Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI

Chia sẻ: abcdef_29

A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Từ thế kỷ XVI - XVIII tình hình chính trị có nhiều biến động. - Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng, tiêu biểu là phong trào Tây Sơn. - Tình hình kinh tế, văn hóa có bước phát triển mạnh. 2/. Kỹ năng: - Hệ thống hóa các kiến thức, phân tích, so sánh các

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI

ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI
A. Mục tiêu bài học:

1/. Kiến thức:

- Từ thế kỷ XVI - XVIII tình hình chính trị có nhiều biến động.

- Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng, tiêu biểu

là phong trào Tây Sơn.

- Tình hình kinh tế, văn hóa có bước phát triển mạnh.

2/. Kỹ năng:

- Hệ thống hóa các kiến thức, phân tích, so sánh các sự kiện lịch

sử.

3/. Tư tưởng:

- Tinh thần lao động cần cù sáng tạo của nhân dân trong việc

phát triển nền kinh tế, văn hóa đất nước.

- Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc chống

chế độ phong kiến thối nát, chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc

lập dân tộc.

B. Phương tiện dạy học:
- Bản thống kê những nét cơ bản về kinh tế, văn hóa, thế kỷ XVI

- nửa đầu thế kỷ XIX.

C. Thết kế bài học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

- Đánh giá sự phát triển của sử học, địa lý, y học nước ta.

- Những thành tựu khoa học, kỹ thuật của nước ta thời kỳ này

phản ánh điều gì?

III. Bài mới:

Trải qua thời kỳ lịch sử từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX,

biết bao những biến cố, thăng trầm đã diễn ra về mọi mặt kinh

tế, chính trị,. xã hội.

Nội dung KTBS
Phương pháp

-Biểu hiện sự suy yếu của 1/. Sự suy yếu của nhà

nhà nước phong kiến tập nước phong kiến tập

quền? quyền.

- Sự mục nát của triều đình

-Hậu quả của các cuộc phong kiến, tha hóa của
chiến tranh. tầng lớp thống trị.

- Chiến tranh phong kiến:

-Quang Trung đã đạt nền Nam Bắc Triều; Trịnh -

tảng cho việc thống nhất Nguyễn.

đất nước như thế nào? 2/. Quang Trung thống

nhất đất nước.

- Lật đổ các tập đoàn phong

kiến.

+ 1777, Nguyễn

+ 1786, Trịnh.

+ 1788, Lê

- Đánh đuổi ngoại xâm

-Nhà Nguyễn được thành Xiêm (1785) Thanh (1789)

lập như thế nào? - Phục hồi kinh tế, văn hóa.

-Nguyễn Aùnh đã làm gì 3/. Nhà Nguyễn lập lại chế

để lập lại chính quyền độ phong kiến tập quyền.

phong kiến tập quyền? + Đặt kinh đô ,quốc hiệu.

+ Tổ chức bộ máy quan lại
ở triều đình và các địa

Tình hình kinh tế, văn phương.

hóa thế kỷ XVI - nửa đầu 4/. Tình hình kinh tế, văn

thế kỷ XIX có những đặc hóa.

điểm gì?

GV chia HS thành 4

nhóm 2 nhóm về kinh tế,

2 nhóm về văn hóa, hoàn

thành bảng thống kê theo

từng nội dung.IV. Củng cố :

V. Dặn dò:

Học bài ôn tập bài 25, 26, 27, thi học kỳ II.

D. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản