Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Tiết:5 (Tiếp theo)

Chia sẻ: abcdef_29

A/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: -Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. -Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc. -Những thành tựu lớn về văn hóa,khoa học-kĩ thuật của Trung Quốc. 2.Kĩ năng; -Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. -Phân tích các chính sách xã hội của mỗi

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Tiết:5 (Tiếp theo)

TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Tiết:5 (Tiếp theo)

A/MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Kiến thức:

-Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.

-Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc.

-Những thành tựu lớn về văn hóa,khoa học-kĩ thuật của Trung

Quốc.

2.Kĩ năng;

-Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc.

-Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại,từ đó rút ra

bài học lịch sử.

3.Tư tưởng:

-Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia Phong kiến lớn ở

Phương Đông.

-Là nước láng giềng vơí Việt Nam,ảnh hưởng không nhỏ tới quá

trình lịch sử của Việt Nam.

B/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
-Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến.

-Tranh ảnh một số công trình,lâu đài,lăng tẩm của Trung Quốc

C/TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

I.Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ

-Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành XHPK ở Trung Quốc?

Theo em, sự hình thành XHPK ở Trung Quốc có gì khác với

phương Tây?

-Trình bày những nét chính trong chính sách đối nội và đối

ngoại của nhà Đường. Tác dụng của các chính sách đó?

III. Bài mới:

Sau khi phát triển đến độ cực thịnh dưới thời nhà Đường, Trung

Quốc lại lâm vào tình trạng chia cắt suốt hơn nửa thế kỉ (từ năm

907 đến năm 960). Nhà Tống thành lập năm 160, Trung Quốc

thống nhất và tiếp tục phát triển, tuy không mạnh mẽ như trước.

NỘI DUNG KTBS
PHƯƠNG PHÁP

HS Đọc phẫn Sgk. 4.Trung Quốc Thời Tống –

- GV:Nhà Tống đã thi hành Nguyên
những chính sách gì? a. Thời Tống

- Miễn giảm thuế, sưu đich

- Mở mang thuỷ lợi.

-GV: Những chính sách đó có - Phát triển thủ công nghiệp:

tác dụng gì? khai mỏ, luyện kim, dệt tơ

HS:Ổn định đời sống nhân dân lụa, đúc vũ khí…

sau nhiều năm chiến tranh lưu - Có nhiều phát minh.

lạc

-GV: Nhà Nguyên ở Trung

Quốc được hình thành như thế

nào?

HS:Vua Mông Cổ Là Hốt Tất b.Thời Nguyên:

Liệt diệt nhà Tống, lập nên nhà - Phân biệt đối xử giữa người

Nguyên ở Trung Quốc. Mông cổ và người Hán.

-GV:Nhà Nguyên có những - Nhân dân nổi dậy khởi

nghĩa.
chính sách gì?

-GV: Sự phân biệt đối xử giữa

người Mông Cổ và người Hán
được biểu hiện như thế nào?

HS:-Người Mông Cổ có địa vị

cao, hưởng nhiều đặc quyền.

- Người Hán bị cấm đoán đủ thứ

cấm mang vũ khí, thậm chí cả

việc họp chợ, ra đường vào ban

đêm…

-GV: Hậu quả của những chính

sách đó?

HS Đọc Sgk

GV: Trình bày diễn biến chính 5. Trung Quốc thời Minh –

trị của Trung Quốc từ sau thời Thanh

nguyên đến cuối Thanh? - XHPK lâm vào tình trạng

HS:1368, Nhà Nguyên bị lật đổ, suy thoái.

nhà Minh thống trị. sau đo, lí tự + Vua quan ăn chơi xa xỉ.

thành lật đổ nhà minh. quân mãn + Nông dân, thợ thủ công phải

thanh từ phương bắc tràn xuống nộp thuế nặng nề.

lập nên nhà Thanh. + Phải đi lao dịch, đi phu.
GV: -Xã hội Trung Quốc cuối + Xuất hiện nhiều xưởng dệt

thời Minh và nhà Thanh có gì lớn, xưởng làm đồ sứ… với

thay đổi? sự chuyên môn hóa cao, thuê

- Mầm mống kinh tế TBCN biểu nhiều nhân công

hiện ở điểm nào? + Buôn bán với nước ngoài

GV: - Trình bầy những thành được mở rộng.

tựu nổi bật về văn hoà Trung

Quốc thời phong kiến?

- Kể tên một số tác phẩm văn 6. Văn hoá, khoa học – kỹ

học lớn mà em biết thuật Trung Quốc thời

- Em có nhận xét gì về trình độ Phong Kiến

sản xuất đồ gốm qua hình 10 a.Văn hoá:

- Tư tưởng: Nho giáo.
trong SGK

- Kể tên một số công trình kiến - Văn học, sử học: rất phát

trúc lớn? Quan sát cố cung (hình triển.

9 SGK) em có nhận xét gì? - Nghệ thuật: hội hoạ, điêu

- Trình bày hiểu biết của Em về khắc, kiến trúc… đều ở trình

Khoa Học – Kĩ Thuật của Trung độ cao.
Quốc b. Khoa học – kĩ thuật

- “Tứ đại phát minh”

- Kỹ thuật đóng tàu, luyện

kim, khai thác dầu mỏ… có

đóng góp lớn với nhân loạiIV. Củng cố – Luyện tập

-Trình bày những thay đổi của XHPK Trung Quốc cuối thời

Minh - Thanh?

-Văn hoá, khoa học – kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến có

những thành tựu gì?

V. Dặn do

- học bài-bài tập 5,6 – soạn bài 5

D/ Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản