Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
222
lượt xem
10
download

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Mục tiêu: 1/. Kiến thức: -Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước. -Dời đô về Thăng Long, đặt tên nươc ùlà Đại Việt, chia lại đất nước về mặt hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền trung ương và địa phương, xây dựng luật pháp chặt chẽ quân đội vững mạnh. 2.Kỹ năng. -Phân tích và

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

  1. NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC A. Mục tiêu: 1/. Kiến thức: -Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước. -Dời đô về Thăng Long, đặt tên nươc ùlà Đại Việt, chia lại đất nước về mặt hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền trung ương và địa phương, xây dựng luật pháp chặt chẽ quân đội vững mạnh. 2.Kỹ năng. -Phân tích và nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước của nhà Lý. -Rèn luyện kỹ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu biểu. 3. Tư tưởng: -Giáo dục cho các em lòng tự hào về tinh thần yêu nước, yêu nhân dân.
  2. -Học sinh hiểu pháp luật và nhà nước là cơ sở cho việc xây dựng và phát triển đất nước. 2.Kỹ năng. B. Phương tiện dạy học. -Bản đồ Việt Nam. -Sơ đồ bộ máy nhà nước bỏ trống. C. Thiết kế bài học. I. Ổn định lớp. II. Kiểm tra bài cũ. 1.Nêu những nét phát triển của nền kinh tế tự chủ dưới thời Đinh-Tiền Lê? 2.Đời sống xã hội và văn hoá Đại Cồ Việt có những nét chuyển biến gì? III.Bài mới: 1.Giới thiệu : -Đầu thế kỷ XI nội bộ nhà Tiền Lê lục đục, vua Lê không cai quản được đất nước, nhà Lý thay thế đất nước đã có những thay đổi? 2.Bài học:
  3. Nội dung KTBS Phương pháp Học sinh đọc phần 1 1. Sự thành lập nhà Lý GV:Sơ lược qua tình hình cuối -1009 Lê Long Đỉnh chết.Triều thời Tền Lê. Tiền Lê chấm dứt. lý Công Uẩn -Nhà Lý được thành lập trong được suy tôn làm vua. hoàn cảnh nào? Thời gian? -1010 đặt niên hiệu làThuận Thiên dời đô về Đại La, lấy tên Thăng Long -Lý Công Uẩn là ai? Tại sao ông được suy tôn làm vua? HS đọc phần chữ in nhỏ. HS:Ông là người vừa có đức vừa có uy tín nên được triều thần quý trọng. GV:Sau khi lên ngôi vua, ông đã làm gì? GV treo bản đồ chỉ 2 vùng Đại La và Hoa Lư
  4. -Tại sao dời đô về Đại La và đổi -1054 nhà lý đổi tên nước là Đại tên là Thăng Long? Việt HS đọc phần chữ in nhỏ. -Xây dựng bộ máy nhà nước. HS:Địa thế thuận lợi và là nơi hội tụ họp của bốn phương. GV chia nhóm cho HS vẽ sơ đồ Vua bộ máy nhà nước. Quan Vaên Quan Voõ 24 loä, phuû GV treo khung sơ đồ bộ máy Huyeän nhà nước hướng dẫn HS điền. Höông xaõ Höông xaõ GV:Ai đứng đầu bộ máy nhà nước? tổ chức chính quyền ở địa phương được tổ chức như thế nào? So với thời tiền Lê thì sao? GV:-Nhàø Lý ban hành bộ luật 2.Luật pháp và quân đội. gì? -Nêu sự cần thiết và tác dụng -Luật pháp:Năm1042 nhà Lý ban của Bộ luật hình thư? hành bộ luật Hình Thư . HS:Đọc nội dung một số điều * Nội dung:Bảo vệ nhà Vua,triều
  5. luật trong bộ Hình Thư.Và cho đình,bảo vệ trật tự xã hội và sản biết Bộ Hình Thư bảo vệ ai?Cái xuất nông nghiệp. gì? Nội dung: “Lính bảo vệ cung và sau này cả hoạn quan không tự tiện vào cung cấm.nếu ai vào sẽ bị tội chết .người canh giữ không cận thận để người khác vào bị tội chết .cấm dân không được bán con trai ,quan lại không được dấu con trai,những người cầm cố ruộng đất sau 20 năm được chuộc lại .trả lại ruộng cho những người đã bỏ - Quân đội: không cày cấy .Những người + Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và trộm trâu bò bị xử nặng, những quân địa phương. người biết mà không báo cũng + Thực hiện chính sách “ngụ bị xử nặng…..” binh ư nông”.
  6. GV:Quân đội nhà Lý gồm mấy + Gồm các binh chủng:Bộ binh bộ phận? và Thuỷ binh,kỉ luật nghiêm HS đọc bảng phân chia giữa mimh,huấn luyện chu đáo. cấm quân Ø Quân địa Phương. GV: Quân đội nhà Lý bao gồm -Xây dựng và bảo vệ khối đoàn các binh chủng:Bộ binh,thuỷ kết dân tộc. binh… GV:Nhận xét về tổ chức quân đội nhà Lý? HS tổ chức chặt chẽ,quy củ. GV:Nhà lý đã thi hành chủ trương gì để bảo vệ khối đoàn kết dân tộc? HS: +Gả công chúa,ban tước cho các tù trưởng dân tộc. +Trấn áp những người có ý định tách khỏi đại việt.
  7. GV:-Chính sách đối ngoại của -Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng. nhà Lý là gì? -Nhận xét gì về các chủ trương của nhà lý? HS: Chủ trương của nhà lý vừa mềm dẻo vừa kiên quyết . IV. Củng cố—luyện tập -So sánh bộ máy thời Lý có gì khác thời tiền Lê. -Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất. V. Dặn dò: Học bài – soạn bài 11-bài tập 1&2 . D. Rút kinh nghiệm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản