? đánh vào vùng địch

chiếm đóng,cùng nhân

dân bao vây đồn địch,giải

phóng đất đai,thành lập

chính quyền mới.

-Kết quả:Quân ta nhiều

trận thắng lợi, địch cố thủ

trong thành Đông Quan.

IV. Củng cố-luyện tập

- Trình bày bằng lược đồ diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn giai

đoạn 1424 – 1426?

- Nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong giai

đoạn này của cuộc khởi nghĩa?
V. Dặn dò: Học bài, soạn bài.

D. Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản